Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

LOONKOSTEN

Vrijstelling sociaal passief: fiscale regels nu bijgestuurd

De vrijstelling voor sociaal passief werd recentelijk bijgestuurd en verduidelijkt. Hoe bepaalt u het loon dat in aanmerking komt voor de vrijstelling? De vrijstelling kan nu ook slechts gespreid over vijf jaar benut worden. Hoe berekent u die spreiding concreet? Heeft een ‘gebroken boekjaar’ ook een impact op de berekening?

Meest gelezen artikels

BTW - BTW AANREKENEN

Vermijd problemen bij doorrekening van kosten!

De doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, is niet altijd gemakkelijk. Nochtans kan een correcte toepassing en beoordeling risico’s uitsluiten alsmede dubbele aftrekbeperkingen voorkomen. Op welke wijze deze doorfacturering moet gebeuren, is afhankelijk van elke concrete situatie die op zich geanalyseerd moet worden inzake btw. Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nieuwe volgorde en beperking van aftrekposten vanaf aanslagjaar 2019: welke impact heeft dit?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting eind 2017 werden twee nieuwe minimumbelastingen ingevoerd. Ook de volgorde van de aftrekposten werd door het zomerakkoord gewijzigd. Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten per 31 december 2018 zullen voor het eerst geconfronteerd worden met deze bepalingen. Welke impact heeft dat en waarop moet u bij de afsluiting van het boekjaar letten bij het bepalen van de belastingprovisie? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Voorafbetaling 2019: opletten geblazen!

Sinds 01.01.2019 (KB 21.11.2018, BS 03.12.2018) zijn de praktische regels inzake voorafbetalingen (VA) lichtjes gewijzigd. Even kijken wat er voor u van belang is... Meer...

BTW - BTW-AANGIFTE

Nieuwe btw-regeling voor vouchers van toepassing sinds 01.01.2019!

Op 23 januari jl. werd in de Kamer een wetsontwerp goedgekeurd teneinde de Europese regels (Richtlijn 2016/1065 van de Raad van 27.06.2016) inzake de btw-heffing op vouchers om te zetten in nationale wetgeving. Deze regels zijn in werking getreden op 1 januari 2019. De Administratie publiceerde reeds via haar circulaire nr. 2018/C/127 van 7 december 2018 enige verduidelijkingen. Hoe zit dat precies? En op welk tijdstip is de btw op een voucher voortaan verschuldigd? Meer...

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Wijzigingen aan WIB na invoering WVV

In de avond van 28 februari ll. werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) finaal goedgekeurd door het parlement. Gelet op de herziening, was het noodzakelijk om het WIB aan te passen. Meer...
Geactualiseerd op: 24.05.2019

Meer van Indicator