Artikeldatabank

Zoekresultaat: 4 artikel(s) gevonden in het thema: Privé - trefwoord: Beleggen

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

BUITENLAND

Belastingkrediet voor Franse (en andere buitenlandse) dividenden

Beleggers kunnen in bepaalde omstandigheden recht hebben op een verrekening van buitenlandse bronheffing. Dat bevestigde het hof van beroep te Antwerpen recent nog een keer in verband met dividenden van Franse oorsprong (Antwerpen, 17.12.2019) . Voorlopig wijzigt er echter weinig in de praktijk omdat de fiscale Administratie (opnieuw) wacht op het Hof van Cassatie. Wat onderneemt u intussen het best om uw rechten veilig te stellen? Meer...

PRIVÉ - BELEGGEN

TER: eerste referentieperiode eindigde op 30.09.2018

De taks op effectenrekening (TER) zal in 2018 voor het eerst toegepast worden. Deze taks wordt geheven op effectenrekeningen gehouden door een of meerdere natuurlijke personen, waarbij het aandeel van de titularis in de gemiddelde waarde van een of meerdere effectenrekeningen gedurende de referentieperiode minstens € 500.000 bedraagt. In een dergelijk geval is de natuurlijke persoon een taks van 0,15% verschuldigd. Voor 2018 eindigde de referentieperiode op 30.09.2018. Tijd voor een update dus... Meer...

PRIVÉ - BELEGGEN

Taks op effectenrekeningen (TER): ontsnappen alsnog mogelijk?

Met het oog op een rechtvaardigere fiscaliteit wordt er sinds 10.03.2018 een jaarlijkse taks geheven op Belgische en buitenlandse effectenrekeningen van natuurlijke personen (wet van 07.02.2018 houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen, BS van 09.03.2018) . De voorbije maanden werd er in de pers uitgebreid geschreven over mogelijke ontsnappingsroutes. De minister van Financiën bevestigt in een parlementaire vraag alvast de mogelijkheid tot het verhogen van het aantal titularissen. Meer...

PRIVÉ - BELEGGEN

Effectentaks: een stand van zaken!

Als onderdeel van het zomerakkoord heeft de regering beslist om vanaf 01.01.2018 een jaarlijkse taks te heffen op effectenrekeningen waarvan de gemiddelde waarde minstens € 500.000 bedraagt. Wat weten we tot dusver? En zijn er ontsnappingsroutes? Meer...
Geactualiseerd op: 27.03.2020

Meer van Indicator