Artikeldatabank

Zoekresultaat: 27 artikel(s) gevonden in het thema: Controle van het personeel - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

RECHTEN EN PLICHTEN - PRIVACY

Mag de werknemer een gesprek met u opnemen?

Stel, een werknemer vraagt u bij het begin van een evaluatie- of functioneringsgesprek of hij dat gesprek met zijn smartphone mag opnemen. Als u dat niet wenst, kunt u dat dan weigeren? En wat als hij niets vraagt? Meer...

PERSONEELSBELEID - RECHTEN EN PLICHTEN

Smartphone afgeven bij het binnenkomen?

Het ‘rinkelen van’ en ‘spelen met’ de (privé)smartphone tijdens de werkuren blijft vaak een probleem. Kunt u op een bepaald moment een zo drastische maatregel nemen dat men het toestel moet inleveren bij het binnenkomen? Meer...

VERPLICHTINGEN WERKNEMERS

Hoe reageren bij schending van bedrijfsgeheim?

De nieuwe Wet op de bedrijfsgeheimen definieert niet alleen wat het onrechtmatig gebruiken of bekendmaken van bedrijfsgegevens inhoudt, maar zegt ook wat u er als werkgever tegen kunt doen. Welke acties zijn er mogelijk? Meer...

TUCHTSANCTIES - ARBEIDSREGLEMENT

Het staat in een nota, kunt u dan een boete opleggen?

Stel, sommige werknemers blijven hun wagen parkeren op de plaatsen die voor de klanten voorzien zijn, ondanks een dienstnota en waarschuwingen dat dit niet meer mag. Kunt u, nu de maat vol is, de volgende keer een boete opleggen? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Hoe occasioneel telewerk ‘regelen’?

Sinds 1 februari 2017 heeft een werknemer recht op zgn. occasioneel telewerk in geval van overmacht of om persoonlijke redenen. Wat betekent dit concreet? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Dronken terug van de lunch: loon kwijt?

Stel, een bediende komt na zijn middagpauze dronken toe op het werk en gaat terug aan zijn bureau zitten... evenwel zonder nog echt iets te doen. Dan moet u hem voor die halve dag toch geen loon betalen, zeker? Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Hoe voorbereiden op de nieuwe privacyregels?

Elk bedrijf verwerkt op een geautomatiseerde manier gegevens over werknemers en/of sollicitanten. Door een recente Europese verordening zullen vanaf 25 mei 2018 de regels hieromtrent strenger worden. Hoe bereidt u zich (goed) voor? Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Stop de ‘Pokémons’ op het werk

Een rage is het zeker, dat jagen op Pokémons, en sommigen blijven zelfs op het werk doorjagen. Hoe roept u hen tot de orde, desnoods met sancties? Meer...

INSPECTIE

Welke sancties voor inbreuken op rookverbod?

Zoals u weet, is het de taak van de werkgever om toe te zien op het verbod om te roken op de werkplaats. Sinds 1 mei 2016 staan de sancties inzake het rookverbod in het Sociaal Strafwetboek. Verandert er daardoor iets voor u? Meer...

CONTROLE VAN HET PERSONEEL

Annie, hou jij m’n tassie effe vast?

Stel, in uw arbeidsreglement is voorzien dat er een (steekproefsgewijze) controle van de tassen van het personeel kan gebeuren. Als een werknemer die controle weigert, kunt u hem dan ontslaan om dringende reden? Een arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 13.09.2019

Meer van Indicator