Artikeldatabank

Zoekresultaat: 8 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Rekening-courant

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Via rekening-courant of beter anders lenen bij uw bvba?

U heeft privé € 25.000 nodig die u tijdelijk van uw vennootschap zou kunnen lenen. Laat u dat bedrag dan gewoon bijboeken op uw rekening-courant of is er een betere manier om privé zo weinig mogelijk belastingen te betalen? Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Hoeveel interest vragen voor een lening aan uw bvba?

Wanneer u privé iets verkoopt aan uw bvba, kan het fiscaal gezien interessant zijn om die verkoopprijs niet direct uit te betalen, zodat er interesten op aangerekend kunnen worden. Hoe bepaalt u die interesten dan? Een recent arrest licht toe. Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

309%-boete omdat u geld in uw bvba pompt?!

Uw collega werd door de fiscus bedacht met de fameuze 309%-boete nadat hij geld in zijn vennootschap gepompt had en dat geboekt had als een rc-tegoed. Is dat de wereld op zijn kop? Hoe vermijdt u zo’n fiscale aanslag? Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

De RC geen vluchtroute meer, maar nog wel een optie!

De nieuwe richtlijnen van de fiscus inzake privé belastbare voordelen blijven voor beroering zorgen. Zo blijken lokale controleurs nu te verbieden dat deze voordelen op het debet van uw rekening-courant geboekt worden. Terecht? Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Heeft u een lening of een tegoed op uw vennootschap?

Volgens uw boekhouder blijkt uit de cijfers van 2010 dat uw ‘tegoed’ op uw vennoot­schap nog steeds te hoog is om daarop fiscaal gunstige interesten te vragen. Wat bedoelt hij precies en is daar echt niets aan te doen? Meer...

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE

De vennootschap betaalt: heeft ú recht op ­energieaftrek?

Wanneer u ‘groene’ werken doet aan uw privéwoning, dan heeft u privé mogelijk recht op de zgn. energieaftrek als u de factuur betaald heeft. Mag uw vennootschap de factuur ook in uw plaats betalen? Een recente circulaire licht toe... Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Hoeveel kostte ‘gratis lenen’ u in 2010?

FISCAAL - VARIA

Cliënteel verhuren in plaats van te verkopen?

Uw boekhouder zegt dat het tijd is om over te stappen van een eenmanszaak op een vennootschap. Volgens hem is het fiscaal gezien interessanter om uw cliënteel niet te verkopen aan de vennootschap, maar wel te verhuren. Is dat wel zo? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator