Artikeldatabank

Zoekresultaat: 16 artikel(s) gevonden in het thema: Bank - trefwoord: Investeringskrediet

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BANK - INVESTERINGSKREDIET

Nog hulp om kredietaanvraag voor te bereiden!

BANK - INVESTERINGSKREDIET

Goede kredietaanvraag is geld waard!

Het aantal geweigerde kmo-kredietaanvragen in het eerste trimester van 2018 lag op het laagste niveau sinds 2009! Hoe krijgt ook ú uw krediet rond? Meer...

BANK - VARIA

Soepeler krediet bij Participatiefonds dan bij uw bank?

U bent op zoek naar geld voor uw zaak, maar de bank wil niet of niet voldoende financieren. Vlaanderen heeft de vier oude kredietformules van het Participatiefonds vervangen door twee iets interessantere. Wat is daarbij voor u van belang? Meer...

BANK - INVESTERINGSKREDIET

Soepelere voorwaarden voor lening Participatiefonds

De Vlaamse regering besliste om de voorwaarden voor de toekenning van een lening door het Participatiefonds te versoepelen. Wat houdt die versoepeling precies in en hoe geraakt u eigenlijk aan zo’n lening bij dat Participatiefonds? Meer...

BANK - VARIA

Is een zgn. straight loan altijd beter dan een kaskrediet?

Er wordt gezegd dat een zgn. straight loan een veel interessantere kredietvorm is dan een kaskrediet. Is dat effectief zo of zijn daar toch ook wel wat nadelen aan verbonden waarmee u desgevallend rekening moet houden? Meer...

VERZEKERINGEN

Verzekeringspremie geen beroepskost?

BANK - VARIA

Goed nieuws voor vervroegde terugbetaling?

Bij het vervroegd terugbetalen van een beroepsmatig krediet is de ‘boete’ sinds vorig jaar beperkt tot zes maanden interest. Voor oudere kredieten valt dat daarentegen nog veel duurder uit. Een rechter had er echter een klare kijk op… Meer...

FINANCIEEL - LENING

Nieuwe regels voor de Vlaamse win-winlening…

De voorwaarden om in 2015 zo’n Vlaamse win-winlening te sluiten, zijn enigszins gewijzigd. Hoe zit dat nu dan met die zgn. vriendenlening? In welke mate is er goed nieuws te rapen? Meer...

BANK - INVESTERINGSKREDIET

Investeringskrediet vervroegd aflossen nu goedkoper?

Een nieuwe wet bepaalt sinds kort strengere regels voor banken bij het toekennen van kredieten aan ondernemingen. Ook de dure wederbeleggingsvergoeding wordt aan banden gelegd. Wat betekent dit concreet allemaal voor u? Meer...

VERZEKERINGEN - VARIA

Betaal niet te veel taks voor uw schuldsaldoverzekering

Bij de quasi verdubbeling van de taks op levensverzekeringen heeft Di Rupo een praktisch probleem over het hoofd gezien. Waarop moet ú nu letten om niet ten onrechte te veel belasting te betalen? Meer...
Geactualiseerd op: 20.09.2019

Meer van Indicator