Aanverwante artikels

Zoekresultaat: 10 artikel(s)

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

UITWINNINGSVERGOEDING

Niet-concurrentiebeding nietig, dus bewijslast weg?

Als een vertegenwoordiger cliënteel aanbracht, heeft hij bij ontslag recht op een uitwinningsvergoeding. Staat er een niet-concurrentiebeding in het contract, dan draagt u de bewijslast. Wat als dat beding nietig is? Cassatie licht toe... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING

Een beetje vertegenwoordiger zijn kan niet!

Opdat hij recht zou hebben op een zgn. uitwinningsvergoeding, moet de taak van een werknemer ‘hoofdzakelijk’ uit het bezoeken en opsporen van cliënteel bestaan. Hoe beoordeelt men de term ‘hoofdzakelijk’? Een arrest licht toe... Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Lang en zwaar ziek, dus geen uitwinningsvergoeding?

Stel, een handelsvertegenwoordiger die al lang ‘zwaar’ ziek is, wordt ontslagen. Vormt die lange arbeidsongeschiktheid een ‘afwezigheid van nadeel’ waardoor u geen uitwinningsvergoeding moet betalen? Een recent arrest licht toe... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING

In welke mate moet u een klantenlijst weerleggen?

Als er geen concurrentiebeding in het contract stond, moet een vertegenwoordiger zelf bewijzen dat hij klanten aangebracht heeft, om een uitwinningsvergoeding te claimen. Hoe reageert u als hij een klantenlijst voorlegt? Een arrest licht toe... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING - HANDELSVERTEGENWOORDIGER

U bent geen vertegenwoordiger meer, maar ‘chef’

Stel, iemand begint als vertegenwoordiger en wordt mettertijd verantwoordelijke van de ‘verkopers’ zonder dat hij zelf nog (veel) deals sluit. Is er bij ontslag dan nog een uitwinningsvergoeding verschuldigd? Een recent arrest licht toe... Meer...

RSZ-BIJDRAGEN - ONTSLAG

beëindigingsvergoedingen en RSZ-bijdragen

HANDELSVERTEGENWOORDIGER - UITWINNINGSVERGOEDING

Is standverkoop doen ook vertegenwoordiger zijn?

Stel, u heeft iemand in dienst die uw producten probeert te verkopen via een stand in bv. winkelstraten, shoppingcenters, enz. Moet u hem als een handelsvertegenwoordiger beschouwen en betalen? Een recent arrest licht toe... Meer...

HANDELSVERTEGENWOORDIGER

Is een accountmanager een vertegenwoordiger?

Stel, u heeft een dienstenverlenend bedrijf en u heeft de key account manager van de salesafdeling ontslagen. Nu vordert hij een uitwinningsvergoeding. “Dat kan toch niet, dat is toch alleen voor handelsvertegenwoordigers?”, denkt u... Meer...

UITWINNINGSVERGOEDING

Welk bewijs mag u eisen van de vertegenwoordiger?

Een uitwinningsvergoeding veronderstelt een aanbreng van cliënteel. Zonder concurrentiebeding rust de bewijslast van dit gegeven op de vertegenwoordiger. Volstaat het dat hij een klantenlijst toont? Volgens het Hof van cassatie niet... Meer...

ONTSLAG - VERTEGENWOORDIGER

‘Foefelen’ met rapporten = buiten?

Stel, u merkt dat een handelsvertegenwoordiger het niet zo nauw neemt met zijn dagrapporten en er zomaar iets op vermeldt. Is dat dan voldoende voor een ontslag om dringende reden? Een recent arrest licht toe... Meer...
Geactualiseerd op: 11.12.2019

Meer van Indicator