Artikeldatabank

Zoekresultaat: 7 artikel(s) gevonden in het thema: Personeel - trefwoord: Alternatief belonen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Grondwettelijk Hof vernietigt ‘cash for car’!

In zijn arrest van 23.01.2020 heeft het Grondwettelijk Hof de regeling betreffende de mobiliteitsvergoeding (de zgn. cash for car) vernietigd. Het mobiliteitsbudget werd door Cassatie niet aangeraakt. Wat moet u hierover weten? Meer...

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Personeel en fiscaal vriendelijke reclamevergoedingen!

De recente invoering van het mobiliteitsbudget en de ‘cash for car’-regeling heeft heel wat stof doen opwaaien. Echter blijkt uit de praktijk dat het nettovoordeel uit deze vergoedingen vaak niet aantrekkelijk genoeg is om de bedrijfswagen in te ruilen. Een (bijkomend) reclamebudget zou misschien soelaas kunnen bieden. Meer...

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Cash for car: wijzigingen sinds 1 maart 2019!

Ook de mobiliteitsvergoeding (de zgn. ‘cash for car’-regeling) is sinds 1 maart 2019 aangepast om beter aan te sluiten bij het mobiliteitsbudget. Wat zijn de voornaamste wijzigingen? Meer...

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Mobiliteitsbudget: wat is mogelijk sinds 1 maart 2019?

Op 28 februari ll. keurde de Kamer niet alleen een nieuw Wetboek van Vennootschappen goed, maar werd ook het nieuwe ‘mobiliteitsbudget’ goedgekeurd. De nieuwe regeling trad in werking op 1 maart 2019 en staat volledig apart van de mobiliteitsvergoeding. Bent u verplicht om deze regeling in te voeren? Hoe groot is het budget? Wie komt (niet) in aanmerking? Waaraan kan uw werknemer het budget spenderen? Wat bij een functiewijziging? Wat zijn de voorwaarden? En wat zijn de aandachtspunten? Meer...

LOONOPTIMALISATIE

Aandelenopties: kunt u een verlies bij uitoefening nu indekken via een cashbetaling?

Als het bedrijf opties of warrants toekent, dan wordt de werknemer al op een voordeel belast terwijl hij uiteindelijk misschien geen meerwaarde realiseert. Welke mogelijkheden bestaan er om dat risico in te dekken? Kan de werkgever nu volgens de Rulingcommissie de werknemer in bepaalde omstandigheden achteraf de betaalde belasting vergoeden? Meer...

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Is ‘cash for car’ een waardig alternatief voor salariswagens?

Op 15 maart jl. keurde het parlement het wetsontwerp over de mobiliteitsvergoeding (cash for car) goed. Tijd voor een diepgaande analyse. Welke werknemer kan hier voordeel uit halen? En wat is het kostenplaatje voor de werkgever? Meer...

PERSONEEL - ALTERNATIEF BELONEN

Nieuwe winstpremie: voordeliger dan warrants en bonus cao 90?

Op kerstdag 2017 heeft het parlement de ‘winstpremie’ ingevoerd, waardoor een werkgever voortaan eenvoudig kan beslissen om een deel van de winst van de vennootschap (met een maximum van 30% van de totale brutoloonmassa) aan zijn werknemers toe te kennen op een fiscaal vriendelijke wijze. Wat is het verschil met de reeds bestaande bonussystemen? En wat past men het best wanneer toe? Meer...
Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator