Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsongeschiktheid - trefwoord: Absenteïsme

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ABSENTEÏSME - ONTSLAGMOTIEF

(Collectief) ontslag op basis van Bradford-factor?

Stel, ingevolge economische moeilijkheden moeten er noodgewongen werknemers afvloeien. Is het toegestaan om die te selecteren op basis van hoog absenteïsme (berekend via bv. de Bradford-factor)? Een recent arrest licht toe... Meer...

ABSENTEÏSME

Hoe merkt u dat er langdurig ziekteverzuim dreigt?

Volgens onderzoek heeft het langdurig ziekteverzuim (wegens ‘psychische’ redenen) een recordhoogte bereikt. De oorzaken zouden zich zowel in de privé- als de werksfeer bevinden. Kunt u dan wel iets doen om dit te verhelpen? Meer...

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Hoe een stijgend ziekteverzuim aanpakken?

Uit recente onderzoeken naar het ziekteverzuim in België zou blijken dat vooral het langdurig verzuim gestegen is. Stel dat ook bij u het ziekteverzuim gestegen blijkt te zijn, welke maatregelen kunt u dan nemen om dat in te dijken? Meer...

ZIEKTE - CONTROLE

U zal thuisblijven voor de controlearts

Het is nu expliciet toegestaan om te bepalen dat een zieke gedurende vier uur moet thuisblijven ingeval u een controlearts stuurt. Hoe past u dit toe? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ATTEST

Een ziektebriefje van de tandarts: kan dat?

Stel, een werknemer stuurt u een attest van zijn tandarts om zijn afwezigheid te rechtvaardigen. Kan dat eigenlijk wel of kan alleen een dokter zo’n attest schrijven? Moet u ook (gewaarborgd) loon betalen in zo’n geval? Meer...

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Laat u uw personeel al vaccineren tegen de griep?

Het gebeurt wel meer dat een bedrijf besluit om zijn personeel te laten vaccineren tegen de griep, met de bedoeling het absenteïsme van de komende maanden in te dijken. Wat kost u dat ongeveer? Meer...

ABSENTEÏSME - DOKTERSATTEST

Mag u geen attest voor één dag (meer) vragen?

Begin augustus pleitten de christelijke ziekenfondsen voor de afschaffing van het doktersattest voor maar één dag. Is er dan iemand die u kan verbieden om zo’n attest te vragen? Meer nog, moét u daar zelfs wel om vragen? Meer...

ONTSLAG - ABSENTEÏSME

Een aangetekende brief wegens te veel ziek?

Stel, iemand meldt zich in verhouding tot andere werknemers te vaak ziek. U wilt erop wijzen dat dit moet veranderen of dat er anders een ontslag in de lucht hangt. Is het echter wel verstandig om dat via een (aangetekende) brief te doen? Meer...

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Hoe zorgt u voor gevaccineerde werknemers?

Gelet op de heisa over de Mexicaanse griep zou u uw personeel dit jaar willen laten vaccineren tegen de griep. U kunt dat echter niet opleggen. Wat betekent dat concreet? Hoe zorgt u toch voor een zo groot mogelijke respons? Meer...

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Hoe begint u met een verzuimbeleid?

Als men het heeft over een zgn. verzuimpolicy (= regels om het al te vlug af­wezig melden tegen te gaan), moet u dan direct een extern ‘bureau’ inschakelen of kunt u met een paar kleine ingrepen ook al ver komen? Wat bevat zo’n policy? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator