Artikeldatabank

Zoekresultaat: 7 artikel(s) gevonden in het thema: Btw - trefwoord: Internationale verrichtingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN

Bewijs van een intracommunautaire levering van goederen wordt duidelijker!

Via de ‘quick fixes’ die op 1 januari in werking getreden zijn, werd onder meer een wettelijk vermoeden ingesteld om het bewijs inzake een vrijgestelde intracommunautaire levering van goederen te leveren (nieuw KB nr. 52, BS 23.12.2019) . Dit wettelijk vermoeden is geldig tot het tegendeel bewezen wordt, hetgeen betekent dat de bewijslast in feite omgekeerd wordt en het bijgevolg aan de Administratie is om dit te weerleggen. Hoe zit dat juist? En is er een verschil in bewijsvoering naargelang de koper of de verkoper instaat voor het vervoer? Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Nieuwe IC-opgave bestaat voortaan uit twee delen!

Ingevolge de zogenaamde quick fixes, zoals voorzien door de EU-richtlijn 2018/1910, werd op 1 januari 2020 in België o.m. de nieuwe bijzondere vereenvoudigingsregeling inzake voorraden op afroep ingevoerd (wet van 03.11.2019 – BS 13.11.2019) . Deze brengt een aantal specifieke aanvullende verplichtingen met zich mee, zoals het bijhouden van een aantal registers. Voorts werd ook de IC-opgave gewijzigd op 1 januari 2020 (BS 23.12.2019) . Wat houdt dat concreet in? Meer...

AANGIFTE - BTW

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat? Meer...

ACTUALITEIT - BTW

Nederlandse eenmanszaken krijgen ‘btw-id’ vanaf 01.01.2020!

Vanaf 1 januari 2020 mogen Nederlandse eenmanszaken hun huidige btw-nummer (ob-nummer) niet meer gebruiken. Wat moet u daarover weten? Meer...

BTW - BTW-TERUGGAVE

Btw-Administratie becommentarieert de materiële werken aan roerende goederen

In haar administratieve circulaire nr. 2019/C/97 van 27 september 2019 heeft de Btw-Administratie meer toelichting gegeven betreffende de diensten in een intracommunautaire context die een materieel werk (waaronder het maakloonwerk) of een expertise met betrekking tot een lichamelijk roerend goed tot voorwerp hebben. Meer...

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN

Btw-quick-fixes: vier vereenvoudigingen voor IC handel!

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met de voorstellen voor een viertal ‘btw-quick-fixes’ ter vereenvoudiging van de intracommunautaire (IC) handel (Richtlijn 2018/1910 van de Raad) . Deze treden in werking op 1 januari 2020 (in alle lidstaten) en zijn belangrijk voor de belastingplichtigen die actief zijn in de IC handel. Over welke aanpassingen gaat het? Meer...

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN

De in 2017 in een andere EU-lidstaat betaalde btw moet u uiterlijk op 30.09.2018 terugvragen via Intervat!

De in het buitenland betaalde btw is net zoals de Belgische btw aftrekbaar als en in zoverre deze beroepsmatig is. Alleen de wijze waarop u deze kunt recupereren, is verschillend. Even kijken hoe dit verloopt en waarmee u zoal rekening moet houden... Meer...
Geactualiseerd op: 01.04.2020

Meer van Indicator