Recentste nummer

RECHT - OFFERTES

Een contract op een bierviltje...

U sluit een deal met een collega. Omdat er geen papier bij de hand is, noteert u de afspraak op een bierviltje. Is dat dan juridisch bruikbaar als bewijs?
Meer...

ONROEREND GOED - VERHUUR

Fiscaal opletten met huurder die onderverhuurt?

U verhuurt een pand aan een particulier die het verder verhuurt aan zijn vennootschap of aan iemand die het pand voor zijn beroep gebruikt. Heeft dat dan ook fiscale gevolgen voor u? Waarop moet u letten?
Meer...

PERSONEEL - UITZENDARBEID

Eerst bij u als interim, daarna vast in dienst?

Iemand werkte eerst een periode als interim bij u, maar daarna wilt u die graag als werknemer bij u in dienst nemen. Kan dat? Wat indien u die nadien wilt ontslaan: telt de periode als interim dan mee om de opzegtermijn te bepalen?
Meer...

FISCAAL - AUTO

De bvba fiscaal voordelig een auto laten kopen in 2018

De zopas hervormde vennootschapsbelasting bevat nieuwe aftrekbeperkingen voor de autokosten die weliswaar pas ingaan vanaf 2020. Als u dan via uw bvba in 2018 een nieuwe auto wilt kopen, kunt u daar dan nu al op anticiperen?
Meer...

RECHT - AANSPRAKELIJKHEID

Wat is de waarde van een bord ‘betreden op eigen risico’?

U heeft op uw parking of magazijn een bord aangebracht dat aangeeft dat personen of auto’s er niet mogen komen en als dit toch gebeurt, het dan ‘op eigen risico’ is. Wat is de waarde van zo’n bord? Onlangs sprak een rechter zich uit...
Meer...

PERSONEEL - ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Voor welke doktersattesten moet u opletten?

‘Dokters schrijven te gemakkelijk ziektebriefjes’, zo werd onlangs aangekaart in de media. Minister De Block liet daarop weten dat het inderdaad altijd dezelfden zijn die hun boekje te buiten gaan. Waarop moet u letten als werkgever?
Meer...

VENNOOTSCHAP - REKENING-COURANT

Via rekening-courant of beter anders lenen bij uw bvba?

U heeft privé € 25.000 nodig die u tijdelijk van uw vennootschap zou kunnen lenen. Laat u dat bedrag dan gewoon bijboeken op uw rekening-courant of is er een betere manier om privé zo weinig mogelijk belastingen te betalen?
Meer...

fiscaal - voorafbetalen

In 2018 toch beter weer voorafbetalen!

Geactualiseerd op: 21.02.2018

Meer van Indicator