Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsongeschiktheid - trefwoord: Arbeidsongeval

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSONGEVAL - THUISWERK

Ook arbeidsongeval ‘vermoed’ bij occasioneel thuiswerk

Sinds 27 januari 2019 werd de Wet op de arbeidsongevallen uitgebreid tot het zgn. occasioneel thuiswerk. Hierdoor geldt er ook bij dit soort thuiswerk een vermoeden dat het om een arbeidsongeval gaat. Wat houdt dit in? Meer...

VERZEKERINGEN

Wat met lichamelijke schade bij arbeids(weg)ongeval?

Stel, een werknemer rijdt met de auto naar en van het werk en wordt onderweg aangereden door een andere auto. Als er lichamelijke schade is, waarom moet die dan niet alleen aan de arbeidsongevallenverzekeraar aangegeven worden? Meer...

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Met de fiets naar het werk en vallen. Wie betaalt?

Volgens recent gepubliceerde cijfers zouden 10% van alle arbeidsongevallen tijdens het pendelen gebeuren en dan vooral als het met de fiets is. Wat moeten uw werknemers onthouden als dit ook hen zou overkomen? Meer...

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Hoe en wanneer zegt u de polis arbeidsongevallen op?

Stel, u wilt uw huidige polis arbeidsongevallen opzeggen. In dat geval moet u tegen 30 september a.s. actie ondernemen. Wat moet u precies doen en waarop moet u letten? Meer...

ARBEIDSONGEVAL

Hoe berekent men de arbeidsongevallenvergoeding?

Stel, een werknemer heeft een arbeidsongeval gehad en zal enkele maanden volledig arbeidsongeschikt zijn. Hij vraagt u hoe zijn vergoeding berekend zal worden en wat hij er netto van zal overhouden. Hoe werkt dit? Meer...

VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN

Wanneer uw polis opzeggen en wanneer beter niet?

Veranderen van arbeidsongevallenverzekeraar moet in principe gebeuren vóór 30 september 2014 of u zit weer een jaar langer vast aan uw huidige verzekeraar. Voor wie kan dit interessant zijn en hoe gaat u dan te werk? Meer...

ARBEIDSONGEVAL - AANGIFTEPLICHT

Een ongeval na het samen Duivels kijken...

Stel, uw personeel heeft in het bedrijf naar het WK gekeken en op de weg naar huis heeft iemand (al dan niet met een pint te veel op) lichamelijke schade opgelopen. Moet u dit ongeval aangeven aan de arbeidsongevallenverzekeraar? Meer...

ARBEIDSONGEVALLEN

Hoeft u kleine ongevallen niet meer aan te geven?

Ingevolge een recente wetswijziging hoeft u lichte arbeidsongevallen niet meer aan te geven aan de verzekeraar. De voorwaarde is wel dat u deze ongevallen registreert in het EHBO-register. Hoe werkt dit en wat is het voordeel? Meer...

ARBEIDSONGEVAL

Wie kan er reageren als een ongeval niet erkend wordt?

Stel, de verzekeraar weigert om een ongeval dat op het werk gebeurd is te erkennen als arbeidsongeval omdat volgens hem een van de ‘wettelijke’ voorwaarden niet vervuld is. Wie moet en kan daartegen reageren? Meer...

ARBEIDSONGEVALLENVERZEKERING

Wanneer premie arbeidsongevallen betalen?

De premie van de arbeidsongevallenverzekering moest u in principe betalen tegen 1 januari jl. Indien u (iets) te laat zou zijn, betekent dat dan dat een arbeidsongeschikte werknemer geen vergoeding meer krijgt? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator