Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - VARIA

Gelijkstelling van een werk in onroerende staat met een dienst

De Administratie publiceerde op 01.03.2019 de nodige toelichtingen (circulaire nr. 2019/C/19) bij de gelijkstelling met een dienst onder bezwarende titel van de uitvoering door een belastingplichtige van een werk in onroerende staat voor de doeleinden van zijn economische activiteit of voor andere doeleinden (art. 19, §2 W.Btw) . Het betreft de regeling die toepasselijk is sinds 16.12.2017. Wat staat er in de circulaire? Meer...

BTW - VERHUUR

Optionele btw-heffing op onroerende professionele verhuur definitief goedgekeurd!

Op 04.10.2018 heeft het parlement het definitieve wetsontwerp i.v.m. de optionele btw-heffing voor de verhuur van professioneel gebruikte onroerende goederen uiteindelijk goedgekeurd. Even kijken wat er nog gewijzigd is ten opzichte van de oorspronkelijke versie van het wetsontwerp. Meer...

BTW - VARIA

Nieuw boetebeleid bij de Btw-Administratie: komt u nu sneller in aanmerking voor een kwijtschelding?

Dat de wettelijke regels inzake btw-boetes streng zijn, heeft u waarschijnlijk ook al ondervonden. In principe wordt er immers een boete opgelegd zodra u een eerste foutje maakt tegen de btw-wetgeving, ongeacht of u dat te goeder trouw gemaakt heeft of niet. In het regeerakkoord was de belofte opgenomen om een rechtvaardiger btw-boetebeleid te voeren. Die belofte is nu uitgevoerd via een interne instructie. Wat moet u hierover weten? Meer...

BTW - VARIA

Onroerende verhuur: dan toch optie voor btw!

Tijdens de begrotingscontrole van eind maart heeft de regering beslist om de professionele onroerende verhuur, met optie door zowel de verhuurder als de huurder, dan toch te onderwerpen aan btw. Vanaf wanneer zou dit ingaan? En wat zijn de spelregels? Meer...

BTW - VARIA

Horeca: wanneer gaat het om een levering of een dienst?

De Administratie heeft op 6 november 2017 (2017/C/70) haar omstandige circulaire gepubliceerd omtrent het geregistreerd kassasysteem (GKS). De nieuwe circulaire maakt een nieuw onderscheid tussen de loutere levering van etenswaren en de restaurantdiensten. Dit onderscheid is zowel van belang voor het GKS als voor het toepasselijke btw-tarief. Hoe zit dat? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator