Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Internationaal - trefwoord: Internationale constructies

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

AANGIFTE

Aangifte personenbelasting: wat met de kaaimantaks?

Sinds een aantal jaren moet u in de aangifte personenbelasting ook de inkomsten aangeven die onder de kaaimantaks vallen. Wat moet u daarover weten bij het invullen van de aangifte voor aanslagjaar 2019? Meer...

BUITENLAND

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies: wanneer van toepassing?

De Europese richtlijn (richtlijn 2011/16) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen werd onlangs geamendeerd (de zgn. DAC 6) om een meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren in te voeren. Welke constructies moeten nu gemeld worden? Bij wie berust de meldingsplicht? Meer...

BUITENLAND

Vanaf 2019 ook in België CFC-wetgeving

Ingevolge het zomerakkoord wordt er met ingang van het boekjaar dat aanvangt vanaf 01.01.2019 in de Belgische fiscale wetgeving een nieuw artikel 185/2 WIB 92 ingevoerd, waardoor de inkomsten van een laagbelaste buitenlandse dochter fiscaal aan de Belgische moedervennootschap aangerekend kunnen worden. Wat moet u daarover weten? Meer...

BUITENLAND

Een buitenlandse vaste inrichting na het zomerakkoord?

Meestal is het (fiscaal) voordeliger om een buitenlandse activiteit op te starten via een vaste inrichting (VI), omdat u de buitenlandse opstartverliezen op die manier in België in mindering van het fiscaal resultaat kunt brengen. Het zomerakkoord verstrengt de regels voor de aftrek van verliezen van buitenlandse VI’s. Daarnaast komt er ook een exit tax als u activa overbrengt naar zo’n VI. Wat houden die nieuwe regels concreet in? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator