Artikeldatabank

Zoekresultaat: 60 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsduur - trefwoord: Deeltijdse arbeid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DEELTIJDSE ARBEID

‘Eigen deeltijdsen eerst’, of boete?

Heeft u deeltijdsen die een inkomensgarantie-uitkering (IGU) krijgen, dan moet u die sinds 01.04.2019 op straffe van boetes voorrang geven in geval van extra uren of een vacature in hun functie. Wat houdt dit in? Meer...

INSPECTIE - DEELTIJDSE ARBEID

Opgepast bij deeltijds TK of OV!

Heeft u werknemers die deeltijds werken in het kader van tijdskrediet (TK) of ouderschapsverlof (OV)? De RVA kondigt controles aan. Wat is er aan de hand? Meer...

SOLLICITATIEVERLOF - DEELTIJDSE ARBEID

Eerst 4 uur solliciteren en dan nog 3 uur werken?

Stel, een deeltijdse werknemer heeft recht op 4 uur sollicitatieverlof per week. Wanneer hij dat zou opnemen op een dag waarop hij normaal gezien 7 uur werkt, wil dit dan zeggen dat hij nog 3 uur moet komen werken? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Is uw AR al conform de WWW-wet?

Als men bij u met deeltijds variabele roosters werkt, moet tegen 1 april a.s. uw arbeidsreglement aangepast zijn aan de eisen van de WWW-wet. Wat houdt dit in? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Boete als u een deeltijdse geen voorrang geeft?

Heeft u een vacature voor een functie die door een deeltijdse uitgeoefend wordt, dan moet u die voorrang geven als hij zich kandidaat stelt. Sinds 1 januari 2018 riskeert u soms zelfs een boete als u dat niet zou doen. Wanneer is dat zo? Meer...

VAKANTIEGELD - DEELTIJDSE ARBEID

Wie zal in 2017 een ‘decemberafrekening’ krijgen?

Voor bedienden die minder uren zijn beginnen te doen, moet er, zoals u weet, ook in december een berekening van het vakantiegeld gebeuren. Voor wie geldt dit nu precies en hoeveel moet u daarvoor budgetteren? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Meer ‘vrijgestelde’ bijkomende uren in variabele regimes

Deeltijdse werknemers kunnen een krediet aan bijkomende uren presteren waarvoor geen toeslagen verschuldigd zijn. Op 1 oktober 2017 is het krediet voor de variabele werkregimes verhoogd. Voor wie geldt dit en hoe werkt het? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Deeltijds contract en AR aanpassen aan WWW-wet?

De WWW-wet heeft op 1 oktober 2017 een aantal nieuwigheden inzake deeltijdse uurroosters ingevoerd. In welke mate moet u omwille van die nieuwigheden uw contracten en/of arbeidsreglement (AR) aanpassen? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Versoepelingen inzake deeltijdse roosters op komst...

Ingevolge de Wet op werkbaar en wendbaar werk worden vanaf 1 oktober 2017 de formaliteiten inzake deeltijds werk versoepeld. Over welke versoepelingen gaat het en wat moet u doen om er gebruik van te kunnen maken? Meer...

VERVANGINGSOVEREENKOMST

Deeltijds + deeltijds = meer dan voltijds?

Stel, iemand die halftijds bij u tewerkgesteld is, zal gedurende bv. een half jaar een andere halftijdse werknemer (die bv. met tijdskrediet gaat) vervangen. Kunt u voor die vervanging dan een halftijdse vervangingsovereenkomst gebruiken? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator