Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw aanrekenen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - BTW AANREKENEN

Toepasselijk btw-tarief op restaurtant- en cateringdiensten

De Administratie becommentarieert het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten via haar circulaire nr. 2019/C/26 van 4 april 2019. Deze diensten zijn onderworpen tegen het btw-tarief van 12%, met uitsluiting van het verschaffen van dranken waarop het normale btw-tarief van 21% van toepassing is. Deze circulaire actualiseert en vervangt de eerdere administratieve commentaar dienaangaande rekening houdend met het huidige standpunt inzake deze diensten (beslissing E.T. 117.557 van 23.12.2009) en verduidelijkt hoe u de btw moet berekenen bij een all-inmenu. Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Vermijd problemen bij doorrekening van kosten!

De doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, is niet altijd gemakkelijk. Nochtans kan een correcte toepassing en beoordeling risico’s uitsluiten alsmede dubbele aftrekbeperkingen voorkomen. Op welke wijze deze doorfacturering moet gebeuren, is afhankelijk van elke concrete situatie die op zich geanalyseerd moet worden inzake btw. Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Kleine ondernemer en btw verlegd

In principe moet een aannemer zijn btw-plichtige klanten factureren met ‘btw verlegd’, tenzij die kleine ondernemers zijn. Tot nu toe was het degene die de factuur uitreikte die de gevolgen droeg van het verkeerdelijk gebruik ‘btw verlegd’, maar dat is onlangs veranderd. Hoezo? Meer...

BTW

Btw(eetjes): snellere terugbetaling voor starters en pro-Deodiensten 0% of 21%?

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België reeds in 2016 wegens het 0%-btw-tarief op pro-Deodiensten! Starters raken in moeilijkheden door de trage terugbetaling van de btw. Wat heeft men over beide zaken beslist in de Wetstraat? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator