Alle artikels van de adviesbrief Tips & Advies Middenstand digitaal beschikbaar.

E-zines

Nieuwsflits Tips & Advies Middenstand [?]

Tips & Advies Middenstand by e-mail [?]

Topartikels Tips & Advies Middenstand by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

PERSONEEL - AANWERVEN

Goedkope eerste werknemer ook nog na 2020!

Meest gelezen artikels

FISCAAL - CONTROLE

Wanneer kost een belastingcontrole u het minste?

Stel, na een controle van de belastingen vraagt uw boekhouder of u akkoord kunt gaan met de € 10.000 die de controleur erbij wil doen. Hoe kunt u inschatten wat dit u uiteindelijk gaat kosten? Waaraan moet u denken? Meer...

FISCAAL - KOSTEN

Forfaitaire buitenlandse dagvergoeding bekend

FISCAAL - KOSTEN

Uw vennootschap privé ‘bijspringen’

Uw vennootschap heeft het door de coronacrisis financieel moeilijk. U wilt daarom een ‘overschot’ op uw spaarboekje aan haar uitlenen. Waarmee moet u dan rekening houden? Meer...

FISCAAL - ERVEN & SCHENKEN

Nieuwe spelregels voor de gesplitste aankoop!

De gesplitste aankoop van bv. een tweede verblijf is en blijft een populaire techniek inzake successieplanning. Sinds 1 augustus zijn de spelregels weer eens veranderd. Wat is nu precies de stand van zaken in elk gewest? Meer...

FISCAAL - AFSCHRIJVINGEN

Gevolg van geen tijdige herbelegging bij gespreide taxatie?

Uw vennootschap heeft in 2018 een investering met winst verkocht die ze gespreid wil laten belasten. Omwille van de financiële gevolgen van de coronacrisis voor uw vennootschap, ziet u het evenwel niet zitten om tegen 31.12.2020 de nodige herbelegging te doen. Is dat een probleem of niet? Meer...
Geactualiseerd op: 27.10.2020

Meer van Indicator