Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

FUNCTIE - IMPLICIET ONTSLAG

Kunt u een nieuwe functie eerst ‘uittesten’?

Stel, nadat de manager van een afdeling weg is, wilt u diens adjunct de kans geven om die managersfunctie in te nemen. Als na bv. een half jaar zou blijken dat dit niet lukt, kunt u die persoon dan zonder problemen terug adjunct maken? Meer...

GROEPSVERZEKERING - IMPLICIET ONTSLAG

Kunt u stoppen met de groepsverzekering?

Stel, u zou omwille van de wettelijke rendementsgarantie of een andere reden, de groepsverzekering van uw werknemers willen schorsen of stopzetten. Is dat mogelijk en zo ja, op welke manier? Een recent arrest licht toe... Meer...

OPZEG DOOR DE WERKNEMER - ARBEIDSVOORWAARDEN

Hij geeft zijn opzeg, dus u zet de puntjes op de i?

Stel, u apprecieert het niet dat iemand zijn opzeg gegeven heeft en u beslist dat hij geen ‘privileges’ meer krijgt. Hij moet voortaan bv. zoals iedereen stipt beginnen (i.p.v. met glijdende uren zoals vroeger). Kunt u dan problemen krijgen? Meer...

ARBEIDSVOORWAARDEN - IMPLICIET ONTSLAG

Mag u meer als het crisis is?

Stel, ten gevolge van een reorganisatie die voortvloeit uit de voorbije crisis wilt u iemands functie anders invullen. Mag dat of kunt u daarmee problemen krijgen (inzake zgn. impliciet ontslag)? Het Hof van cassatie licht toe... Meer...

ONTSLAG - OPZEGGINGSTERMIJN

Eens opgezegd, geen chef meer?

Stel, een werknemer met een belangrijke functie begint aan zijn opzegtermijn en u wilt zijn ‘macht en invloed’ binnen het bedrijf aan banden leggen. Kunt u zijn functie in die zin hertekenen? Met welke krijtlijnen moet u rekening houden? Meer...

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Kunt u ook eisen dat men daar niet meer mag werken?

Stel, een (ex-)werknemer veegt zijn broek aan het niet-concurrentiebeding uit zijn contract en stapt toch over naar de concurrentie. Kunt u dan ‘alleen’ een schadevergoeding bekomen of kunt u eisen dat hij stopt met daar te werken? Meer...

ARBEIDSVOORWAARDEN - CONTRACTBREUK

Mag u in crisistijden wél de functie wijzigen?

Stel, door de crisis dringt er zich een reorganisatie op. Om niet te moeten ontslaan, zal u bepaalde werknemers een andere jobinhoud geven. In principe mag u dat echter niet ‘eenzijdig opleggen’ of mag er in crisistijden meer op dat vlak? Meer...

AANWERVEN - NIET OPDAGEN

Het zal pas voor binnen zes maanden zijn...

U werft een werknemer aan en in het contract wordt er overeengekomen dat hij zo vlug mogelijk zal komen, maar wat later laat hij weten dat het veel langer zal duren. Kunt u dan een schadevergoeding bekomen? Een arrest licht toe... Meer...

ARBEIDSVOORWAARDEN - IMPLICIET ONTSLAG

Van de ene dienst naar de andere op uw ‘bevel’?

Stel, u wilt iemand overplaatsen naar een andere dienst (op dezelfde zetel). Als hij daar niet mee akkoord gaat en u zet toch door, is het risico dan groot dat hij u contractbreuk kan aanwrijven of mag u dat? Een recent arrest licht toe... Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN

Bent u nog de baas in huis... of is de rechter dat?

Stel, u wilt iemand overplaatsen naar een andere functie, dienst of zetel. U wilt m.a.w. een mogelijk essentiële arbeidsvoorwaarde wijzigen. Kan men uw beslissing laten terugdraaien door de rechter? Volgens een recente uitspraak wel... Meer...
Geactualiseerd op: 08.07.2020

Meer van Indicator