Artikeldatabank

Zoekresultaat: 18 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsduur - trefwoord: Inhaalrust

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVERUREN

Inhaalrust pas verplicht na 143 overuren

Sinds 1 februari 2017 stelt de wet dat de zgn. interne grens voor overuren in principe 143 uur bedraagt ‘voor iedereen’. Wat houdt dit precies in en waarop moet u verder nog letten inzake het laten opnemen van de inhaalrust? Meer...

VAKANTIE EN INHAALRUST

Hoe toezien op de opname van vrije dagen van 2016?

Nu het einde van het jaar 2016 nadert, is het nodig om erop toe te zien dat uw werknemers al hun vakantie- en andere ‘vrije’ dagen opgenomen hebben. Waarom moet u daarop toezien en hoe doet u dat? Meer...

VAKANTIE - INHAALRUST

Wat als niet iedereen kan thuisblijven op een brugdag?

Stel, te veel werknemers willen vakantie op dezelfde dag (bv. om op 6 mei a.s. de brug te maken). Het zijn er zelfs zo veel dat u de aanvragen niet kunt blijven honoreren. Mag u die dan weigeren? Hoe kunt u dat correct en goed oplossen? Meer...

TIJDSKREDIET - BIJKOMENDE UREN

Deeltijds tijdskrediet en inhalen van bijkomende uren

Stel, een werknemer die met deeltijds tijdskrediet is, weigert om bijkomende uren te doen bovenop zijn normaal aantal werkuren. Iemand die op tijdskrediet is, zou wettelijk gezien nl. niet extra mogen werken, beweert hij. Klopt dat? Meer...

DEELTIJDSE ARBEID - ADV-DAGEN

Geen adv-dagen meer als men 4/5 werkt... of juist meer?

Stel, uw voltijds personeel werkt 39 i.p.v. 38 uur per week en krijgt in ruil zes adv-dagen. Als een werknemer 4/5 gaat werken, moet u hem toch geen adv-dagen meer geven (want hij zit al onder de 38 uur)? Of is dat wél het geval? Meer...

FEESTDAGEN - INHAALRUST

Zijn Pasen en Pinksteren dan geen feestdagen?

Stel, een werknemer werkt op Pasen en op paasmaandag, of met Pinksteren en op pinkstermaandag. Worden beide dagen dan – wegens werken op een feestdag – ‘dubbel betaald’, zoals men dat pleegt te noemen? Meer...

AFWEZIGHEIDSDAGEN

Vervangings- en vrije dagen 2015 afficheren

AFWEZIGHEIDSDAGEN - SAMENLOOP MET ZIEKTE

Ziek vóór het verlengd weekend: wat met de brugdag?

Stel, een werknemer meldt zich ziek net vóór er een verlengd weekend ingaat. Moeten de afwezigheidsdagen van het verlengd weekend dan omgezet worden in ziektedagen én mag hij die afwezigheidsdagen later opnemen? Meer...

OVERUREN - INHAALRUST

Hoe de inhaalrustgrenzen verhogen tot 130 uur?

Voortaan is het mogelijk de interne grens inzake overuren (die bepaalt wanneer men eerst inhaalrust moet opnemen) te verhogen tot 130 uur. Idem met de grens voor het omzetten van inhaalrust in overloon. Wat moet u daarvoor doen? Meer...

VAKANTIE

Uw werknemer wil zelf liever centen dan vrijaf...

Stel, een werknemer heeft nog redelijk veel ‘vrije dagen’ van 2013 staan en is zelf vragende partij om er te mogen overzetten naar volgend jaar en/of te laten uitbetalen ‘in geld’. Hoe gaat u om met zo’n verzoek? Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator