Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Vastgoed - trefwoord: Btw

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BTW - 6%

Afbraak en heropbouw in stadsgebieden: wat met cohousing?

Een groep mensen wil een gemeenschappelijk woonproject (cohousing) tot stand brengen dat opgebouwd is rond de combinatie van een aantal autonome wooneenheden aangevuld met een collectieve leefruimte op projectniveau en gemeenschappelijke voorzieningen. Deze functies worden op een perceel ondergebracht, deels in te renoveren en te restaureren historische gebouwen en deels in na afbraak herop te bouwen gebouwen. Wat besliste de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) over de vraag of het verlaagd tarief van 6% btw hier toegepast kan worden? Meer...

VASTGOED - BTW

Werken uitgevoerd door een btw-belastingplichtige in een gebouw dat hij huurt

De Administratie heeft op 13 maart 2019 enige commentaar gepubliceerd in verband met de btw-gevolgen van werken die uitgevoerd worden door een btw-belastingplichtige aan een gebouw dat hij huurt (circulaire nr. 2019/C/22 van 13.03.2019) . Zij maakt hierbij een belangrijk onderscheid naargelang de verhuurder op de een of andere wijze bijdraagt in deze kosten en er aldus al dan niet een handeling onder bezwarende titel tussen huurder en verhuurder plaatsvindt. Meer...

VASTGOED - BTW

FAQ in verband met de onroerende verhuur vanaf 2019

De Administratie publiceerde op 21 maart 2019, een bijkomende commentaar (FAQ) (circulaire nr. 2019/C/25) m.b.t. de invoering vanaf 1 januari 2019 van een optionele btw-heffing van de onroerende verhuur aan belastingplichtigen voor de doeleinden van hun economische activiteit. Die optionele belastingheffing is evenwel ondergeschikt aan de verplichte belastingheffing van kortdurende verhuur voor een periode van niet meer dan zes maanden. Meer...

VASTGOED - BTW

Btw inzake onroerende verhuur: dan toch geen optie! Wat zijn de alternatieven?

Via een persbericht van 03.08.2017 op de website van de minister van Financiën ( http://www.vanovertveldt.belgium.be ) kondigde deze aan dat België de professionele onroerende verhuur zou onderwerpen aan btw mits optie en dit voor de nieuwe contracten vanaf 2018. Fantastisch nieuws, waarbij er al druk gespeculeerd werd op het kunnen onderwerpen van tal van verhuringen aan de btw en op die manier de btw-kost tot nul te herleiden. Uiteindelijk blijft er van het voorstel nog slechts een ‘lightversie’ over. Wat is er mogelijk vanaf 2018 en zijn er alternatieven om onder het btw-stelsel te vallen? Meer...
Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator