Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsovereenkomst - trefwoord: Bepaalde duur

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Halfweg de maand begonnen, wanneer gedaan?

Een contract voor bepaalde tijd hoeft niet per se in te gaan op de eerste van de maand; dat kan bv. ook halfweg de maand zijn. Schrijf in zo’n geval echter liever niet dat het bv. 3,5 maanden duurt. Waarom niet, en wat dan wél doen? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR

Kan ook uw werknemer een ‘Woutje’ doen?

In september 2018 was er heel wat te doen over het feit dat wielrenner Wout Van Aert zijn contract (van bepaalde tijd) onmiddellijk verbroken heeft ‘zonder te betalen’. Een werknemer die een dringende reden inroept, kan dat nu ook al? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Bepaalde tijd na interimarbeid: ook opzegbaar?

Sinds 1 januari 2014 kunt u een contract van bepaalde tijd voortijdig beëindigen met een opzegtermijn, zij het enkel tijdens de eerste helft van zijn duur. Waarop moet u dan letten als dat contract voorafgegaan werd door interimarbeid? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE DUUR

Hoe zegt u een contract voor bepaalde duur op?

Tijdens de eerste helft van een contract voor bepaalde duur (en gedurende maximaal 6 maanden) is het mogelijk om zo’n contract te beëindigen met een opzegtermijn. Hoe werkt zo’n opzeg precies? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE TIJD

Onbepaalde tijd van maken: minder opzegvergoeding?

Als u een contract van bepaalde tijd voortijdig verbreekt, kost u dat een opzegvergoeding die overeenkomt met (max.) het dubbele van de ‘normale’ opzeg. Is het dan beter om dat contract eerst om te zetten naar een van onbepaalde tijd? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Kunt u een contract via e-mail verlengen?

Vóór zijn contract van zes maanden ten einde liep, werd aan een werknemer via e-mail gezegd dat het voor nog eens zes maanden verlengd werd. Kunt u na afloop van die tweede periode dan stoppen zonder opzegtermijn of -vergoeding? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VOOR BEPAALDE TIJD

Zeggen te zullen stoppen is niet gelijk aan opzeggen

Stel, als zijn contract van 6 maanden ± 2,5 maand ver is, stuurt een werknemer een mail waarin staat dat hij misschien zal stoppen met werken en het contract tot het einde van de 3de maand opgezegd kan worden. Wat doet u hiermee? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST - EXTRA UREN

Opletten met opeenvolgende bijlagen voor extra uren...

Stel, iemand werkt halftijds met een contract van onbepaalde duur en soms laat u hem tijdelijk met een bijlage aan dat contract extra uren doen. Mogen die periodes van extra werk dan direct op elkaar volgen? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE TIJD

Aanloopcontract verlengen met schorsingen?

Stel, iemands aanloopcontract van bepaalde tijd (dat moest dienen als ‘test’) was lang geschorst wegens ziekte. Kunt u dan nog een extra aanloopcontract voor de duur van de schorsing geven alvorens naar onbepaalde tijd te ‘gaan’? Meer...

ARBEIDSOVEREENKOMST VAN BEPAALDE TIJD

Tussen twee contracten payroll afsluiten?

Als er meerdere contracten van bepaalde duur op elkaar volgen, moet u dan tussen elk contract ‘de payroll afsluiten’, zoals men dat noemt (C4 geven, vakantiegeld berekenen, ...), of moet dat pas na afloop van het laatste contract? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator