Artikeldatabank

Zoekresultaat: 9 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw aanrekenen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - 6%

Restaurant- en cateringdiensten: 6% tot eind 2020!

De regering heeft beslist om de door de coronacrisis getroffen horecasector te ondersteunen door het btw-tarief op restaurant- en cateringdiensten tijdelijk (van 08.06.2020 tot en met 31.12.2020) te verlagen naar 6% (KB nr. 20 van 08.06.2020, BS 12.06.2020) . Meer...

ACTUALITEIT - BTW

Btw-vrijstelling voor paramedische beroepen

De btw-vrijstelling voor de paramedische beroepen werd op 1 januari 2016 grondig herschreven (artikel 44, §1, 3° W.Btw) . De Belgische wetgever heeft deze vrijstelling voorzien voor ‘erkende en gereglementeerde’ beroepen. Het Hof van Justitie van de EU heeft deze omschrijving evenwel niet conform geacht en ook het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat deze wettelijke bepaling te eng is, waardoor de wetgeving vernietigd werd. Wat moet nu in feite toegepast worden? Meer...

ACTUALITEIT - BTW

Hoe moet u de btw op afrondingen verwerken?

Via twee circulaires (2019/C/123 en 124 van 27.11.2019) heeft de Administratie enige toelichting verstrekt inzake de toepasselijke btw-regels bij betalingen in speciën die verplicht afgerond moeten worden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent sinds 01.12.2019. Hoe moet u de btw van die afrondingen verwerken? Mag u ook de niet-cashbetalingen afronden? En hoe zit dat met de boekhoudkundige documenten? Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Levering van planten en bomen bij tuinaanleg: ook 6% btw

De gewone levering van bomen, struiken, planten en dergelijke is onderworpen aan het verlaagd btw-tarief dat thans 6% bedraagt (rubriek VII van de tabel A, bijlage KB nr. 20). Sinds 1 april 2019  (wet van 27.02.2019, BS 14.03.2019) geldt het verlaagd tarief eveneens wanneer deze goederen bij de aanleg en het onderhoud van tuinen geleverd worden. Een nieuwe circulaire (2019/C/92 van 19.09.09.2019) verduidelijkt hoe dat in de praktijk moet. Meer...

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN

Btw-quick-fixes: vier vereenvoudigingen voor IC handel!

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met de voorstellen voor een viertal ‘btw-quick-fixes’ ter vereenvoudiging van de intracommunautaire (IC) handel (Richtlijn 2018/1910 van de Raad) . Deze treden in werking op 1 januari 2020 (in alle lidstaten) en zijn belangrijk voor de belastingplichtigen die actief zijn in de IC handel. Over welke aanpassingen gaat het? Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Toepasselijk btw-tarief op restaurtant- en cateringdiensten

De Administratie becommentarieert het btw-tarief dat van toepassing is op restaurant- en cateringdiensten via haar circulaire nr. 2019/C/26 van 4 april 2019. Deze diensten zijn onderworpen tegen het btw-tarief van 12%, met uitsluiting van het verschaffen van dranken waarop het normale btw-tarief van 21% van toepassing is. Deze circulaire actualiseert en vervangt de eerdere administratieve commentaar dienaangaande rekening houdend met het huidige standpunt inzake deze diensten (beslissing E.T. 117.557 van 23.12.2009) en verduidelijkt hoe u de btw moet berekenen bij een all-inmenu. Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Vermijd problemen bij doorrekening van kosten!

De doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, is niet altijd gemakkelijk. Nochtans kan een correcte toepassing en beoordeling risico’s uitsluiten alsmede dubbele aftrekbeperkingen voorkomen. Op welke wijze deze doorfacturering moet gebeuren, is afhankelijk van elke concrete situatie die op zich geanalyseerd moet worden inzake btw. Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Kleine ondernemer en btw verlegd

In principe moet een aannemer zijn btw-plichtige klanten factureren met ‘btw verlegd’, tenzij die kleine ondernemers zijn. Tot nu toe was het degene die de factuur uitreikte die de gevolgen droeg van het verkeerdelijk gebruik ‘btw verlegd’, maar dat is onlangs veranderd. Hoezo? Meer...

BTW

Btw(eetjes): snellere terugbetaling voor starters en pro-Deodiensten 0% of 21%?

Het Europees Hof van Justitie veroordeelde België reeds in 2016 wegens het 0%-btw-tarief op pro-Deodiensten! Starters raken in moeilijkheden door de trage terugbetaling van de btw. Wat heeft men over beide zaken beslist in de Wetstraat? Meer...
Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator