Artikeldatabank

Zoekresultaat: 12 artikel(s) gevonden in het thema: Vakbond - trefwoord: Ondernemingsraad

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VAKBOND - WERKNEMERSORGANEN

Wat doet u tegen wie verkozen, maar nooit aanwezig is?

Stel, een lid van de ondernemingsraad laat zich naar eigen goeddunken vervangen. Soms komt hij/zij wel, soms laat hij/zij zich vervangen zonder evenwel een duidelijke reden op te geven. Mag dat zomaar of kunt u daartegen optreden? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Leidraad voor de eerste vergadering van overlegorgaan

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kunnen de overlegorganen samengeroepen en samengesteld worden. De eerste vergadering moet immers plaatsvinden uiterlijk op dag y + 45. Hoe houdt u de vinger aan de pols als werkgever? Meer...

SUBSIDIES - VAKBOND

Tijd om de info over subsidies mee te delen

ONDERNEMINGSRAAD - VAKBOND

Mogen de afgevaardigden alles doorvertellen?

Op de eerste ondernemingsraad in de nieuwe samenstelling heeft u onlangs gevoelige (financiële) informatie meegedeeld. Mogen de werknemersvertegenwoordigers daar zomaar mee te koop lopen? Hoe leidt u dit in goede banen? Meer...

FEESTDAGEN

Maar één vervangingsdag te kiezen voor 2013

VAKBOND - SOCIALE VERKIEZINGEN

Hoeveel tijd mag men aan zijn mandaat besteden?

De nieuwe overlegorganen zijn geïnstalleerd. Hoeveel tijd moet u de werk­nemersvertegenwoordigers nu eigenlijk laten besteden aan hun taak in dit orgaan en voor welke zaken mogen ze die tijd gebruiken? Meer...

VAKBOND - SOCIALE VERKIEZINGEN

Na de verkiezingen, de eerste meeting...

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn, kondigt de eerste vergadering van de overlegorganen zich aan. Als het uw ‘eerste keer’ (voor een van de twee organen) is, waaraan mag u zich dan verwachten? Een aantal tips... Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN

Plicht personeel te informeren over subsidies

SOCIALE VERKIEZINGEN

Wanneer toch een OR vanaf 50 werknemers?

Bij de vorige sociale verkiezingen was er al sprake van om reeds vanaf 50 werk­nemers een ondernemingsraad (OR) te laten oprichten. Een recente wet stelt nu dat dit nog niet het geval is. Hoe zit het dan wel voor deze bedrijven? Meer...

ONTSLAGBESCHERMING - ONDERNEMINGSRAAD

Is een collectief ontslag ook een erkende reden?

Stel, u bent genoodzaakt om over te gaan tot zgn. collectief ontslag waarbij een grote groep werknemers moet afvloeien. Mogen daar ook werknemers­vertegenwoordigers bij zijn of kost dat u een hoge beschermingsvergoeding? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator