Recentste nummer

SOCIALE VERKIEZINGEN

Vanaf 12 à 25 januari geen ontslag meer!

Als u sociale verkiezingen moet organiseren in 2020, is het vanaf 12 à 25 januari a.s. eigenlijk niet meer mogelijk om nog tot ontslag over te gaan. Hoe komt dat?
Meer...

OPZEGVERGOEDING - VARIABEL LOON

Telt variabel loon niet altijd mee voor de opzegvergoeding?

Voor de berekening van een opzegvergoeding moet u in principe ook rekening houden met variabel loon, meer bepaald met een gemiddelde van de laatste 12 maanden voorafgaand aan het ontslag. Volgens een recent cassatiearrest moet u het variabel loon echter niet altijd meetellen. Wanneer moet dat dan niet?
Meer...

ONTSLAG OM DRINGENDE REDEN

De dringende reden zelf staat niet in de eerste brief!

In de kennisgeving van een ontslag om dringende reden zette een werkgever: “Wij hebben vandaag beslist u wegens bedrog onmiddellijk te ontslaan om dringende reden. De verdere motivering zal u nog toegezonden worden.” Waarom had hij het stukje “wegens bedrog” beter weggelaten?
Meer...

AANWERVEN

Nu tellen of u startbanen moet zoeken in 2020?

Een verplichting die nog steeds bestaat, is dat bedrijven van minstens 50 werknemers voldoende min 26-jarigen in dienst moeten hebben, nl. ten belope van 3% van hun personeelsbestand. Heeft u al nagekeken of u daaraan zal komen voor 2020?
Meer...

BEDRIJFSWAGEN - ZIEKTE

Meer dan één maand ziek, dus firmawagen inleveren?

Als een werknemer langer dan één maand ziek is, heeft u dan altijd het recht om te eisen dat hij zijn firmawagen en eventuele andere voordelen in natura (gsm, laptop, enz.) tijdelijk inlevert, of kunt u dat alleen doen als een policy dit oplegt?
Meer...

KINDERBIJSLAG

De nieuwe Brusselse en Waalse kinderbijslag vanaf 2020

In Vlaanderen is er al een nieuw systeem van kinderbijslag in werking getreden op 1 januari 2019. Op 1 januari 2020 waren Brussel en Wallonië aan de beurt. Voor welke kinderen gelden deze nieuwe systemen en wat houden ze in?
Meer...

IBO - ARBEIDSONGEVAL

IBO’ers vanaf 2020 ‘wettelijk’ verzekerd voor ongevallen

Sinds 1 januari 2020 moeten IBO’ers ‘wettelijk gezien’ verzekerd worden in uw arbeidsongevallenverzekering. Vroeger legde de VDAB echter ook al op om hen voor ongevallen op het werk te verzekeren. Wat is er dan concreet veranderd?
Meer...

BEDRIJFSWAGEN - BELASTBAAR VOORDEEL

VAA firmawagen: referentie-uitstoten 2020

Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator