Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsongeschiktheid - trefwoord: Aangepast werk

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RE-INTEGRATIE ZIEKEN

Te ziek voor het werk, maar niet voor de vakbond...

Stel, een werknemer kan na een volledige afwezigheid wegens ziekte deeltijds hervatten. Nu wil hij dat alleen doen voor zijn syndicale activiteiten (en voor de rest niet). Moet u dat toestaan of kunt u weigeren? Een recent arrest licht toe... Meer...

(DEFINITIEF) ARBEIDSONGESCHIKT

Ook re-integratieverzoek voor wie al ziek is van vóór 2016

Stel, iemand is al jaren afwezig door arbeidsongeschiktheid en het wordt tijd dat de knoop doorgehakt wordt: kan hij/zij nog komen werken, al is het bv. deeltijds, of niet? Sinds 1 januari 2018 kunt u schot in de zaak krijgen. Hoe werkt dit? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

De arbeidsrechtelijke kant van een re-integratietraject

Stel, een voltijdse werknemer die langdurig ziek is, zal ingevolge een re-integratietraject tijdelijk tewerkgesteld worden in een aangepaste functie met bv. minder uren. Welke gevolgen heeft dat voor zijn arbeidsovereenkomst? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Een zieke re-integreren: wat houden de nieuwe regels in?

Een regeringsmaatregel van begin 2017 bestaat erin dat men langdurig zieken weer aan het werk wil krijgen – en van het ziekenfonds wil halen – door middel van zgn. re-integratietrajecten. Hoe kunt u daarmee te maken krijgen? Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID - ZIEKENFONDS

Progressief hervatten na ziekte: nieuw in de procedure

Stel, een werknemer wil na een ‘periode ziekenfonds’ proberen het werk deel­tijds te hervatten. Vroeger moest men daar de toelating van de adviserende geneesheer voor hebben, nu zou dat niet meer het geval zijn. Klopt dat echter wel? Meer...

AANWERVEN - DISCRIMINATIEWET

Wat is een risicofunctie voor werknemers met diabetes?

Als werkgever mag u een (kandidaat-)werknemer niet discrimineren vanwege een chronische ziekte of handicap (bv. diabetes, epilepsie, …). Ingevolge een recent arrest gaat dit verder dan u zou denken. Waarop moet u letten? Meer...

RVA-UITKERINGEN - RIJVERBOD

Rijverbod wegens epilepsie, wat nu?

Stel, ten gevolge van een epilepsieaanval in de wagen krijgt een werknemer een rijverbod van drie maanden. Als hij zonder auto niet kan werken of niet op het werk kan geraken, valt de werknemer dan zonder inkomen? Meer...

ONTSLAG - ZIEKTE

Kunt u nog beëindigen wegens medische overmacht?

Stel, een werknemer kan medisch gezien zijn job niet meer uitoefenen, wat ook bevestigd wordt door de arbeidsgeneesheer. Kunt u de arbeidsovereenkomst dan ontbinden wegens overmacht? Een recent arrest licht toe... Meer...

TIJDSKREDIET - ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Versoepeling van de tewerkstellingsvoorwaarde

De periodes van langdurige ziekte en progressieve werkhervatting wegens ­ziekte worden sinds kort geneutraliseerd voor de zgn. tewerkstellings­voorwaarde inzake 1/2- of 1/5-tijdskrediet. Wat betekent dit? Wat kunt u ermee doen? Meer...

TIJDSKREDIET

Eerst werken en dan pas recht op tijdskrediet!

Een werknemer is pas terug na een langdurige afwezigheid wegens ziekte en hij vraagt u nu om halftijds te kunnen werken in het kader van tijdskrediet. Hoe kunt u reageren op een dergelijke aanvraag? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator