Recentste nummer

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte venn.b.: wat met de niet-overgedragen vooruitbetaalde kosten?

Door het ‘matchingprincipe’ zijn vooruitbetaalde kosten niet meer aftrekbaar in het jaar van betaling. Hoe moet u dat verwerken in de aangifte vennootschapsbelasting?
Meer...

KAPITAAL

Het ‘kapitaal’ van de kapitaalloze bv fiscaal bekeken

De hervorming van het vennootschapsrecht schaft de minimumkapitaalvereiste in hoofde van de bv vanaf 1 september 2019 af. Daardoor zag de fiscale wetgever zich genoodzaakt om een aantal fiscale bepalingen aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV).
Meer...

BTW - BTW-HERZIENING

Verkoop van gebouw, verhuurd met optie voor btw, leidt niet tot herziening!

In het Belgisch Staatsblad van 27 mei 2019 werd het KB van 12 mei 2019 gepubliceerd waarin een aantal aanpassingen doorgevoerd werden aan het KB nr. 3 inzake de aftrekregeling en de herziening van btw. Dit is vooral het gevolg van de nieuwe regeling inzake de optionele onroerende verhuur die sinds 1 januari 2019 in de wetgeving voorzien is (nieuw artikel 44, §3, 2° d W.Btw) . Opmerkelijk is tevens dat er geen herziening van btw geëist wordt wanneer een met toepassing van de optionele btw verhuurd gebouw doorverkocht wordt terwijl deze verkoop onderworpen is aan registratierechten. Dit KB is inmiddels sinds 27 mei 2019 in werking.
Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2019: afsluitdatum boekjaar gewijzigd? Verwerk correct in de nieuwe aangifte!

In deze bijdrage bieden we aandacht aan de specifieke inwerkingtreding van de nieuwe regels voor vennootschappen die vanaf 26.07.2017 een wijziging aangebracht hebben aan de afsluitdatum van het boekjaar. Hoe moeten deze vennootschappen de aangifte invullen?
Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Afsluitdatum boekjaar gewijzigd? Voorbeelden correcties

Een vennootschap die vanaf 26.07.2017 haar boekjaar wijzigde, moet correcties aanbrengen in de aangifte venn.b. aj. 2019. Hoe zit dat dan bv. voor een vennootschap die haar afsluitdatum van 30.09.2018 naar 31.12.2018 wijzigt om beter aan te sluiten met de data van de groepsvennootschappen?
Meer...

VEREFFENING

Viseert de antimisbruikbepaling ook de onvrijwillige wijziging van het boekjaar bij vereffening?

De antimisbruikbepaling is van toepassing op alle vennootschappen die de afsluitdatum van hun boekjaar vanaf 26.07.2017 gewijzigd hebben. Is dat ook zo voor vennootschappen die in de loop van 2018 vrijwillig in vereffening gingen. Wat is het standpunt van de minister? En hoe zit dat met de aangifte aj. 2018 speciaal?
Meer...

TAXSHELTER

Taxshelter voor investeringen in groeibedrijf of start-up: wanneer ook voor bedrijfsleiders?

Bedrijfsleiders die investeren in hun eigen vennootschap komen in principe niet in aanmerking voor de belastingvermindering van 25% tot 45% voor investeringen in start-ups en groeibedrijven. Er bestond onduidelijkheid over de vraag wanneer hoedanigheid beoordeeld moet worden. De wetgever heeft de regels meermaals bijgestuurd. Tijd voor een stand van zaken...
Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte venn.b. aj. 2019: wat met het eerste boekjaar?

De hervorming van de vennootschapsbelasting treedt in werking in verschillende fases. Nieuwe vennootschappen die eind 2017 opgericht werden, zouden zo voor aj. 2019 de tariefdaling nog niet kunnen genieten. Wat zegt de nieuwe circulaire hierover?
Meer...
Geactualiseerd op: 19.09.2019

Meer van Indicator