Recentste nummer

VENNOOTSCHAP - NIEUWE WET

Sneller statuten van uw bvba wijzigen?

Elke vennootschap moet op 01.01.2024 haar statuten aangepast hebben aan het nieuwe vennootschapsrecht! Dat sneller doen, kan echter voordelig zijn...
Meer...

PERSONEEL - STUDENTEN

Blijft uw kind-jobstudent nog fiscaal ten laste?

Als ouder van een jobstudent maakt u zich er misschien wel zorgen over of uw kind fiscaal nog wel ten laste blijft als het veel gewerkt heeft. Wat is van belang om die fiscale aftrek niet te verliezen?
Meer...

PERSONEEL - STUDENTEN

Behoudt u de kinderbijslag voor uw kind-jobstudent?

Uw kinderen werken dit jaar regelmatig als jobstudent. Behouden ze dan in die periode hun kinderbijslag? Hoe zit die regeling precies in elkaar en wijzigt er iets nu de kinderbijslag een gewestelijke materie werd?
Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Een contract van bepaalde tijd voortijdig beëindigen?

Omdat de proeftijd voor bedienden niet meer bestaat, werkt men tegenwoordig vaak met een ‘aanloopcontract’ van bepaalde tijd alvorens ‘vast’ aan te werven. Kunt u eventueel ook al tijdens dat aanloopcontract van een ‘tegenvaller’ af?
Meer...

RECHT - OFFERTES & CONTRACTEN

Getekend is getekend, behalve als er iets verzwegen werd...

Uw collega sloot een huurcontract, maar zijn tegenpartij ‘vergat’ iets te zeggen. Er was namelijk voor de deur van de winkel die hij huurde, in de zomer een terras. Is daar iets aan te doen? De rechter sprak zich onlangs uit...
Meer...

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - ZWANGERSCHAP

Zelfstandige wordt sneller betaald na bevalling

Wanneer een vrouw die als zelfstandige werkt, gaat bevallen, kan zij tot 12 weken moederschapsrust nemen. Sinds 1 januari 2019 gelden er nieuwe regels waardoor het ziekenfonds de uitkeringen vlugger zal storten. Hoe werkt dit?
Meer...

FISCAAL - PENSIOEN

Hoeveel belastingen op uitkering extralegaal pensioen?

Wie zijn extralegaal pensioen opneemt vanaf 65 jaar, betaalt daar onder bepaalde voorwaarden al langer slechts 10% belastingen op. Sinds 2019 is dat ook het geval voor iemand die nog geen 65 jaar is, maar wel een beroepsloopbaan van 45 jaar heeft. Wat echter wanneer u nooit zo’n lange loopbaan kunt ‘halen’?
Meer...

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE

Aangifte personenbelasting in Staatsblad!

FISCAAL - BELASTINGAANGIFTE

Tegen wanneer uw privéaangifte indienen?

Geactualiseerd op: 17.05.2019

Meer van Indicator