Artikeldatabank

Zoekresultaat: 3 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfsleider - trefwoord: Bezoldiging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Boete bezoldigingstekort heeft nooit bestaan!

Op 4 april keurde de Kamer in plenaire vergadering het wetsvoorstel tot afschaffing van de bijkomende sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider goed. Is dit nu een reden voor gejuich? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Hoe moet u volgens de minister de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging en de invoering van een afzonderlijke aanslag op een bezoldigingstekort. Op 24.10.2018 werden hierover aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord? Meer...

BEZOLDIGING BEDRIJFSLEIDERS

Minimumbezoldiging: nu meer duidelijkheid?

Zowel de wetgever als de minister van Financiën hebben de spelregels rond de minimumbezoldigingsvereiste en de daaraan gekoppelde sanctie recentelijk verduidelijkt. Geldt de sanctie ook voor vennootschappen zonder bedrijfsleider-natuurlijk persoon? Mag u rekening houden met het loon van werknemers die daarnaast een onbezoldigd mandaat als bedrijfsleider uitoefenen? Wat verandert er aan het tarief van de sanctie? Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator