Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Kamer verhuurd via Airbnb? Gun ook jezelf een goede nachtrust en geen fiscale nachtmerries

Hoe kwalificeert de fiscus de inkomsten uit Airbnb? Een ruling van eerder dit jaar geeft een duidelijk antwoord op deze vraag. Hoewel een ruling in principe slechts geldt voor de aanvrager in zijn specifieke situatie, kan de zienswijze en de gedachtegang van de Rulingcommissie zeker een leidraad bieden voor zij die via Airbnb kamers willen verhuren.

Meest gelezen artikels

VASTGOED - AFTREKBAARHEID

Onroerend goed in de vennootschap: een stand van zaken

Een recent arrest van het Hof van Cassatie omtrent de aftrekbaarheid van kosten van een onroerend goed in de vennootschap doet in de praktijk weer wat stof opwaaien. Moet u actie ondernemen? Wat met toekomstige investeringen? En hoe ermee omgaan in de praktijk? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - VOORDEEL ALLE AARD

Aanrekening in rekening-courant, werkelijke betaling of toch forfaitair voordeel alle aard?

Het hof van beroep te Antwerpen oordeelde op 28 mei 2019 – in navolging van eerdere rechtspraak en de adviezen van de Raad van State – dat de schalen en bedragen van artikel 18 KB/WIB 92 voor toepassing van de forfaitaire voordelen alle aard niet zaligmakend zijn. De fiscus, die deze bedragen als ondergrens aanziet, wordt door het Hof tegengesproken. Wat betekent dit in de praktijk? Meer...

AUTEURSRECHTEN

Iedereen auteur: ook de bedrijfsleider?

Inkomsten uit auteursrechten kunnen onderworpen zijn aan een gunstig (para)fiscaal regime. Waar de wet initieel geschreven was op maat van de kunstensector, ligt de toepassing ervan voor sommige professionals voor de hand (architecten, softwareontwikkelaars, grafisch ontwerpers, journalisten, ...). Wanneer kunnen ook bedrijfsleiders er gebruik van maken als ze auteursrechten overdragen aan hun vennootschap? Meer...

BTW - INTERNATIONALE VERRICHTINGEN

Btw-quick-fixes: vier vereenvoudigingen voor IC handel!

De Europese Raad heeft eind 2018 formeel ingestemd met de voorstellen voor een viertal ‘btw-quick-fixes’ ter vereenvoudiging van de intracommunautaire (IC) handel (Richtlijn 2018/1910 van de Raad) . Deze treden in werking op 1 januari 2020 (in alle lidstaten) en zijn belangrijk voor de belastingplichtigen die actief zijn in de IC handel. Over welke aanpassingen gaat het? Meer...

VENNOOTSCHAP - NOTIONELE INTERESTAFTREK

Waarom enkel kleine vennootschappen recht hebben op de NI voor aj. 2021!

De notionele interestaftrek (NI) werd ruim tien jaar geleden ingevoerd om o.m. buitenlandse investeerders aan te trekken. Nu blijkt dat de NI voor grote vennootschappen weldra 0% wordt. Hoe komt dat? Meer...
Geactualiseerd op: 17.01.2020

Meer van Indicator