Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Vakbond - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

LONEN - VAKBOND

Staken voor meer dan 0,8%... en al 2,16% gekregen

Op 13.02.2019 hebben de vakbonden gestaakt, omdat de lonen volgens hen met meer dan 0,8% moeten stijgen. De kans bestaat echter dat u ze net al met 2,16% verhoogd heeft (als u in PC 200 zit). Waarover waren die dan bezig? Meer...

UITZENDARBEID

Strengere regels voor opeenvolgende dagcontracten

Sinds 1 oktober 2018 wil cao 108/2 voorkomen dat interims nog langer maanden aan een stuk met een dagcontract moeten werken. De zgn. motivatie- en informatieplicht (aan de vakbonden) werd daarom verzwaard. Wat houdt dit in? Meer...

RE-INTEGRATIE ZIEKEN

Te ziek voor het werk, maar niet voor de vakbond...

Stel, een werknemer kan na een volledige afwezigheid wegens ziekte deeltijds hervatten. Nu wil hij dat alleen doen voor zijn syndicale activiteiten (en voor de rest niet). Moet u dat toestaan of kunt u weigeren? Een recent arrest licht toe... Meer...

VAKBOND - RSZ-SUBSIDIES

Subsidieoverzicht van 2017 is beschikbaar

ONTSLAG

Wilt ú mij ontslaan? Neen, dank u!

Wat doet men om uitkeringen te krijgen als men zelf opstapt? Men gaat eerst 4 weken met een tijdelijk contract of als interim werken. Wat wijzigt hieraan? Meer...

WERKLOOSHEID - VAKBOND

Let op: de RVA is nu gewapend tegen ‘vakbondtrucs’

Het gebeurt al eens dat iemand kort vóór het einde van zijn arbeidsovereenkomst komt vragen om meer uren te krijgen of het loon te verhogen, zodat hij daarna meer ‘dop’ zou kunnen ‘trekken’. Wist u al dat een nieuwe wet dit wil aanpakken? Meer...

VAKBOND

subsidies van 2015: overzicht beschikbaar

PROCEDEREN

Hoeveel kost het als u naar de rechter wilt gaan?

Sinds 1 juni 2015 voorziet de wet ook in zgn. rolrechten voor procedures bij de arbeidsrechtbanken. In welke mate bemoeilijkt dit – financieel bekeken – dat u een (ex-)werknemer zou dagvaarden? Welke kosten brengt dit eigenlijk mee? Meer...

ANTIDISCRIMINATIE - LOON

De loonkloofbemiddelaar: wie, wat en waarom?

Inzake de loonkloof tussen mannen en vrouwen zou de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging u – in bedrijven vanaf 50 werknemers – sinds kort kunnen vragen dat u een zgn. loonkloofbemiddelaar aanstelt. Wat houdt dit in? Meer...

VAKBOND - SUBSIDIES

Subsidies van 2014 meedelen aan personeel

Geactualiseerd op: 22.03.2019

Meer van Indicator