Artikeldatabank

Zoekresultaat: 52 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsovereenkomst - trefwoord: Clausules

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Pas na jaren niet-concurrentiebeding overeenkomen?

Stel, een bediende promoveert naar een belangrijke functie en u wilt van de gelegenheid gebruikmaken om een niet-concurrentiebeding in zijn contract op te nemen. Is dat nog mogelijk of is het daar ondertussen te laat voor? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Geen (zichtbare) tattoos of piercings bij u?

Stel, u wilt niet dat werknemers die in contact komen met ‘externen’ zichtbare piercings of tattoos hebben. Kunt u een verbod in die zin opnemen in het contract of arbeidsreglement en om die reden dan ook niet aanwerven of ontslaan? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Ook verzaken als men van u naar concurrentie mag?

Stel, een bediende in wiens contract een (geldig) niet-concurrentiebeding stond, gaat toch aan de slag bij de concurrentie, maar dan in een andere functie. U ligt er allemaal niet van wakker en u laat betijen. Waarom is dat geen goed idee? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Geen concurrentie in gans België, is dat overdreven?

Een bediende gaat naar een concurrerend bedrijf ondanks een niet-concurrentie-beding. Omdat hij meent dat het beding te ruim geformuleerd is, eist hij nog betaling van de zgn. compensatoire vergoeding ook. Kan dat allemaal zomaar? Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

Afspraken over kosten ook van belang bij ontslag?

Stel, een werknemer met een baanjob blijft weigeren om te werken met het (nieuwe) systeem om bestellingen door te geven, daar dat extra kosten voor hem zou meebrengen. Kunt u dan ontslaan om dringende reden? Een arrest licht toe... Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Wat krijgt u (terug) bij schending van het beding?

Stel, een bediende die vertrekt, overtreedt het niet-concurrentiebeding uit zijn contract. Kunt u dan het netto- of het brutobedrag van de zgn. compensatoire vergoeding terugvorderen? Een recent arrest licht toe... Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Standaard in contract? Standaard denken aan verzaken!

Door een niet-concurrentiebeding in het contract op te nemen, kunt u verhinderen dat iemand na zijn opzeg te geven naar de concurrentie gaat. Is het dan een goed idee om dat standaard in al uw bediendencontracten op te nemen? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST - OVERNEMEN VAN ANCIËNNITEIT

Hoe overname van anciënniteit formuleren na de WES?

Stel, een kandidaat-bediende dringt erop aan de anciënniteit van bij zijn vorige werkgever over te nemen. Wordt het deel van de opzeg dat overeenkomt met de fictieve anciënniteit dan berekend volgens het nieuwe of het oude systeem? Meer...

SCHOLINGSBEDING

Het einde van de opzeg valt na de driejarige termijn...

Stel, een bediende heeft een scholingsbeding waarvan het laatste jaar ingegaan is. Als hij zijn ontslag zou geven, moet u dan naar het begin of het einde van de opzegtermijn kijken om te weten of u het scholingsbeding kunt gebruiken? Meer...

ONTSLAG - ONTBINDENDE VOORWAARDE

Geen rijbewijs meer, dus geen geld of geen werk meer?

Sommige werknemers kunnen zonder een rijbewijs hun job niet uitoefenen. Kunt u voor dergelijke werknemers in de arbeidsovereenkomst bepalen wat er gebeurt als zij hun rijbewijs toch (tijdelijk) zouden verliezen? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator