Recentste nummer

LOON - BEDRIJFSWAGEN

‘Cash for car’ vernietigd: wat nu?

Het Grondwettelijk Hof heeft de ‘cash for car’-regeling vernietigd, maar die vernietiging zal pas ‘in werking treden’ vanaf 2021. Wat als u met zo’n systeem werkt?
Meer...

HOSPITALISATIEVERZEKERING

Schadevergoeding als u voortzetten van polis niet toelicht?

Volgens de wet moet u een werknemer die vertrekt informeren over zijn mogelijkheid om de collectieve hospitalisatiepolis individueel verder te zetten. Wat riskeert u als u niet kunt bewijzen dat u dit gedaan heeft? Een recent arrest licht toe...
Meer...

VERTREK WERKNEMER

Weg zonder opzeg, dus ook geen ‘laatste loon’?

Een werknemer bleef onmiddellijk weg zonder een opzeg te respecteren. De werkgever maakte er geen woorden of (aangetekende) brieven aan vuil en hield gewoon diens ‘laatste loon’ in. Was hij zo echter wel ‘effen’ met de werknemer?
Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Weer nieuwe berichten, wat als uw bord al (te) vol hangt?

U heeft al een hele reeks berichten moeten uithangen op dag X-60 en dag X-35. Op dag X (die valt tussen 11 en 24 februari) moe(s)t u alweer nieuwe, nog ruimere berichten uithangen. Mag u de vorige dan verwijderen en ook weggooien? En tot hoelang moet u die van dag X laten hangen?
Meer...

BEDRIJFSWAGEN - RIJVERBOD

Alcoholslot en rijverbod: hoe moet het nu verder?

Stel, een werknemer die voor zijn job de baan op moet (met uw firmawagen), wordt alweer ‘gepakt’ bij het blazen. De straffen zijn navenant: niet alleen een hoge boete, maar ook een maand rijverbod en een alcoholslot. Hoe lost u dit op?
Meer...

VAKBOND

Meer dan 50% kaderleden: kan dat niet?

Eind januari 2020 kwam in de media dat de vakbonden een groot (geneesmiddelen-)bedrijf voor de rechter gedaagd hebben, omdat het meer dan 50% van zijn werknemers (onterecht?) kaderlid gemaakt zou hebben. Wat is hier aan de hand?
Meer...

RSZ-VERMINDERINGEN - VLAANDEREN

Vlaamse RSZ-korting voor ouderen: 58 jaar sinds 2020?

Op 1 januari 2020 werd in Vlaanderen de leeftijd van de doelgroepvermindering voor de aanwerving van een ‘oudere’ opgetrokken van 55 jaar tot 58 jaar. Toch hoeft dit niet noodzakelijk te betekenen dat u voor iemand van bv. 56 jaar helemaal geen vermindering meer zou kunnen krijgen. Hoe zit dit in elkaar?
Meer...
Geactualiseerd op: 28.02.2020

Meer van Indicator