Artikeldatabank

Zoekresultaat: 71 artikel(s) gevonden in het thema: Vakbond - trefwoord: Sociale verkiezingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SOCIALE VERKIEZINGEN

(Ruim) over 50 werknemers en toch geen verkiezingen?

Stel, gelet op het gestegen aantal werknemers beantwoordt u voor het eerst aan de voorwaarden om sociale verkiezingen te houden in 2020. U heeft echter weinig gesyndiceerden, denkt u. Kunt u dan afwachten of er aan de bel getrokken wordt? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Wet sociale verkiezingen 2020 gepubliceerd

SOCIALE VERKIEZINGEN

In elke vestiging (‘eigen’) verkiezingen?

Als uw onderneming uit één juridische entiteit bestaat, maar verspreid is over verschillende vestigingen (met meer dan 50 werknemers), houdt u in principe één verkiezing voor de volledige onderneming. Of kan men u soms toch verplichten om in elke vestiging aparte sociale verkiezingen te houden? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Is 40 plus 30 niet meer dan 50?

Als u een vennootschap met bv. 30 werknemers en een andere vennootschap met bv. 40 werknemers heeft, zit u twee keer onder de drempel van 50 werknemers. Dus moet u geen sociale verkiezingen houden in 2020... of is het zo simpel niet? Meer...

UITZENDARBEID

Speciaal personeelsregister voor interims?

SOCIALE VERKIEZINGEN

Welke interims zullen meetellen?

Omdat er sociale verkiezingen zijn in 2020, werkt men – door een op til zijnde wetswijziging – soms beter niet met interims tussen 1 april en 30 juni 2019. Waarom? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Andere timing voor de drempels?

In 2020 moeten er sociale verkiezingen georganiseerd worden. Dat is nog ver weg en toch moet u er mogelijk al bij stilstaan als u aan ‘extra tewerkstellen’ denkt... Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN - ONTSLAGBESCHERMING

Ontsnappen aan een vergoeding door nietige aanvraag?

Stel, zonder het te weten heeft u in de occulte periode een kandidaat-werknemersafgevaardigde ontslagen. Als zijn verzoek tot re-integratie niet reglementair zou zijn, komt u er dan goed(koop) van af? Het Hof van Cassatie licht toe... Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Leidraad voor de eerste vergadering van overlegorgaan

Nu de verkiezingen achter de rug zijn, kunnen de overlegorganen samengeroepen en samengesteld worden. De eerste vergadering moet immers plaatsvinden uiterlijk op dag y + 45. Hoe houdt u de vinger aan de pols als werkgever? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Afspraken over de invulling van de vakbondstijd

Nu de sociale verkiezingen achter de rug zijn en de overlegorganen samengesteld worden, stelt zich de vraag naar de rechten en de plichten van de werknemersvertegenwoordigers. Welke afspraken kunt u daarover maken? Meer...
Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator