Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BUITENLAND

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructies: wanneer van toepassing?

De Europese richtlijn (richtlijn 2011/16) betreffende de administratieve samenwerking op het gebied van belastingen werd onlangs geamendeerd (de zgn. DAC 6) om een meldingsplicht van grensoverschrijdende fiscale planningsstructuren in te voeren. Welke constructies moeten nu gemeld worden? Bij wie berust de meldingsplicht?

Meest gelezen artikels

BEZOLDIGING BEDRIJFSLEIDERS

Minimumbezoldiging: nu meer duidelijkheid?

Zowel de wetgever als de minister van Financiën hebben de spelregels rond de minimumbezoldigingsvereiste en de daaraan gekoppelde sanctie recentelijk verduidelijkt. Geldt de sanctie ook voor vennootschappen zonder bedrijfsleider-natuurlijk persoon? Mag u rekening houden met het loon van werknemers die daarnaast een onbezoldigd mandaat als bedrijfsleider uitoefenen? Wat verandert er aan het tarief van de sanctie? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - SOCIALE BIJDRAGEN

Optimaliseer nu uw sociale bijdragen voor 2018!

Uw definitieve sociale bijdragen worden berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Daar uw sociale kas uw inkomen van 2018 nog niet kent, betaalt u voorlopige bijdragen op uw inkomen van 2015. Even kijken of u nu moet bijsturen. Meer...

HERVORMING VENNOOTSCHAPSBELASTING

Programmawet van 25.12.2017 (zomerakkoord) reeds aangepast via Reparatiewet. Wat staat erin?

Reeds voordat de Programmawet van 25.07.2017 i.v.m. de hervorming van de vennootschapsbelasting (zomerakkoord) gepubliceerd werd, gonsde het van de geruchten dat er snel een Reparatiewet zou volgen. Op 30.07.2018 werd de ‘Wet houdende diverse bepalingen inzake inkomstenbelastingen’ (BS 10.08.2018) goedgekeurd. We geven een overzicht van de belangrijkste aanpassingen. Meer...

VOORDEEL ALLE AARD

VAA gratis woonst: iedereen factor 2!

De regering heeft een definitieve regeling uitgewerkt die de berekeningswijze voor het bepalen van het VAA woonst voor iedereen gelijk maakt. Hoe zit dat precies? Meer...

BUITENLAND

Vanaf 2019 ook in België CFC-wetgeving

Ingevolge het zomerakkoord wordt er met ingang van het boekjaar dat aanvangt vanaf 01.01.2019 in de Belgische fiscale wetgeving een nieuw artikel 185/2 WIB 92 ingevoerd, waardoor de inkomsten van een laagbelaste buitenlandse dochter fiscaal aan de Belgische moedervennootschap aangerekend kunnen worden. Wat moet u daarover weten? Meer...
Geactualiseerd op: 17.12.2018

Meer van Indicator