Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Middenstand digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits [?]

Tips & Advies Middenstand by e-mail [?]

Top artikels tipsenadvies-middenstand.be by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

FISCAAL - BEROEPSKOSTEN

Vakantiekosten betaald met de kaart van uw bvba?

Op uw voorbije gezinsvakantie heeft u een aantal zaken betaald met de kaart van uw vennootschap. Moet u die uitgaven dan volledig op uw rekening-courant laten boeken of u er privé op laten belasten? Waarmee moet u dan rekening houden?

Meest gelezen artikels

SOCIAAL STATUUT ZELFSTANDIGE - PENSIOEN

Is uw overzicht op mypension.be wel volledig?

INTERNET - WEBSITE

Enkel korting als het rustig is in uw restaurant...

PERSONEEL - AANWERVEN

Een flexigepensioneerde in uw zaak?

Het aantal gepensioneerde flexi-jobbers blijft alsmaar toenemen, zo kwam in de media. Wat zijn specifieke aandachtspunten indien u zo’n gepensioneerde flexi in dienst wilt nemen? Meer...

BANK - LENING

Looptijd van uw woonlening verlengen: loont dat ook fiscaal?

Vermits de rente voor hypothecaire leningen nog steeds historisch laag staat, overweegt u om uw lopend woonkrediet te herfinancieren en tevens de looptijd ervan te verlengen. Levert die verlenging u dan fiscaal gezien ook nog iets op? Meer...

PERSONEEL - ONTSLAG

Verbreken of vrijstellen van prestaties: wat komt u beter uit?

Een collega moest een bediende ontslaan die op tien weken opzegtermijn recht had. Hij wilde die bediende niet langer in de buurt, maar tien weken in één keer uitbetalen wilde hij ook niet. “Gebruik dan een opzegtermijn met vrijstelling van prestaties”, had men hem aangeraden. Is dat inderdaad de ideale oplossing? Meer...
Geactualiseerd op: 22.10.2019

Meer van Indicator