Artikeldatabank

Zoekresultaat: 10 artikel(s) gevonden in het thema: Investeringen - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

INTERESTEN

Beperking interestaftrek in functie van ebitda: de fiscus verduidelijkt de grandfathering-clausule

In het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting – en naar aanleiding van de omzetting van de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD) – worden de bestaande onderkapitalisatieregels vanaf aj. 2020 gedeeltelijk herzien. Voor leningen gesloten uiterlijk op 17 juni 2016 blijven de oude regels gelden mits zij niet substantieel gewijzigd werden. De fiscus heeft nu verduidelijkt wat onder ‘substantiële wijzigingen’ verstaan moet worden. Meer...

INTERNATIONAAL

Multilateraal instrument: vanaf 2020 impact in België

Op 7 juni 2017 heeft België, samen met 67 andere landen, het OESO Multilateraal Instrument (MLI) goedgekeurd. Op 6 mei 2019 hebben alle 6 wetgevende machten in ons land het MLI eindelijk geratificeerd. Het MLI zal bijgevolg ten vroegste vanaf 2020 in werking treden. Wat betekent dat nu precies voor bedrijven die betrokken zijn bij grensoverschrijdende transacties? Meer...

KAPITAAL

Het ‘kapitaal’ van de kapitaalloze bv fiscaal bekeken

De hervorming van het vennootschapsrecht schaft de minimumkapitaalvereiste in hoofde van de bv vanaf 1 september 2019 af. Daardoor zag de fiscale wetgever zich genoodzaakt om een aantal fiscale bepalingen aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Meer...

BREXIT

Welke fiscale gevolgen heeft een brexit?

Wat zijn de verschillen tussen een harde en een zachte brexit op fiscaal vlak? Is er na een harde brexit bronheffing verschuldigd over dividenden, interesten en royalty’s? Wat verandert er dan als u medewerkers naar de UK detacheert? Wat zijn daarnaast de belangrijkste gevolgen inzake btw en douanereglementering? Waarom doet u er goed aan om nu al uw contracten met Britse zakenpartners na te kijken? Meer...

LOONKOSTEN

Vrijstelling doorstorting bedrijfsvoorheffing in steunzones versoepeld

De wet van 30.07.2018 (BS 30.08.2018) heeft de voorwaarden voor de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor werkgevers die investeren in steunzones versoepeld. Wat zijn de nieuwe spelregels? Meer...

AUTEURSRECHTEN

Moet u betaalde auteursrechten nu activeren op de balans?

De cessie of concessie van auteursrechten geniet sinds een aantal jaren een aantrekkelijk regime in de personenbelasting. Wat houdt dat regime concreet in? In een recente circulaire heeft de fiscus nu gesteld dat de vennootschap de betaalde vergoedingen voor auteursrechten moet activeren op de balans en vervolgens moet afschrijven. Wat betekent dat precies? Meer...

INTERESTEN

Superdividend: interestaftrek nu ook onder vuur?

Het hof van beroep bevestigde recentelijk dat de interest op een lening aangegaan om een superdividend uit te keren niet aftrekbaar was. Wanneer zijn kosten aftrekbaar en wanneer niet? Welke argumenten haalt het hof aan om de interestaftrek te verwerpen? Hoe springt u als belastingplichtige daar nu in de praktijk mee om? Meer...

INVESTERINGEN

Investeringsaftrek: wanneer nu opportuun?

Van 1 januari 2018 tot 31 december 2019 genieten kleine vennootschappen een verhoogde investeringsaftrek van 20%. Wanneer is die investeringsaftrek van toepassing? De investeringsaftrek is niet combineerbaar met de notionele interestaftrek. Hoe kiest u? Is dat anders voor aanslagjaar 2018 of wanneer u een gebroken boekjaar heeft? Meer...

INVESTERINGSRESERVE

Addertje onder investeringsreserve 2017?

Een van de compenserende maatregelen die voorzien zijn in het zomerakkoord ter financiering van de verlaging van de vennootschapsbelasting, is de afschaffing van de investeringsreserve (IR) vanaf aanslagjaar 2019. Legt u dan het best nog een investeringsreserve aan in boekjaar 2017 (aanslagjaar 2018)? Meer...

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Aandachtspunten bij ‘win-winlening’ en ‘prêt coup de pouce’!

Zowel de Vlaamse als de Waalse regering heeft een fiscale gunstmaatregel uitgewerkt om particulieren aan te moedigen in de lokale economie te investeren. Welke voorwaarden gelden er? Hoe kan men dit optimaliseren? En wat indien de investeerder zijn fiscale woonplaats wijzigt? Meer...
Geactualiseerd op: 02.07.2020

Meer van Indicator