Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Ontslag - trefwoord: Collectief Ontslag

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ONTSLAG

Vlug ontslaan nu het nog ‘kan’?

Onlangs werd er gezegd om ontslagen van arbeiders te ‘versnellen’ omdat zo’n ontslag binnenkort duurder zou worden. Moet u daar toch niet mee opletten? Meer...

COLLECTIEF ONTSLAG

Heeft ‘een kleintje’ even zware verplichtingen als Ford?

N.a.v. de sluiting van Ford Genk kwam de zgn. wet-Renault weer in de media. Een kmo (van minstens 20 werknemers) heeft echter ‘vergelijkbare’ verplichtingen als hij moet overgaan tot collectief ontslag (met of zonder sluiting). Welke? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - ONDERNEMINGSRAAD

Is een collectief ontslag ook een erkende reden?

Stel, u bent genoodzaakt om over te gaan tot zgn. collectief ontslag waarbij een grote groep werknemers moet afvloeien. Mogen daar ook werknemers­vertegenwoordigers bij zijn of kost dat u een hoge beschermingsvergoeding? Meer...

COLLECTIEF ONTSLAG - AFVLOEIINGEN

Hoe beslist u wie er precies moet afvloeien?

Stel, u bent gelet op de crisis genoodzaakt om een aantal werknemers te laten afvloeien. Volgt dan de moeilijke vraag: wie en volgens welke criteria? Hoe begint u daaraan en met welk wettelijk kader moet u rekening houden? Meer...

COLLECTIEF ONTSLAG

Ontslagen en naar de (tewerkstellings)cel...

Voor bedrijven met minstens 20 werknemers kan een zgn. collectief ontslag, zoals u weet, serieuze risico’s meebrengen. Door een recente wet is daar nog een derde risico bij gekomen. Waarover gaat het en hoe vermijdt u dit? Meer...

COLLECTIEF ONTSLAG

Wat als u een bedrijfs-CAO ‘miskent’?

Stel, in het kader van een herstructurering die gepaard gaat met ontslagen, maakt u met de vakbonden afspraken over het tijdstip van die ontslagen. Wat zijn dan de gevolgen als u toch eerder zou ontslaan? Een arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator