Artikeldatabank

Zoekresultaat: 29 artikel(s) gevonden in het thema: Arbeidsduur - trefwoord: Overuren

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVERUREN

Meer vrijwillige én meer fiscaal interessante overuren

Sinds kalenderjaar 2019 kunt u een werknemer meer vrijwillige overuren (120 i.p.v. 100 per jaar) laten doen en zijn er ook meer overuren (180 i.p.v. 130 per jaar) fiscaal interessant. Wat betekent dit allemaal en hoe gebruikt u dit? Meer...

OVERUREN

Hoe vrijwillig zijn vrijwillige overuren?

Stel, een werknemer heeft zich, zoals de wet het wil, schriftelijk geëngageerd om vrijwillige overuren te doen. Nu vraagt u hem om volgende week een aantal overuren te doen, maar hij weigert. Kan hij dat, want het moet ‘vrijwillig’ zijn? Meer...

OVERUREN - OVERLOON

Wie kan er volgens Cassatie verbinden t.a.v. derden?

Iemand die het bedrijf t.a.v. derden kan verbinden, heeft een leidinggevende of vertrouwensfunctie en valt dus niet onder de wettelijke arbeidsduurgrenzen. Wat betekent ‘kunnen verbinden t.a.v. derden’? Het Hof van Cassatie licht toe. Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Meer ‘vrijgestelde’ bijkomende uren in variabele regimes

Deeltijdse werknemers kunnen een krediet aan bijkomende uren presteren waarvoor geen toeslagen verschuldigd zijn. Op 1 oktober 2017 is het krediet voor de variabele werkregimes verhoogd. Voor wie geldt dit en hoe werkt het? Meer...

OVERUREN

Vrijwillige overuren nog onderbouwd?

Heeft u het voorbije half jaar het systeem van vrijwillige overuren gebruikt en wilt u dat nog kunnen doen tot eind 2017? Check dan of u nog wel ‘in orde’ bent... Meer...

ARBEIDSORGANISATIE

Wat moet u doen als u al met glijdende uren werkte?

Stel, u werkt al van vóór 1 februari 2017 met glijdende werktijden. Vermits de Wet op werkbaar en wendbaar werk daar op die datum een echte wettelijke basis voor gecreëerd heeft, moet u nu ook iets doen om u daarmee te conformeren? Meer...

OVERUREN

Interessante overuren? Het kan nu!

Sinds 1 februari 2017 kan men ingevolge de Wet op wendbaar en werkbaar werk 100 zgn. vrijwillige overuren per jaar doen. Is dit een interessant systeem? Meer...

OVERUREN

Inhaalrust pas verplicht na 143 overuren

Sinds 1 februari 2017 stelt de wet dat de zgn. interne grens voor overuren in principe 143 uur bedraagt ‘voor iedereen’. Wat houdt dit precies in en waarop moet u verder nog letten inzake het laten opnemen van de inhaalrust? Meer...

ARBEIDSDUUR

De annualisering = de kleine flexibiliteit

Het is al lang een werkgeverswens om de arbeidsduur te kunnen ‘annualiseren’. Zo zou het nl. volstaan om een gemiddelde op jaarbasis te respecteren. In welke mate komt de nieuwe Wet werkbaar en wendbaar werk daaraan tegemoet? Meer...

VERVANGINGSOVEREENKOMST

Deeltijds + deeltijds = meer dan voltijds?

Stel, iemand die halftijds bij u tewerkgesteld is, zal gedurende bv. een half jaar een andere halftijdse werknemer (die bv. met tijdskrediet gaat) vervangen. Kunt u voor die vervanging dan een halftijdse vervangingsovereenkomst gebruiken? Meer...
Geactualiseerd op: 22.05.2019

Meer van Indicator