Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

WINSTPREMIES

Toetredingsakte winstpremie moet naar TSW

WINSTPREMIE

Nieuw: de winstpremie afstemmen op de prestaties?

Bij de winstpremie was het niet altijd duidelijk in welke mate u werknemers die al weg zijn of niet effectief gewerkt hebben, mag uitsluiten van (een deel van) de premie. Een wetswijziging lost dit op. Wat kan er daardoor sinds boekjaar 2018? Meer...

BONUSPLAN - WINSTPREMIE

Wanneer kunt u een eventuele winstpremie betalen?

Als het duidelijk begint te worden dat het bedrijf (vennootschap) dit boekjaar (2018) genoeg winst zal maken om een winstpremie aan het personeel uit te keren, wanneer kunt u die dan effectief betalen? Kan dat bv. al rond Nieuwjaar? Meer...

WINSTPREMIE

Belastbare basis winstpremie bevestigd

BONUSPLANNEN

Moet de winstpremie voor iedereen even hoog zijn?

Als u een deel van de winst (van 2017) wilt doorschuiven naar uw personeel via het nieuwe systeem van de winstpremie, moet dat voor alle werknemers gelden. U hoeft iedereen echter niet per se evenveel te geven. Hoe werkt dit? Meer...

BONUSPLANNEN

Hoe de nieuwe winstpremie invoeren?

Stel, u wilt een deel van de (vennootschaps)winst van boekjaar 2017 uitkeren aan het personeel via het nieuwe systeem van de winstpremie. Hoe doet u dat? Meer...

BONUS VOOR PERSONEEL

Deel van winst 2017 als ‘nieuwe’ winstpremie uitkeren?

Stel, u denkt dit jaar (2017) voldoende winst te maken om (begin 2018) een deel daarvan uit te keren aan het personeel. Is het dan mogelijk om daarvoor al het nieuw aangekondigde systeem van de winstpremie te gebruiken? Meer...

PREMIES

Het zomerakkoord en de winstpremie

LOONNORM - BONUSPLAN

De loonbonus als uitweg voor de loonnorm?

Stel, u was van plan om uw personeel een premie te geven in het begin van dit jaar, maar door al die geruchten over een ‘bindende’ loonnorm durfde u dat niet te doen. In welke mate biedt het systeem van de loonbonus hier een uitweg? Meer...

LOONBONUS

De loonbonus en de loonnorm: hand in hand?

Onlangs werd het nieuwe bedrag voor de loonbonus (lees: de zgn. niet-­recurrente resultaatsgebonden bonus) bekendgemaakt. Mag u in 2012, gelet op de loonnorm, eigenlijk wel zo’n bonus toekennen? Hoe pakt u dit aan? Meer...
Geactualiseerd op: 14.11.2019

Meer van Indicator