Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Aangifte - trefwoord: Vennootschapsbelasting

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR

Kleine of microvennootschap? Hoe wordt dit bepaald? Maakt u gebruik van alle fiscale incentives?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook enkele bestaande fiscale incentives voor kmo’s verstrengd of beperkt. In deze bijdrage vindt u een overzicht van de fiscale incentives voor kmo’s en een leidraad hoe u bepaalt of een vennootschap inderdaad ‘klein’ is. Meer...

VENNOOTSCHAP - INNOVATIEAFTREK

Softwarebedrijf? Al aan de innovatieaftrek gedacht?

U kunt in de vennootschapsbelasting maar liefst 85% van uw netto innovatie-inkomen uit software vrijstellen via de innovatieaftrek. Het jaarverslag van de Rulingcommissie geeft hier ook meer duiding bij. Hoe gaat dit in zijn werk? Aan welke voorwaarden moet uw softwarevennootschap voldoen? Meer...

VEREFFENING

Viseert de antimisbruikbepaling ook de onvrijwillige wijziging van het boekjaar bij vereffening?

De antimisbruikbepaling is van toepassing op alle vennootschappen die de afsluitdatum van hun boekjaar vanaf 26.07.2017 gewijzigd hebben. Is dat ook zo voor vennootschappen die in de loop van 2018 vrijwillig in vereffening gingen. Wat is het standpunt van de minister? En hoe zit dat met de aangifte aj. 2018 speciaal? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte venn.b. aj. 2019: wat met het eerste boekjaar?

De hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking in verschillende fases. Nieuwe vennootschappen die eind 2017 opgericht werden, zouden zo voor aj. 2019 de tariefdaling nog niet kunnen genieten. Wat zegt de nieuwe circulaire hierover? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2019: afsluitdatum boekjaar gewijzigd? Verwerk correct in de nieuwe aangifte!

In deze bijdrage bieden we aandacht aan de specifieke inwerkingtreding van de nieuwe regels voor vennootschappen die vanaf 26.07.2017 een wijziging aangebracht hebben aan de afsluitdatum van het boekjaar. Hoe moeten deze vennootschappen de aangifte invullen? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte venn.b.: wat met de niet-overgedragen vooruitbetaalde kosten?

Door het ‘matchingprincipe’ zijn vooruitbetaalde kosten niet meer aftrekbaar in het jaar van betaling. Hoe moet u dat verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Afsluitdatum boekjaar gewijzigd? Voorbeelden correcties

Een vennootschap die vanaf 26.07.2017 haar boekjaar wijzigde, moet correcties aanbrengen in de aangifte venn.b. aj. 2019. Hoe zit dat dan bv. voor een vennootschap die haar afsluitdatum van 30.09.2018 naar 31.12.2018 wijzigt om beter aan te sluiten met de data van de groepsvennootschappen? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nieuwe volgorde en beperking van aftrekposten vanaf aanslagjaar 2019: welke impact heeft dit?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting eind 2017 werden twee nieuwe minimumbelastingen ingevoerd. Ook de volgorde van de aftrekposten werd door het zomerakkoord gewijzigd. Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten per 31 december 2018 zullen voor het eerst geconfronteerd worden met deze bepalingen. Welke impact heeft dat en waarop moet u bij de afsluiting van het boekjaar letten bij het bepalen van de belastingprovisie? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Vanaf 2019 vrijstelling voor sociaal passief: hoe berekenen?

In het kader van het eenheidsstatuut werd een nieuwe fiscale vrijstelling voor sociaal passief geïntroduceerd. Wie kan die vrijstelling genieten en hoe wordt het bedrag van de vrijstelling bepaald? Hoe verwerkt u de vrijstelling voor sociaal passief in uw fiscale aangifte? Welke boekhoudkundige verplichtingen brengt de vrijstelling met zich mee? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Investeren via taxshelter als alternatief voor voorafbetalingen?

Zoals reeds in eerdere bijdragen besproken, wordt een gebrek aan voldoende voorafbetalingen afgestraft. Heeft u echter al gedacht aan de taxshelter voor audiovisuele werken of podiumkunsten? Dankzij een taxshelterinvestering kan uw vennootschap immers een mooi fiscaal rendement halen, waardoor ze ook minder belastingen moet betalen. De investering kan hierdoor een interessant alternatief zijn voor een voorafbetaling. Hoe zit dat precies? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator