Recentste nummer

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Fakehybride 4 keer afgestraft vanaf 2020!

De fiscale regels die vanaf 2020 van toepassing zijn op autokosten treffen vooral de valse hybridevoertuigen. Welke hybrides zijn vals? En wat zijn de fiscale gevolgen?
Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

De pro-rataregel bij terugbetaling van inbreng/kapitaal

Per 01.01.2020 zijn de dwingende bepalingen van het WVV in werking getreden, ook al hebben de betrokken vennootschappen hun statuten nog niet aangepast. Zo zijn de BV en de CV voortaan kapitaalloze vennootschappen. De verleiding zal allicht groot zijn om het destijds gestorte kapitaal uit te keren (mits voldaan aan de balans- en liquiditeitstest). Gelet op de pro-rataregel van art. 18 WIB is de kans echter reëel dat die uitkering niet geheel belastingvrij gebeurt. Eind 2019 heeft de CBN een advies gewijd aan de pro-rataregel (CBN-advies 2019/13 van 16.10.2019) . Hoe zit dat juist?
Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Gesplitste aankoop: regels in de drie gewesten nu opnieuw gelijk

Een gesplitste aankoop waarbij u het vruchtgebruik van een onroerend goed koopt en uw kinderen de blote eigendom, is een populaire techniek van vermogensplanning. De Raad van State heeft vorig jaar een betwist standpunt van de Vlaamse Belastingdienst vernietigd. De federale Belastingadministratie heeft nu bevestigd dat de uitspraak van de Raad van State ook in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk gewest van toepassing is.
Meer...

DEELECONOMIE

Deeleconomie: hoe wordt het grensbedrag bepaald?

Sinds enige tijd is het mogelijk voor particulieren om onbelast een centje bij te verdienen, althans tot een bepaald grensbedrag. Dit kan onder meer binnen het kader van de deeleconomie via een erkend deeleconomieplatform. In de praktijk bestond evenwel onduidelijkheid over de wijze van berekening van het maximale grensbedrag. De centrale diensten van de FOD Financiën hebben in een individueel dossier die berekening nu verduidelijkt.
Meer...

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR

Kleine of microvennootschap? Hoe wordt dit bepaald? Maakt u gebruik van alle fiscale incentives?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook enkele bestaande fiscale incentives voor kmo’s verstrengd of beperkt. In deze bijdrage vindt u een overzicht van de fiscale incentives voor kmo’s en een leidraad hoe u bepaalt of een vennootschap inderdaad ‘klein’ is.
Meer...

BTW - BTW-TERUGGAVE

Administratie verduidelijkt nieuwe regeling maandelijkse teruggaven btw voor starters

De Btw-Administratie heeft via haar circulaire nr. 2019/C/128 van 11.12.2019, verder verduidelijkt wie de nieuwe regeling van de maandelijkse teruggaven voor starters kan genieten. Hoe zit dat juist?
Meer...

AANGIFTE - BTW

Werken aan roerende goederen: plaats afnemer van de diensten in b2b-context

Via een circulaire van 27.09.2019, nr. 2019/C/97 heeft de Btw-Administratie de toepasselijke regels verduidelijkt omtrent diensten aan roerende goederen, zoals materiële werken, maakloonwerk en expertises m.b.t. lichamelijke roerende goederen in een intracommunautaire context. Hoe zit dat?
Meer...

VENNOOTSCHAP - VERLAAGD TARIEF

De vier voorwaarden voor het kmo-tarief

Om het kmo-tarief vennootschapsbelasting van 20,4% (i.p.v. het standaardtarief van 29,58%) te genieten, moet een vennootschap aan vier voorwaarden voldoen. Waarop moet u letten bij de afsluiting van het boekjaar? En waar kunt u nu nog bijsturen?
Meer...
Geactualiseerd op: 17.02.2020

Meer van Indicator