Recentste nummer

NIET-CONCURRENTIEBEDING

Kunt u ontsnappen aan € 500.000?

Eind augustus 2019 raakte bekend dat de CEO van een overheidsbedrijf zijn opzeg geeft en zo een afkoopsom (inzake niet-concurrentie) van € 500.000 meekrijgt. Kunt u vermijden om zo’n zware som te moeten betalen?
Meer...

OVERUREN

Geen overloon voor management assistant(s)?

Werknemers met een zgn. leidinggevende of vertrouwensfunctie worden uitgesloten van de regels inzake de arbeidsduur (overloon e.d.). Valt ook een management assistant (directiesecretaris/-secretaresse) hieronder? Een recent vonnis licht toe...
Meer...

AANWERVEN - NIET OPDAGEN

Niet opdagen op eerste werkdag, waarom reageren?

Een nieuwe werknemer moest op dag X beginnen, maar liet niets van zich horen. De nieuwe werkgever kon daar schadevergoeding voor vragen, maar hij besloot om zich er niet druk in te maken... en niets te doen. Was dat echter wel slim?
Meer...

PERSONEELSBELEID - ABSENTEÏSME

Kunt u wie zich laat vaccineren goedkoop belonen?

In september maken de zgn. externe diensten voor preventie en bescherming op het werk reclame om uw personeel (in oktober) te laten vaccineren tegen de griep. Als u gewonnen bent voor dat idee, hoe slaagt u erin zoveel mogelijk werknemers te overtuigen? Kan dat bv. met een RSZ- en/of belastingvrije premie?
Meer...

ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Wanneer geen/toch gewaarborgd loon voor voetballers?

Stel, een werknemer die competitievoetbal speelt, meldt u dat hij gisterenavond op de training een kwetsuur opgelopen heeft en daardoor een maand niet kan komen werken. Moet u dan gewaarborgd loon betalen voor die afwezigheid?
Meer...

LOON - RECHTEN EN PLICHTEN

Kunt u loon terugeisen voor ‘Netflix bingen’?

Stel, een werknemer wordt betrapt op het kijken van bv. YouTube of Netflix tijdens de werkuren en/of hij geeft dit feit toe. Kunt u dan zeggen dat u loon te veel betaald heeft en dat terugvragen? Zo’n voorval deed zich onlangs voor in de USA, waarover u wellicht gelezen heeft in de media. Hoe zit dat hier?
Meer...

SOCIALE VERKIEZINGEN

Welke interims zullen mogen stemmen?

Ingevolge de ‘vernieuwde’ Wet op de sociale verkiezingen zullen er in 2020 voor de eerste keer uitzendkrachten mogen meestemmen in uw bedrijf. Het gaat om interims die sinds 1 augustus 2019 tewerkgesteld worden én aan bepaalde anciënniteitsvoorwaarden voldoen. Welke voorwaarden precies en hoe gaat u die na?
Meer...

PC 200 - ECOCHEQUES

Ecocheques 2020 omzetten vóór 31.10.2019

Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator