Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-verplichtingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN

Bewijs van een intracommunautaire levering van goederen wordt duidelijker!

Via de ‘quick fixes’ die op 1 januari in werking getreden zijn, werd onder meer een wettelijk vermoeden ingesteld om het bewijs inzake een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen te leveren (nieuw KB nr. 52, BS 23.12.2019) . Dit wettelijk vermoeden is geldig tot het tegendeel bewezen wordt, hetgeen betekent dat de bewijslast in feite omgekeerd wordt en het bijgevolg aan de Administratie is om dit te weerleggen. Hoe zit dat juist? En is er een verschil in bewijsvoering naargelang de koper of de verkoper instaat voor het vervoer? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in? Meer...

AANGIFTE - BTW

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat? Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Levering van planten en bomen bij tuinaanleg: ook 6% btw

De gewone levering van bomen, struiken, planten en dergelijke is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief dat thans 6% bedraagt (rubriek VII van de tabel A, bijlage KB nr. 20). Sinds 1 april 2019  (wet van 27.02.2019, BS 14.03.2019) geldt het verlaagd tarief eveneens wanneer deze goederen bij de aanleg en het onderhoud van tuinen geleverd worden. Een nieuwe circulaire (2019/C/92 van 19.09.09.2019) verduidelijkt hoe dat in de praktijk moet. Meer...

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN

Btw-quick-fixes: vier vereenvoudigingen voor IC handel!

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met de voorstellen voor een viertal ‘btw-quick-fixes’ ter vereenvoudiging van de intracommunautaire (IC) handel (Richtlijn 2018/1910 van de Raad) . Deze treden in werking op 1 januari 2020 (in alle lidstaten) en zijn belangrijk voor de belastingplichtigen die actief zijn in de IC handel. Over welke aanpassingen gaat het? Meer...

BTW - BTW-VERPLICHTINGEN

De bouwaangifte moet niet langer ingediend worden!

Via artikel 13 van de Wet van 30.07.2018 houdende diverse bepalingen inzake btw, werd artikel 64, §4, lid 3-4 W.Btw gewijzigd. Zo moet er sinds 20.08.2018 geen bouwaangifte meer ingediend worden (zie nieuwsbericht van 20.08.2018, FOD Financiën). Meer...
Geactualiseerd op: 30.03.2020

Meer van Indicator