Artikeldatabank

Zoekresultaat: 5 artikel(s) gevonden in het thema: Vennootschap - trefwoord: Aandelen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DIVIDENDUITKERING

Hoelang moet u nog wachten om de oudste liquidatiereserves tegen 5% roerende voorheffing uit te keren?

U kunt een liquidatiereserve uitkeren tegen 5% roerende voorheffing (rv), als ze ten minste vijf jaar op een zgn. onaangetaste rekening staat. Hoe moet u die vijf jaar precies tellen? En wanneer is er sprake van een aantasting van de liquidatiereserve? Meer...

AANDELENRUIL

‘Fusion à l’anglaise’: wetgever volgt Rulingcommissie

Volgens de Rulingcommissie is een n.a.v. een aandelenruil gerealiseerde meerwaarde vrijgesteld op basis van artikel 45, §1, 2° WIB 92 en niet krachtens de algemene regel van artikel 192, §1 WIB 92. De aandelenruil mag volgens de Rulingcommissie echter geen manier zijn om belastbare meerwaarden om te vormen in belastingvrije meerwaarden. De wetgever heeft zich nu bij die visie van de Rulingcommissie aangesloten. Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

VVPR-bis en de ‘vergeten’ antimisbruikmaatregel

Bij de oprichting van een nieuwe vennootschap of kapitaalverhoging is de herkomst van de ingebrachte gelden van belang, opdat de nieuwe aandelen het VVPR-bis-statuut (verlaagde roerende voorheffing) zouden genieten. Waarop moet u letten? Meer...

VENNOOTSCHAP - AANDELEN

Hoe aandelen verschuiven tussen partners?

Het is een misvatting dat de aandelen van de vennootschap toebehoren aan de echtgenoot op wiens naam de aandelen in het aandeelhoudersregister staan. Hoe zit dat precies in elkaar en hoe kunnen echtgenoten onderling de aandelen ‘verschuiven’? Meer...

KAPITAALVERHOGING

Opgelet bij een inbreng van een illiquide vordering?

Volgens de rechter moeten een ingebrachte schuldvordering en de in ruil voor die inbreng ontvangen aandelen beide tegen de nominale waarde van die vordering geboekt worden. Als die vordering illiquide is, zal de inbrengende vennootschap daarna een niet-aftrekbare minderwaarde op aandelen moeten boeken in plaats van een aftrekbare gerealiseerde waardevermindering op een schuldvordering. Is die visie echter wel altijd correct? Meer...
Geactualiseerd op: 18.09.2020

Meer van Indicator