Artikeldatabank

Zoekresultaat: 11 artikel(s) gevonden in het thema: Actualiteit - trefwoord: Btw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VASTGOED - BTW

Nieuw btw-formulier voor controle bouwwaarde pas opgerichte gebouwen

De Administratie heeft het nieuwe formulier (nr. 111 B57) gepubliceerd dat ingediend moet worden door de eigenaar van een pas opgericht gebouw binnen de drie maanden vanaf de datum van de betekening van het kadastraal inkomen (ki) om een correcte heffing van de btw te verzekeren op de handelingen die hebben bijgedragen tot de oprichting ervan (circulaire nr. 2020/C/51, 06.04.2020 – KB nr. 58) . Dit formulier vervangt het formulier 106.3 inzake de controle op de bouwwaarde. Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Verlenging van steunmaatregelen voor bedrijven in moeilijkheden tot 31.12.2020

Door de verspreiding van het coronavirus ondervindt ook uw vennootschap wellicht nu nog financiële moeilijkheden. Om daaraan tegemoet te komen, verlengt de fiscus een aantal steunmaatregelen tot en met 31.12.2020. Over wat gaat het? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Schenken van laptops, iPads en dergelijke aan de zorgsector

In deze rare (corona)tijden schenken vele bedrijven nieuwe en/of gebruikte laptops, iPads en dergelijke aan ziekenhuizen en rusthuizen, alsook aan scholen zodat kansarme kinderen onderwijs kunnen volgen op afstand. Voorts stelt het familieleden ook in staat om te skypen of contact te zoeken met ouderen die in zorgcentra verblijven. Zijn deze schenkingen onderworpen aan de btw? Blijven de kosten aftrekbare kosten voor de bedrijven die deze schenkingen doen? Meer...

BTW

Onbetaalde facturen: wanneer kunt u de btw terugvragen?

Door de coronacrisis is het risico reëel dat u meer geconfronteerd zal worden met onbetaalde facturen. Welke mogelijkheden heeft u dan om de btw terug te vragen? Wat moet u hierover weten? Meer...

ACTUALITEIT - BTW

Btw-vrijstelling voor paramedische beroepen

De btw-vrijstelling voor de paramedische beroepen werd op 1 januari 2016 grondig herschreven (artikel 44, §1, 3° W.Btw) . De Belgische wetgever heeft deze vrijstelling voorzien voor ‘erkende en gereglementeerde’ beroepen. Het Hof van Justitie van de EU heeft deze omschrijving evenwel niet conform geacht en ook het Grondwettelijk Hof heeft geoordeeld dat deze wettelijke bepaling te eng is, waardoor de wetgeving vernietigd werd. Wat moet nu in feite toegepast worden? Meer...

AANGIFTE - BELASTINGEN

Corona: uitstel van betaling en aangifte

Naar aanleiding van de coronacrisis heeft de FOD Financiën op 18.03.2020 een bericht verzonden i.v.m. bijkomende steunmaatregelen. Het komt erop neer dat u sommige aangiften later mag indienen en dat er ook een uitstel van betaling is. Hoe zit dat juist? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Catering op publicitaire events: minister is het niet eens met zijn voorganger!

Organiseert u een klantenreceptie met een publicitair doel, dan is de btw op de kosten volledig aftrekbaar. De vorige minister vond dat die btw-regel ook van toepassing moest zijn voor de inkomstenbelasting, maar de fiscus en Cassatie waren het daar niet mee eens. Wat zei de huidige minister daar onlangs over? Meer...

ACTUALITEIT - BTW

Hoe moet u de btw op afrondingen verwerken?

Via twee circulaires (2019/C/123 en 124 van 27.11.2019) heeft de Administratie enige toelichting verstrekt inzake de toepasselijke btw-regels bij betalingen in speciën die verplicht afgerond moeten worden naar het dichtstbijzijnde veelvoud van vijf cent sinds 01.12.2019. Hoe moet u de btw van die afrondingen verwerken? Mag u ook de niet-cashbetalingen afronden? En hoe zit dat met de boekhoudkundige documenten? Meer...

BTW - BTW-TERUGGAVE

Starters krijgen hun btw-tegoed vanaf 2020 sneller terug!

Het KB van 29 augustus 2019 heeft het KB nr. 4 gewijzigd (BS van 05.09.2019) waardoor ‘starters’ ook de mogelijkheid geboden wordt om hun btw-tegoed sneller terug te krijgen vanaf 2020. Hoe zit dat juist? Meer...

ACTUALITEIT - BTW

Nederlandse eenmanszaken krijgen ‘btw-id’ vanaf 01.01.2020!

Vanaf 1 januari 2020 mogen Nederlandse eenmanszaken hun huidige btw-nummer (ob-nummer) niet meer gebruiken. Wat moet u daarover weten? Meer...
Geactualiseerd op: 21.10.2020

Meer van Indicator