Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Bedrijfsleider - trefwoord: Bezoldiging

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

VENNOOTSCHAP - MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

Kan de fiscus via het attractiebeginsel een vennootschap negeren?

Volgens het attractiebeginsel worden alle vergoedingen die een vennootschap toekent aan haar bedrijfsleider beschouwd als bedrijfsleidersbezoldigingen. Wat echter als er zowel betalingen gedaan worden aan een natuurlijk persoon als aan zijn ‘managementvennootschap’? De fiscus herkwalificeert die maar al te graag als bedrijfsleidersloon. Wat besliste Cassatie hierover op 02.01.2020? Meer...

AUTEURSRECHTEN

Auteursrechten voor bedrijfsleiders: Rulingcommissie scherpt de regels nu aan

We gingen in een eerdere adviesbrief reeds uitgebreid in op het fiscaal regime van auteursrechten voor bedrijfsleiders. We kondigden toen aan dat de Dienst Voorafgaande Beslissingen (DVB) striktere voorwaarden zou opleggen in verband met de omvang van die vergoedingen. Inmiddels zijn de eerste beslissingen in die zin bekend. Concreet legt de Rulingcommissie restricties op in situaties waar er, naast de bedrijfsleider, nog andere ‘creatieve’ personen werkzaam zijn in de vennootschap (werknemers, enz.). Meer...

AUTEURSRECHTEN

Iedereen auteur: ook de bedrijfsleider?

Inkomsten uit auteursrechten kunnen onderworpen zijn aan een gunstig (para)fiscaal regime. Waar de wet initieel geschreven was op maat van de kunstensector, ligt de toepassing ervan voor sommige professionals voor de hand (architecten, softwareontwikkelaars, grafisch ontwerpers, journalisten, ...). Wanneer kunnen ook bedrijfsleiders er gebruik van maken als ze auteursrechten overdragen aan hun vennootschap? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Boete bezoldigingstekort heeft nooit bestaan!

Op 4 april keurde de Kamer in plenaire vergadering het wetsvoorstel tot afschaffing van de bijkomende sanctie wegens het niet-voldoen aan de voorwaarde betreffende het bedrag van de bezoldiging van de bedrijfsleider goed. Is dit nu een reden voor gejuich? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Hoe moet u volgens de minister de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging en de invoering van een afzonderlijke aanslag op een bezoldigingstekort. Op 24.10.2018 werden hierover aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord? Meer...

BEZOLDIGING BEDRIJFSLEIDERS

Minimumbezoldiging: nu meer duidelijkheid?

Zowel de wetgever als de minister van Financiën hebben de spelregels rond de minimumbezoldigingsvereiste en de daaraan gekoppelde sanctie recentelijk verduidelijkt. Geldt de sanctie ook voor vennootschappen zonder bedrijfsleider-natuurlijk persoon? Mag u rekening houden met het loon van werknemers die daarnaast een onbezoldigd mandaat als bedrijfsleider uitoefenen? Wat verandert er aan het tarief van de sanctie? Meer...
Geactualiseerd op: 07.08.2020

Meer van Indicator