Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

PRIVÉ - BELASTINGVERMINDERING

Investeer in een start-up of groeibedrijf en betaal minder pb!

Sinds aanslagjaar (aj.) 2016 geldt de taxshelter voor start-ups. Het doel van deze maatregel was tweeledig: de opstart van kmo’s faciliteren en het spaargeld activeren via een belastingvermindering in de personenbelasting (pb). Sinds aj. 2019 wordt de regeling aangevuld met een gelijkaardige belastingvermindering voor groeibedrijven of scale-ups. Hoe kunt u de belastingvermindering genieten?

Meest gelezen artikels

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Hoe moet u volgens de minister de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging en de invoering van een afzonderlijke aanslag op een bezoldigingstekort. Op 24.10.2018 werden hierover aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord? Meer...

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR

Eerste fase hervorming vennootschapsbelasting: waarop letten bij de jaarafsluiting?

Nu voor de meeste vennootschappen het einde van het boekjaar met rasse schreden nadert, is het raadzaam om nog eens terug te blikken op de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Waarop moet u zoal letten? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Rendeert investeren via taxshelter nog?

Door de belastinghervorming daalde het basistarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% naar 29,58% voor aanslagjaar 2019 en 2020. Om het fiscaal rendement van de belastingvrijstelling van de taxshelter voor de audiovisuele sector en podiumkunsten op hetzelfde niveau te houden, verhoogde de regering deze vrijstelling van 310% naar 356%. Ook de regelgeving werd aangepast. Hoe zit dat precies? En rendeert zo’n investering voor elke vennootschap? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Voorafbetaling 2019: opletten geblazen!

Sinds 01.01.2019 (KB 21.11.2018, BS 03.12.2018) zijn de praktische regels inzake voorafbetalingen (VA) lichtjes gewijzigd. Even kijken wat er voor u van belang is... Meer...

SUCCESSIEPLANNING

Wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik: een vergiftigd geschenk?

Sinds de hervorming van het erfrecht heeft de langstlevende automatisch een soort voortgezet vruchtgebruik, als u schenkt met voorbehoud van vruchtgebruik. Wat zijn daarvan de nadelige fiscale gevolgen? Hoe vermijdt u die? Wat onderneemt u het best als u helemaal geen voortzetting van het vruchtgebruik door de langstlevende wenst? Meer...
Geactualiseerd op: 25.03.2019

Meer van Indicator