Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-herziening

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - BTW-HERZIENING

Verkoop van gebouw, verhuurd met optie voor btw, leidt niet tot herziening!

In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2019 werd het KB van 12 mei 2019 gepubliceerd waarin een aantal aanpassingen doorgevoerd werden aan het KB nr. 3 inzake de aftrekregeling en de herziening van btw. Dit is vooral het gevolg van de nieuwe regeling inzake de optionele onroerende verhuur die sinds 1 januari 2019 in de wetgeving voorzien is (nieuw artikel 44, §3, 2° d W.Btw) . Opmerkelijk is tevens dat er geen herziening van btw geëist wordt wanneer een met toepassing van de optionele btw verhuurd gebouw doorverkocht wordt terwijl deze verkoop onderworpen is aan registratierechten. Dit KB is inmiddels sinds 27 mei 2019 in werking. Meer...

BTW - BTW-HERZIENING

Tot wanneer loopt de herzieningstermijn van bedrijfsmiddelen inzake btw?

De herzieningstermijn inzake btw op bedrijfsmiddelen bedraagt in principe 5 jaar voor roerende goederen en 15 jaar voor onroerende goederen. Op 1 januari 2019 zullen de herzieningstermijnen inzake btw uitgebreid worden met een nieuwe herzieningstermijn van 25 jaar. Deze zal immers toepasselijk zijn op de nieuwe gebouwen die het voorwerp uitmaken van de optionele verhuur met toepassing van btw, die in werking treedt op 1 januari 2019. Wanneer moet men de btw herzien? Hoe moet men de herzieningstermijn precies berekenen? En hoe zit dat met verbouwingswerken en vernieuwbouw? Meer...

BTW - BTW-HERZIENING

Onverkoopbare voedingsmiddelen voor menselijke consumptie: geen onttrekking!

Het wetsontwerp (nr. 54-3121) dat door de regering ingediend werd in de Kamer, bevat een wijziging aan het Btw-Wetboek inzake de onttrekkingen zoals voorzien in artikel 12 W.Btw. Zo wordt een nieuwe uitzondering ingevoegd voor de onttrekkingen die gedaan worden om dergelijke voedingsmiddelen bestemd voor de menselijke consumptie te verstrekken voor liefdadigheidsdoeleinden. Meer...

BTW - BTW-HERZIENING

Tegen 20.04.2018 moet u mogelijk de btw-aftrek herzien voor bedrijfswagens, hoe zit dat precies?

De btw op autokosten is in principe slechts aftrekbaar in de mate van het beroepsgebruik. In bepaalde gevallen moet die btw-aftrek dan jaarlijks herberekend en desgevallend herzien worden. Wanneer is dat ook weer het geval en waar hangt dat van af? Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator