Artikeldatabank

Zoekresultaat: 49 artikel(s) gevonden in het thema: Actualiteit - trefwoord: Belastingen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Wat heeft het regeerakkoord in petto voor de fiscaliteit?

De regering-De Croo I is een feit. Wat staat er op de fiscale agenda? Een overzicht van de maatregelen zoals omschreven in het regeerakkoord. Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Bijzondere liquidatiereserve in het vizier van de fiscus

Vennootschappen die gebruikmaakten van de mogelijkheid om voor de aanslagjaren 2012, 2013 en/of 2014 een bijzondere liquidatiereserve aan te leggen, ontvingen eind juli een aangetekende brief van de fiscus. Wat is er precies aan de hand? Meer...

INVESTERINGEN - INVESTERINGSAFTREK

‘Bijkomende kosten’ fiscaal optimaliseren?

Doet u een investering, dan kunt u niet alleen de prijs daarvan afschrijven, maar zijn ook de zgn. bijkomende kosten aftrekbaar. Een kmo kan die op verschillende manieren ‘verwerken’. Wat is het voordeligst? Meer...

CORONACRISIS

Carry-backverliezen: sanctie bij overschatting coronaverliezen

U kunt nu zoals u weet een deel van de belastbare winst vrijstellen van de vennootschap in het tijdperk voorafgaand aan dat waarin de coronaverliezen zich situeren. Als u de coronaverliezen overschat, dan wordt de vennootschap fiscaal gesanctioneerd via een afzonderlijke heffing. Hoe wordt die afzonderlijke heffing in de vennootschapsbelasting berekend? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Fiscus aanvaardt nu ook thuiswerkvergoeding zonder ruling!

In het kader van de coronacrisis kon u tijdelijk een thuiswerkvergoeding toekennen aan uw werknemers. Via een circulaire heeft de fiscus deze vergoeding een permanent karakter gegeven. Hoe zit dat precies? Meer...

CORONACRISIS

Carry-backverliezen: correctie voor tariefverschillen vennootschapsbelasting

U kunt nu zoals u weet een deel van de belastbare winst vrijstellen in het tijdperk voorafgaand aan dat waarin de coronaverliezen zich situeren. Als de vennootschap in de twee relevante belastbare tijdperken onderworpen is aan verschillende tarieven vennootschapsbelasting, zal zij – bij toepassing van de vrijstellingsmethodiek – geconfronteerd worden met een correctie van haar belastbare basis. Hoe werkt dat precies? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Heeft u ook een brief van de fiscus ontvangen i.v.m. de bijzondere liquidatiereserve?

Onlangs stuurde de fiscus aan meer dan 13.000 vennootschappen een brief over hun bijzondere liquidatiereserves. Hij wijst er daarin op dat ze zes maanden de tijd hebben om de afzonderlijke aanslag op die reserves terug te vragen. Hoe zit dat juist? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Nieuwe fiscale corona-incentives (wet van 15 juli 2020)

De recente wet ‘houdende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ bevat bijkomende fiscale steunmaatregelen die wellicht ook door u of uw onderneming toegepast kunnen worden. Hierbij een overzicht van de tien voornaamste incentives uit deze wetgeving. Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Coronalockdown en thuiswerk: fiscale gevolgen voor internationaal actieve bedrijven?

Heeft u werknemers die regelmatig in het buitenland werken, grensarbeiders, ‘salary split’-dossiers die tijdens corona thuis moeten werken? Wat zegt de fiscus? Heeft dit gevolgen voor de toepassing van het dubbelbelastingverdrag? Meer...

CORONACRISIS

Taxshelterregime nu uitgebreid

Particulieren die instappen in het kapitaal van een startende vennootschap of een groeibedrijf kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering genieten. Die regeling wordt nu tijdelijk uitgebreid naar investeringen in vennootschappen die hebben geleden onder de coronacrisis. Meer...
Geactualiseerd op: 21.10.2020

Meer van Indicator