Artikeldatabank

Zoekresultaat: 7 artikel(s) gevonden in het thema: Erven & schenken - trefwoord: Successierechten

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

SUCCESSIEPLANNING

Scheiding van goederen: een keuzebeding of een verblijvingsbeding zonder erfbelasting?

Echtgenoten gehuwd met scheiding van goederen kunnen nu soms toch een keuzebeding opnemen in hun huwelijkscontract. Wanneer is dat mogelijk? Welke belangrijke fiscale gevolgen heeft de uitwerking van de huwelijksvoordelen voor onverdeelde goederen dan? Kunnen echtgenoten gehuwd met een gemeenschapsstelsel een gelijkaardig voordeel realiseren? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft vorig jaar een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is. Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gedeeltelijke erfenissprong: nu ook in het Waals gewest mogelijk

In navolging van het Vlaams gewest (decreet van 06.07.2018) heeft nu ook het Waals gewest (decreet van 06.05.2019) een regeling ingevoerd op grond waarvan een kind geërfde goederen belastingvrij kan doorschenken aan de eigen kinderen. Wat zijn de voorwaarden voor deze belastingvrije doorschenking in Wallonië en wat zijn de verschillen met de Vlaamse variant? Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Onroerend goed in nalatenschap: binnenkort kosteloze schatting door Vlabel mogelijk?

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Binnenkort kunt u bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een schatting aanvragen. Hoe werkt dat precies en wat zijn de gevolgen? Wat zijn de mogelijkheden als de erflater in het Brussels of Waals gewest woonde? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: een vergiftigd geschenk?

Sinds de hervorming van het erfrecht heeft de langstlevende automatisch een soort voortgezet vruchtgebruik, als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Wat zijn daarvan de nadelige fiscale gevolgen? Hoe vermijdt u die? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst? Meer...

SUCCESSIEPLANNING

De Raad van State fluit de Vlaamse Belastingdienst terug...

Het fel bekritiseerde standpunt van de Vlaamse Belastingdienst over de gesplitste aankoop en de gesplitste inschrijving van effecten (standpunt nr. 15004) werd onlangs door de Raad van State (arrest nr. 241.761, 12.06.2018) vernietigd. Wat zijn daarvan de concrete gevolgen voor wie een gesplitste aankoop of een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik overweegt? Is dat arrest ook goed nieuws als u met een maatschap werkt of overweegt te werken? Meer...

ERFBELASTING

Hervorming erfbelasting in het Vlaams gewest

De Vlaamse regering heeft op 23 februari 2018 een hervorming van de erfbelasting goedgekeurd. De nieuwe regels zullen in principe op 1 september 2018 ingaan. Wat verandert er aan de tarieven en aan de vrijstellingen? Voor wie wordt erven nu goedkoper? Waarom blijft een duolegaat toch aangewezen voor wie enkel verre verwanten nalaat? Is een erfenissprong ten voordele van de kinderen nu eenvoudiger te organiseren? Meer...
Geactualiseerd op: 03.04.2020

Meer van Indicator