Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Btw-aangifte

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - BTW-AANGIFTE

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in? Meer...

AANGIFTE - BTW

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat? Meer...

ACTUALITEIT - BTW

Hoe moet u de btw op afrondingen verwerken?

Via twee circulaires (2019/C/123 en 124 van 27.11.2019) heeft de Administratie enige toelichting verstrekt inzake de toepasselijke btw-regels bij betalingen in speciën die verplicht afgerond moeten worden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent sinds 01.12.2019. Hoe moet u de btw van die afrondingen verwerken? Mag u ook de niet-cashbetalingen afronden? En hoe zit dat met de boekhoudkundige documenten? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Nieuwe btw-regeling voor vouchers van toepassing sinds 01.01.2019!

Op 23 januari jl. werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd teneinde de Europese regels (Richtlijn 2016/1065 van de Raad van 27.06.2016) inzake de btw-heffing op vouchers om te zetten in nationale wetgeving. Deze regels zijn in werking getreden op 1 januari 2019. De Administratie publiceerde reeds via haar circulaire nr. 2018/C/127 van 7 december 2018 enige verduidelijkingen. Hoe zit dat precies? En op welk tijdstip is de btw op een voucher voortaan verschuldigd? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Btw: welke omzetdrempel is waarvoor precies van belang?

Behaalt een onderneming op jaarbasis een omzet, excl. btw, die onder bepaalde drempels blijft, dan wijzigen mogelijk de btw-aangifteverplichtingen. Is dat dan de omzet van het jaar zelf of die van vorig jaar en wat wijzigt er dan precies? Even kijken... Meer...
Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator