Artikeldatabank

Zoekresultaat: 57 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsovereenkomst - trefwoord: Clausules

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OPLEIDING - SCHOLINGSBEDING

Sneller een scholingsbeding voor knelpuntberoepen

Met een scholingsbeding kunt u vermijden dat iemand een opleiding op uw kosten volgt en die elders te gelde gaat maken. Er gelden echter strenge voorwaarden voor zo’n beding. Hoe werden die versoepeld voor knelpuntberoepen? Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Hoe reageren bij schending van bedrijfsgeheim?

De nieuwe Wet op de bedrijfsgeheimen definieert niet alleen wat het onrechtmatig gebruiken of bekendmaken van bedrijfsgegevens inhoudt, maar zegt ook wat u er als werkgever tegen kunt doen. Welke acties zijn er mogelijk? Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Uw bedrijfsgeheimen worden nu beschermd

De wet verbiedt al langer aan (ex-)werknemers om vertrouwelijke informatie over het bedrijf bekend te maken. Ingevolge een nieuwe wet spreekt men nu van bedrijfsgeheimen en onrechtmatig gebruik. Welke gevolgen heeft dat? Meer...

SCHOLINGSBEDING

Scholingsbeding niet voor alle opleidingen?

Met een scholingsbeding kunt u bepalen dat een werknemer een dure opleiding mag volgen op voorwaarde dat hij de eerste drie jaar niet vertrekt. Zo’n beding kan echter niet voor alle opleidingen. Waarop moet u letten? Een arrest licht toe... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING

Niet-concurrentiebeding nietig, dus bewijslast weg?

Als een vertegenwoordiger cliënteel aanbracht, heeft hij bij ontslag recht op een uitwinningsvergoeding. Staat er een niet-concurrentiebeding in het contract, dan draagt u de bewijslast. Wat als dat beding nietig is? Cassatie licht toe... Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Pas na jaren niet-concurrentiebeding overeenkomen?

Stel, een bediende promoveert naar een belangrijke functie en u wilt van de gelegenheid gebruikmaken om een niet-concurrentiebeding in zijn contract op te nemen. Is dat nog mogelijk of is het daar ondertussen te laat voor? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Geen (zichtbare) tattoos of piercings bij u?

Stel, u wilt niet dat werknemers die in contact komen met ‘externen’ zichtbare piercings of tattoos hebben. Kunt u een verbod in die zin opnemen in het contract of arbeidsreglement en om die reden dan ook niet aanwerven of ontslaan? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Ook verzaken als men van u naar concurrentie mag?

Stel, een bediende in wiens contract een (geldig) niet-concurrentiebeding stond, gaat toch aan de slag bij de concurrentie, maar dan in een andere functie. U ligt er allemaal niet van wakker en u laat betijen. Waarom is dat geen goed idee? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Geen concurrentie in gans België, is dat overdreven?

Een bediende gaat naar een concurrerend bedrijf ondanks een niet-concurrentie-beding. Omdat hij meent dat het beding te ruim geformuleerd is, eist hij nog betaling van de zgn. compensatoire vergoeding ook. Kan dat allemaal zomaar? Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

Afspraken over kosten ook van belang bij ontslag?

Stel, een werknemer met een baanjob blijft weigeren om te werken met het (nieuwe) systeem om bestellingen door te geven, daar dat extra kosten voor hem zou meebrengen. Kunt u dan ontslaan om dringende reden? Een arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator