Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfsleider - trefwoord: Dividend

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

DIVIDEND

Liquidatiereserves: weldra eerste uitkeringen!

Vennootschappen die reeds voor aanslagjaar (aj.) 2015 liquidatiereserves aanlegden, kunnen deze vanaf 01.01.2020 fiscaal vriendelijk uitkeren. Afhankelijk van de vennootschapsvorm moet deze uitkering wel een balans- en liquiditeitstest doorstaan. Meer...

KAPITAAL

Het ‘kapitaal’ van de kapitaalloze bv fiscaal bekeken

De hervorming van het vennootschapsrecht schaft de minimumkapitaalvereiste in hoofde van de bv vanaf 1 september 2019 af. Daardoor zag de fiscale wetgever zich genoodzaakt om een aantal fiscale bepalingen aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Meer...

DIVIDEND

Dividenduitkering of kapitaalvermindering in natura: gevolgen?

Op welk tijdstip bepaalt u volgens een recent CBN-advies (advies, 2019/01 van 20.02.2019) de waarde van het bij een dividenduitkering of een kapitaalvermindering in natura uitgekeerde goed? Wanneer is een meer- of minderwaarde bij de uitkerende vennootschap dan belastbaar of fiscaal aftrekbaar? Meer...
Geactualiseerd op: 27.02.2020

Meer van Indicator