Recentste nummer

BEDRIJFSWAGEN

Het mob-budget komt eraan...

Op 01.03.2019 zal in principe het mobiliteitsbudget in werking treden. Wat is het verschil met de mobiliteitsvergoeding, en kan het iets voor u zijn?
Meer...

TEGENOPZEG

Verlost van alle claims na tegenopzeg werknemer?

Stel, een werknemer geeft zijn tegenopzeg, nadat u een te korte opzegtermijn toegepast heeft en/of de ontslagbescherming geschonden heeft. Kan hij nog iets eisen of verhindert de tegenopzeg dat? Een recent cassatiearrest licht toe...
Meer...

EINDE IN WEDERZIJDS AKKOORD

Hoe in wederzijds akkoord ‘op termijn’ beëindigen?

Stel, u komt vandaag met een werknemer overeen om zijn contract in wederzijds akkoord te beëindigen op een datum in de toekomst (bv. binnen 12 weken). Dat is mogelijk, maar u moet het dan wel goed doen. Hoe bv. zeker niet?
Meer...

PERSONEELSADMINISTRATIE

Weer tijd voor een loonkloofverslag (over 2017-2018)

Bedrijven vanaf 50 werknemers moeten in 2019 voor de derde keer hun (tweejaarlijkse) analyseverslag inzake de loonkloof tussen mannen en vrouwen opmaken, ditmaal over de periode 2017-2018. Wat moet u daarvoor doen?
Meer...

RECHTEN EN PLICHTEN - PRIVACY

Mag de werknemer een gesprek met u opnemen?

Stel, een werknemer vraagt u bij het begin van een evaluatie- of functioneringsgesprek of hij dat gesprek met zijn smartphone mag opnemen. Als u dat niet wenst, kunt u dat dan weigeren? En wat als hij niets vraagt?
Meer...

LONEN - VAKBOND

Staken voor meer dan 0,8%... en al 2,16% gekregen

Op 13.02.2019 hebben de vakbonden gestaakt, omdat de lonen volgens hen met meer dan 0,8% moeten stijgen. De kans bestaat echter dat u ze net al met 2,16% verhoogd heeft (als u in PC 200 zit). Waarover waren die dan bezig?
Meer...

AFWEZIGHEIDSDAGEN

Adoptie- en pleegouderverlof ‘new style’ vanaf 2019

Als een werknemer een kind adopteert, kan hij adoptieverlof nemen; als hij aangesteld wordt als pleegouder, gaat het om pleegouderverlof. Op 1 januari 2019 werden beide verloven flink aangepast. Wat is de nieuwe stand van zaken?
Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator