Recentste nummer

VRIJSTELLING VAN PRESTATIES

Nieuwe verplichting als u wilt vrijstellen!

Als u iemand opzegt met vrijstelling van prestaties, moet u hem sinds 29.04.2019 informeren over zijn inschrijving als werkzoekende. Wat als u dit vergeet?
Meer...

GROEPSVERZEKERING

Foute pensioenfiche, dus hogere uitkering?

Stel, de pensioenfiche waarmee u jaarlijks moet informeren over de groepsverzekering, blijkt al jaren niet correct te zijn voor iemand en bv. van een te hoge anciënniteit uit te gaan. Kan hij daaruit rechten putten? Een recent arrest licht toe...
Meer...

OPZEGBRIEF

Foutje in adres, hoe nog vlug rechtzetten?

Stel, een werknemer beweert (op vrijdag) geen opzegbrief ontvangen te hebben en nu blijkt inderdaad dat u die (twee dagen eerder) naar een foutief adres gestuurd heeft. Laat u hem (die vrijdag) dan maar een kopie ondertekenen?
Meer...

WERKNEMERSSTATUUT

Besturen als werknemer mag niet meer!

Sinds 1 mei 2019 is het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) in voege. Dat stelt dat een bestuurder van een vennootschap of een directielid die functie niet langer in de hoedanigheid van werknemer kan uitoefenen. Geldt dat ook voor reeds bestaande vennootschappen?
Meer...

VAKBOND

Op de koffie met de vakbondsafvaardiging?

Werknemers hebben het recht om zich te laten bijstaan door de vakbondsafvaardiging (VA) als een individueel probleem met hun werkgever niet opgelost raakt. Betekent dit dat iemand slag om slinger met een afgevaardigde kan afkomen?
Meer...

BEDRIJFSWAGEN

Wat moet een mob-budgetpolicy vermelden?

Als u het systeem van het mob-budget zou willen invoeren in uw bedrijf, kunt u niet anders dan daar voorwaarden en modaliteiten aan te verbinden. Waaraan moet u daarbij denken en hoe brengt u dat tot uitvoering?
Meer...

OVERUREN

Meer vrijwillige én meer fiscaal interessante overuren

Sinds kalenderjaar 2019 kunt u een werknemer meer vrijwillige overuren (120 i.p.v. 100 per jaar) laten doen en zijn er ook meer overuren (180 i.p.v. 130 per jaar) fiscaal interessant. Wat betekent dit allemaal en hoe gebruikt u dit?
Meer...

WETTELIJKE VAKANTIE

Hoe aantal vakantiedagen 2019 narekenen?

SOCIALE VERKIEZINGEN

Wet sociale verkiezingen 2020 gepubliceerd

Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator