Artikeldatabank

Zoekresultaat: 7 artikel(s) gevonden in het thema: Beroepskosten - trefwoord: Aftrekbaarheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Catering op events – minister teruggefloten door Cassatie

Een antwoord van de minister van Financiën op een parlementaire vraag in 2018 leek duidelijkheid te scheppen in de discussie rond de aftrekbaarheid van cateringkosten tijdens publicitaire events. Doel van de kost primeert en niet de aard, was de redenering. Net zoals voor btw, mocht ook voor inkomstenbelastingen de cateringkost van een publicitair event voor 100% in aftrek genomen worden. De fiscus legde zich op het vlak van inkomstenbelastingen echter niet neer bij dit standpunt van de minister en krijgt nu gelijk van het Hof van Cassatie. Meer...

LOONKOSTEN

Vrijstelling sociaal passief: fiscale regels nu bijgestuurd

De vrijstelling voor sociaal passief werd recentelijk bijgestuurd en verduidelijkt. Hoe bepaalt u het loon dat in aanmerking komt voor de vrijstelling? De vrijstelling kan nu ook slechts gespreid over vijf jaar benut worden. Hoe berekent u die spreiding concreet? Heeft een ‘gebroken boekjaar’ ook een impact op de berekening? Meer...

INTERESTEN

Interestaftrek nu beperkt in functie van de ebitda?

De nieuwe regels met betrekking tot de beperking van de aftrek van interesten werden recentelijk aangepast (wet 30.07.2018, BS 10.08.2018) . Wat houden die nieuwe regels concreet in? Wanneer kunt u het financieringskostensurplus overdragen naar een ander boekjaar of naar een andere groepsvennootschap? Welke leningen en welke vennootschappen blijven buiten schot? Wat gebeurt er dan met de bestaande ‘thin cap’-regels? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Moet elke vennootschap het ‘matchingprincipe’ al toepassen?

De hervorming van de vennootschapsbelasting maakt dat voor de aftrek van vooruitbetaalde kosten voortaan aangesloten wordt bij het boekhoudkundig ‘matchingprincipe’. Welke kosten moet u voortaan overdragen naar het volgende boekjaar? En is dat nu reeds voor alle vennootschappen van toepassing? Meer...

INTERESTEN

Superdividend: interestaftrek nu ook onder vuur?

Het hof van beroep bevestigde recentelijk dat de interest op een lening aangegaan om een superdividend uit te keren niet aftrekbaar was. Wanneer zijn kosten aftrekbaar en wanneer niet? Welke argumenten haalt het hof aan om de interestaftrek te verwerpen? Hoe springt u als belastingplichtige daar nu in de praktijk mee om? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Evenementen: fiscus volgt dan toch Btw!

De btw op hapjes en drankjes tijdens een opendeurdag of een bedrijfsevenement is inmiddels volledig aftrekbaar als publiciteitskost. Er werd aan de minister gevraagd of dit doorgetrokken kan worden op het vlak van de inkomstenbelastingen... Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Dit jaar nog een voorziening voor risico’s en kosten aanleggen?

Om de hervorming van de vennootschapsbelasting budgettair neutraal te houden, worden de vrijgestelde voorzieningen voor risico’s en kosten aan banden gelegd vanaf 2018. Welke voorzieningen kan men dan nog aanleggen en wat doet men het best dit jaar nog? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator