Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Controle van het personeel - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHTEN EN PLICHTEN

Hoe occasioneel telewerk ‘regelen’?

Sinds 1 februari 2017 heeft een werknemer recht op zgn. occasioneel telewerk in geval van overmacht of om persoonlijke redenen. Wat betekent dit concreet? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Dronken terug van de lunch: loon kwijt?

Stel, een bediende komt na zijn middagpauze dronken toe op het werk en gaat terug aan zijn bureau zitten... evenwel zonder nog echt iets te doen. Dan moet u hem voor die halve dag toch geen loon betalen, zeker? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Hoe voorbereiden op de nieuwe privacyregels?

Elk bedrijf verwerkt op een geautomatiseerde manier gegevens over werknemers en/of sollicitanten. Door een recente Europese verordening zullen vanaf 25 mei 2018 de regels hieromtrent strenger worden. Hoe bereidt u zich (goed) voor? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Stop de ‘Pokémons’ op het werk

Een rage is het zeker, dat jagen op Pokémons, en sommigen blijven zelfs op het werk doorjagen. Hoe roept u hen tot de orde, desnoods met sancties? Meer...

INSPECTIE

Welke sancties voor inbreuken op rookverbod?

Zoals u weet, is het de taak van de werkgever om toe te zien op het verbod om te roken op de werkplaats. Sinds 1 mei 2016 staan de sancties inzake het rookverbod in het Sociaal Strafwetboek. Verandert er daardoor iets voor u? Meer...

CONTROLE VAN HET PERSONEEL

Annie, hou jij m’n tassie effe vast?

Stel, in uw arbeidsreglement is voorzien dat er een (steekproefsgewijze) controle van de tassen van het personeel kan gebeuren. Als een werknemer die controle weigert, kunt u hem dan ontslaan om dringende reden? Een arrest licht toe... Meer...

PERSONEELSBELEID - CONTROLE PERSONEEL

‘No smartphone’ tijdens de werkuren?

Volgens recente persberichten zou 62% van het privé surfen tijdens het werk via de smartphone van de werknemers (op het draadloos internet van het bedrijf) gebeuren. Moet u dat zomaar toestaan of kunt u dat ‘wettelijk gezien’ bestraffen? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN - PRIVACY VAN DE WERKGEVER

Wat als een werknemer u ‘opneemt’ met zijn gsm?

Stel, een werknemer heeft met zijn iPhone zonder dat u het wist een gesprek opgenomen en uit deze opname zou zijn gelijk over een contractueel geschil blijken. Kan hij deze opname gebruiken tegen u? Een recent arrest licht toe... Meer...

AANSPRAKELIJKHEID WERKNEMER - GSM-FACTUUR

“Hallo, met de paragnost” op uw kosten?

Stel, iemands gsm-factuur begint extreme vormen aan te nemen. Het gaat om privégesprekken, waaronder 0900-nummers, zo blijkt uit de factuur. Kunt u de kosten hiervan terugvorderen van de werknemer? Een recent arrest licht toe... Meer...

CONTROLE PERSONEEL

Diefstal tegengaan via een kliklijn?

Een grote keten liet een kliklijn installeren om diefstal door haar werknemers tegen te gaan. Is dat juridisch toegelaten en kan het bruikbaar bewijs opleveren? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator