Recentste nummer

DEELTIJDSE ARBEID

Is uw AR al conform de WWW-wet?

Als men bij u met deeltijds variabele roosters werkt, moet tegen 1 april a.s. uw arbeidsreglement aangepast zijn aan de eisen van de WWW-wet. Wat houdt dit in?
Meer...

ONTSLAG DOOR WERKNEMER

Dreigen met dringende reden voor ‘kleine fouten’?

Als een werknemer de interne regels van het bedrijf overtreden heeft, kunt u dan dreigen met ontslag om dringende reden opdat hij zelf zijn ontslag zou geven? Speelt de ernst van zijn ‘fout’ hier een rol in? Een recent arrest licht toe...
Meer...

AANWERVEN - ARBEIDSOVEREENKOMST

Niks gehoord na een maand, dus aanbod ‘voorbij’?

Stel, u heeft een ontwerpcontract aan een kandidaat-werknemer verstuurd via e-mail en na een maand heeft u nog altijd niks van hem gehoord. Dan kunt u er toch van uitgaan dat u zonder risico’s uw pijlen op iemand anders kunt richten?
Meer...

WERKGELEGENHEIDSPLAN - PERSONEELSBELEID

Wat met verplichte feedback over plan van vorig jaar?

Tegen in principe 31 maart moet u (als werkgever met minstens 20 werknemers) niet alleen een nieuw werkgelegenheidsplan voor 45-plussers opmaken, maar ook de resultaten van het vorige meedelen. Wat houdt dit precies in?
Meer...

LOON

Index van 1 januari ook voor wie begint op 2 januari?

Stel, u tekent in december een contract van een nieuwe werknemer dat pas de volgende maand zal ingaan. Wanneer de lonen in uw paritair comité geïndexeerd worden op 1 januari, geldt dat dan ook al voor die nieuwe?
Meer...

VRIJE DAGEN - PERSONEELSBELEID

Kan men echt al aan loopbaansparen doen?

Op 1 februari 2018 is het wettelijk kader inzake het zgn. loopbaansparen in werking getreden. “Uw personeel kan dus al vakantie beginnen opsparen”, zo blokletterden de media. Klopt dat echter wel of is het de facto nog niet mogelijk?
Meer...

DEELTIJDSE ARBEID

Boete als u een deeltijdse geen voorrang geeft?

Heeft u een vacature voor een functie die door een deeltijdse uitgeoefend wordt, dan moet u die voorrang geven als hij zich kandidaat stelt. Sinds 1 januari 2018 riskeert u soms zelfs een boete als u dat niet zou doen. Wanneer is dat zo?
Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator