Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Erven & schenken - trefwoord: Schenkingsrechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft vorig jaar een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is. Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: een vergiftigd geschenk?

Sinds de hervorming van het erfrecht heeft de langstlevende automatisch een soort voortgezet vruchtgebruik, als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Wat zijn daarvan de nadelige fiscale gevolgen? Hoe vermijdt u die? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Schenking familiebedrijf: opgelet voor de gevolgen van het nieuwe erfrecht

Een familiebedrijf kan in de drie gewesten geschonken worden tegen 0% schenkbelasting. Meestal gebeurt die schenking dan met voorbehoud van vruchtgebruik. Het nieuwe erfrecht heeft voor dat soort schenkingen echter belangrijke ongewenste gevolgen. Hoe zit dat precies? Welke maatregelen kunt u voor nieuwe schenkingen én voor schenkingen uit het verleden treffen om die ongewenste effecten tegen te gaan? Meer...
Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator