Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR

Kleine of microvennootschap? Hoe wordt dit bepaald? Maakt u gebruik van alle fiscale incentives?

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft ook enkele bestaande fiscale incentives voor kmo’s verstrengd of beperkt. In deze bijdrage vindt u een overzicht van de fiscale incentives voor kmo’s en een leidraad hoe u bepaalt of een vennootschap inderdaad ‘klein’ is.

Meest gelezen artikels

DIVIDEND

Liquidatiereserves: weldra eerste uitkeringen!

Vennootschappen die reeds voor aanslagjaar (aj.) 2015 liquidatiereserves aanlegden, kunnen deze vanaf 01.01.2020 fiscaal vriendelijk uitkeren. Afhankelijk van de vennootschapsvorm moet deze uitkering wel een balans- en liquiditeitstest doorstaan. Meer...

ACTUALITEIT - BEDRIJFSWAGEN

Hoe VAA en fiscale aftrek van een ‘nieuwe’ auto bepalen?

Volgens de fiscus moet u daarvoor de CO2 -uitstoot hanteren die op het inschrijvingsbewijs van het voertuig staat. Is er echter geen CO2 -waarde bekend, dan gaat de fiscus uit van de hoogste waarden, nl. 195 g/km voor een dieselauto en 205 g/km voor een benzineauto. Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Mobilisatie van vrijgestelde reserves in 2020 of 2021 tegen gunsttarieven

Heeft u nog vrijgestelde reserves opgenomen in de aangifte vennootschaps-belasting? Mogelijk kunt u deze tegen gunsttarieven ‘mobiliseren’ in 2020 of 2021. Welke reserves komen hiervoor dan in aanmerking? Hoe past u dit praktisch toe? Kunt u de gemobiliseerde reserves bovendien gebruiken voor de aanleg van de liquidatiereserve? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Investeren vóór of na 01.01.2020. Een wereld van verschil?

Op 01.01.2020 treedt de derde fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting in werking. Bepaalde maatregelen kunt u nog een laatste maal toepassen in het boekjaar dat afsluit op 31.12.2019, andere maatregelen kunnen pas toegepast worden vanaf 01.01.2020. Indien u nog een investering plant, wat is dan de beste timing? Meer...

BTW - BTW-TERUGGAVE

Starters krijgen hun btw-tegoed vanaf 2020 sneller terug!

Het KB van 29 augustus 2019 heeft het KB nr. 4 gewijzigd (BS van 05.09.2019) waardoor ‘starters’ ook de mogelijkheid geboden wordt om hun btw-tegoed sneller terug te krijgen vanaf 2020. Hoe zit dat juist? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2020

Meer van Indicator