Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-aftrek

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANGIFTE - BTW

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat? Meer...

BTW - BTW-AFTREK

Optionele onroerende verhuur: aftrek historische btw

Op 01.01.2019 zijn de nieuwe regels (nieuw art. 44, §3, 2° d) W.Btw) rond de optionele onroerende verhuur met btw in werking getreden. Voor een dergelijke huurovereenkomst, kan de verhuurder de btw geheven op de oprichting van dat gebouw, in aftrek nemen. Ook de historische btw, die vóór 2019 opeisbaar geworden is, kan hij herzien. Via een mededeling (09.01.2019) liet de Btw-Administratie weten op welke manier deze teruggaaf moet gebeuren... Meer...

BTW - BTW-AFTREK

Ruimere btw-aftrek geestrijke dranken en gratis evenementen!

De regering heeft enige tijd terug in de Kamer een wetsontwerp (nr. 54-3121/001) ingediend dat diverse wijzigingen bevat inzake btw. Zo wordt o.m. de uitsluiting van btw-aftrek op sterke dranken en evenementen beperkter. Hoe zit dat precies? Meer...
Geactualiseerd op: 31.03.2020

Meer van Indicator