Artikeldatabank

Zoekresultaat: 75 artikel(s) gevonden in het thema: Vakbond - trefwoord: Sociale verkiezingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SOCIALE VERKIEZINGEN

Welke interims zullen mogen stemmen?

Ingevolge de ‘vernieuwde’ Wet op de sociale verkiezingen zullen er in 2020 voor de eerste keer uitzendkrachten mogen meestemmen in uw bedrijf. Het gaat om interims die sinds 1 augustus 2019 tewerkgesteld worden én aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden voldoen. Welke voorwaarden precies en hoe gaat u die na? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Einde van de referteperiode voor de drempels in zicht...

Op 30 september 2019 zal de referteperiode voor de werknemersdrempels inzake de sociale verkiezingen van 2020 aflopen. Als het nipt zou zijn, kunt u dus stilaan nagaan of u de drempel van 50 en/of 100 werknemers overschrijdt. Hoe werkt dit? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Stilaan tijd voor uw lijst van leidinggevenden!

Bij het opstarten van de (voor)procedure van de sociale verkiezingen in december 2019 moet u ook het zgn. leidinggevend personeel aanduiden. Wie komt daarvoor in aanmerking en waarom moet u hier nu, in september, al aan denken? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Misbruik van de ontslagbescherming te voorkomen?

In mei 2020 zijn er sociale verkiezingen in ‘plus-50-bedrijven’. Werknemers die zich daarvoor kandidaat stellen, worden beschermd tegen ontslag. Waarom noopt dit gegeven u om nu soms al op eventuele ontslagbeslissingen te anticiperen? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

(Ruim) over 50 werknemers en toch geen verkiezingen?

Stel, gelet op het gestegen aantal werknemers beantwoordt u voor het eerst aan de voorwaarden om sociale verkiezingen te houden in 2020. U heeft echter weinig gesyndiceerden, denkt u. Kunt u dan afwachten of er aan de bel getrokken wordt? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Wet sociale verkiezingen 2020 gepubliceerd

SOCIALE VERKIEZINGEN

In elke vestiging (‘eigen’) verkiezingen?

Als uw onderneming uit één juridische entiteit bestaat, maar verspreid is over verschillende vestigingen (met meer dan 50 werknemers), houdt u in principe één verkiezing voor de volledige onderneming. Of kan men u soms toch verplichten om in elke vestiging aparte sociale verkiezingen te houden? Meer...

UITZENDARBEID

Speciaal personeelsregister voor interims?

SOCIALE VERKIEZINGEN

Is 40 plus 30 niet meer dan 50?

Als u een vennootschap met bv. 30 werknemers en een andere vennootschap met bv. 40 werknemers heeft, zit u twee keer onder de drempel van 50 werknemers. Dus moet u geen sociale verkiezingen houden in 2020... of is het zo simpel niet? Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Welke interims zullen meetellen?

Omdat er sociale verkiezingen zijn in 2020, werkt men – door een op til zijnde wetswijziging – soms beter niet met interims tussen 1 april en 30 juni 2019. Waarom? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator