Artikeldatabank

Zoekresultaat: 23 artikel(s) gevonden in het thema: Handelshuur - trefwoord: Contract

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

HANDELSHUUR - CONTRACT

De pop-uphandelshuur anno 2019

Als alternatief voor een gewone handelshuur is er sinds enkele jaren een pop-uphuur mogelijk voor één jaar of korter. Wat wijzigt er hier op het vlak van btw? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Handelshuur van korte duur: wat als u langer blijft?

Zowel in het Vlaams als in het Waals gewest kunt u een handelshuur sluiten voor maximaal één jaar, de zgn. pop-uphuur. Stel, u blijft na afloop van de afgesproken periode verder in het pand, kan de verhuurder u er nog uitzetten? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Een handelspand huren én het appartement erboven...

U huurt een bepaald handelspand of u bent van plan om dat te doen, maar ook het appartement erboven komt vrij en/of staat te huur. Wat indien u beide panden wilt huren? Hoe pakt u dat dan het best aan? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Een handelspand huren voor korte termijn: waar kan dat?

Stel, u wilt als handelshuurder een bepaald pand huren en daarbij zou u liever niet ‘vastzitten’ aan een langlopende handelshuur. In Vlaanderen bestaat er dan een korte handelshuur. Kan dat ook in de andere gewesten? Meer...

HANDELSHUUR - VLAAMS GEWEST

Een korte handelshuur als ‘proef’ voor een langer contract?

Sinds 01.09.2016 kunt u in het Vlaams gewest een handelshuur sluiten van één jaar of korter. Dat systeem wordt ook gebruikt als ‘proef’ om, als de huur meevalt, ook na dat jaar verder te huren. Wat is daarbij voor u dan van belang? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Alle huurcontracten voortaan online te registreren?

Een recent Koninklijk Besluit voorziet in de mogelijkheid om al uw huurcontracten online te laten registreren. Hoe zit dat precies en bent u dan voortaan ook verplicht om het online te doen of kan dat ook nog op een andere manier? Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Wat als het handelspand dat u huurt niet ‘instapklaar’ is?

Een collega huurde een nieuw pand dat nog verder afgewerkt moest worden om er zijn zaak in onder te brengen. Is het dan aan hem om te zorgen dat alle brand- en EPB-normen gehaald worden? De rechter sprak zich onlangs uit... Meer...

HANDELSHUUR - CONTRACT

Nieuwe spelregels voor drankafnamecontracten...

Heel wat horeca-uitbaters zijn via de handelshuur of op een andere manier gebonden aan een contract voor drankafname. Begin dit jaar werd hierover een gedragscode vastgelegd. Wat is hierbij voor u van belang? Meer...

HANDELSHUUR

Korte handelshuur mogelijk vanaf 1 september

HANDELSHUUR - CONTRACT

Vlaamse regeling voor handelshuur van korte duur...

Op 8 juni 2016 keurde het Vlaams parlement een nieuwe regeling goed voor de verhuur van handelspanden voor één jaar of korter. Hoe zit dat precies in elkaar? Is dat voor u als huurder ook een goede zaak? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator