Artikeldatabank

Zoekresultaat: 65 artikel(s) gevonden in het thema: Vakbond - trefwoord: Sociale verkiezingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SOCIALE VERKIEZINGEN

Andere timing voor de drempels?

In 2020 moeten er sociale verkiezingen georganiseerd worden. Dat is nog ver weg en toch moet u er mogelijk al bij stilstaan als u aan ‘extra tewerkstellen’ denkt... Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN - ONTSLAGBESCHERMING

Ontsnappen aan een vergoeding door nietige aanvraag?

Stel, zonder het te weten heeft u in de occulte periode een kandidaat-werknemersafgevaardigde ontslagen. Als zijn verzoek tot re-integratie niet reglementair zou zijn, komt u er dan goed(koop) van af? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Leidraad voor de eerste vergadering van overlegorgaan

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kunnen de overlegorganen samengeroepen en samengesteld worden. De eerste vergadering moet immers plaatsvinden uiterlijk op dag y + 45. Hoe houdt u de vinger aan de pols als werkgever? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Afspraken over de invulling van de vakbondstijd

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn en de overlegorganen samengesteld worden, stelt zich de vraag naar de rechten en de plichten van de werknemersvertegenwoordigers. Welke afspraken kunt u daarover maken? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN - ONTSLAGBESCHERMING

Verkiezingen gedaan. Wie is er nu beschermd?

Wanneer de sociale verkiezingen achter de rug zijn, weet u welke personen in de werknemersorganen zullen zetelen en dus beschermd zijn tegen ontslag. Wist u echter al dat óók wie niet verkozen werd, toch beschermd blijft? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Vermijd om de verkiezingen te moeten ‘overdoen’...

De verkiezingsdag (‘dag y’) valt tussen 9 en 22 mei 2016. Ook dan kunnen er nog fouten gebeuren die tot de nietigheid van de verkiezingen zouden kunnen leiden. Waarop moet u letten om deze desastreuze gevolgen te vermijden? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN - ONTSLAGBESCHERMING

Occult is het niet meer, maar geld kost het nog wel...

Eind maart hebben de vakbonden hun kandidatenlijsten voor de sociale verkiezingen van mei 2016 neergelegd. Van deze werknemers weet u nu dat ze ‘serieus’ beschermd worden tegen ontslag. Wat houdt dit precies in? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

De laatste (?) loodjes: de kiezers oproepen...

Ook bij de voorbereiding van de sociale verkiezingen wegen de laatste loodjes het zwaarst. Zo moet u o.a. de kiezers nog oproepen. Hoe moet dit gebeuren en waarop moet u letten als werkgever? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Van 50/100 naar ver daaronder op 3 à 4 weken?

Een bedrijf startte op 15.12.2015 de verkiezingsprocedure en moest kort daarna een afdeling sluiten waardoor het ver onder de drempel van 50 werknemers zakte. Kon het ‘terecht’ de procedure stopzetten? Een recent vonnis licht toe... Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Kunt u iemand van de (verkiezings)lijst laten halen?

In bedrijven waar er sociale verkiezingen gehouden (moeten) worden, moeten de vakbonden weldra (tussen 15 en 28 maart) hun kandidatenlijsten indienen. Kunt u als werkgever de kandidatuur van een bepaald individu aanvechten? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator