Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

BTW - BTW-TERUGGAVE

Btw-Administratie becommentarieert de materiële werken aan roerende goederen

In haar administratieve circulaire nr. 2019/C/97 van 27 september 2019 heeft de Btw-Administratie meer toelichting gegeven betreffende de diensten in een intracommunautaire context die een materieel werk (waaronder het maakloonwerk) of een expertise met betrekking tot een lichamelijk roerend goed tot voorwerp hebben.

Meest gelezen artikels

KAPITAAL

Het ‘kapitaal’ van de kapitaalloze bv fiscaal bekeken

De hervorming van het vennootschapsrecht schaft de minimumkapitaalvereiste in hoofde van de bv vanaf 1 september 2019 af. Daardoor zag de fiscale wetgever zich genoodzaakt om een aantal fiscale bepalingen aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Meer...

VASTGOED - AFTREKBAARHEID

Onroerend goed in de vennootschap: een stand van zaken

Een recent arrest van het Hof van Cassatie omtrent de aftrekbaarheid van kosten van een onroerend goed in de vennootschap doet in de praktijk weer wat stof opwaaien. Moet u actie ondernemen? Wat met toekomstige investeringen? En hoe ermee omgaan in de praktijk? Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2019: afsluitdatum boekjaar gewijzigd? Verwerk correct in de nieuwe aangifte!

In deze bijdrage bieden we aandacht aan de specifieke inwerkingtreding van de nieuwe regels voor vennootschappen die vanaf 26.07.2017 een wijziging aangebracht hebben aan de afsluitdatum van het boekjaar. Hoe moeten deze vennootschappen de aangifte invullen? Meer...

TAXSHELTER

Taxshelter voor investeringen in groeibedrijf of start-up: wanneer ook voor bedrijfsleiders?

Bedrijfsleiders die investeren in hun eigen vennootschap komen in principe niet in aanmerking voor de belastingvermindering van 25% tot 45% voor investeringen in start-ups en groeibedrijven. Er bestond onduidelijkheid over de vraag wanneer hoedanigheid beoordeeld moet worden. De wetgever heeft de regels meermaals bijgestuurd. Tijd voor een stand van zaken... Meer...

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD

Aanrekening in rekening-courant, werkelijke betaling of toch forfaitair voordeel alle aard?

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde op 28 mei 2019 – in navolging van eerdere rechtspraak en de adviezen van de Raad van State – dat de schalen en bedragen van artikel 18 KB/WIB 92 voor toepassing van de forfaitaire voordelen alle aard niet zaligmakend zijn. De fiscus, die deze bedragen als ondergrens aanziet, wordt door het Hof tegengesproken. Wat betekent dit in de praktijk? Meer...
Geactualiseerd op: 22.10.2019

Meer van Indicator