Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Aangifte vennootschapsbelasting aj. 2019: afsluitdatum boekjaar gewijzigd? Verwerk correct in de nieuwe aangifte!

In deze bijdrage bieden we aandacht aan de specifieke inwerkingtreding van de nieuwe regels voor vennootschappen die vanaf 26.07.2017 een wijziging aangebracht hebben aan de afsluitdatum van het boekjaar. Hoe moeten deze vennootschappen de aangifte invullen?

Meest gelezen artikels

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Aangifte pb: Hoe uw dividenden van 2018 maximaal vrijstellen?

Om het slapend geld op spaardeposito’s actief te laten investeren in bedrijven, voorziet de Programmawet van 25.12.2017 in een vrijstelling van belasting op € 640 (inkomstenjaar 2018) aan dividenden. Die vrijstelling moet u vragen via uw aangifte pb. Hoe zit dat juist? Meer...

VASTGOED - BTW

FAQ in verband met de onroerende verhuur vanaf 2019

De Administratie publiceerde op 21 maart 2019, een bijkomende commentaar (FAQ) (circulaire nr. 2019/C/25) m.b.t. de invoering vanaf 1 januari 2019 van een optionele btw-heffing van de onroerende verhuur aan belastingplichtigen voor de doeleinden van hun economische activiteit. Die optionele belastingheffing is evenwel ondergeschikt aan de verplichte belastingheffing van kortdurende verhuur voor een periode van niet meer dan zes maanden. Meer...

AANGIFTE - PERSONENBELASTING

Aangifte pb: effectenrekening aangeven?

Wie in 2018 titularis was van meer dan één effecten-rekening, moet dat nu aangeven in de aangifte personenbelasting. Hoe zit dat juist? En moet u iets aangeven i.v.m. effectentaks? Meer...

DIVIDEND

Dividenduitkering of kapitaalvermindering in natura: gevolgen?

Op welk tijdstip bepaalt u volgens een recent CBN-advies (advies, 2019/01 van 20.02.2019) de waarde van het bij een dividenduitkering of een kapitaalvermindering in natura uitgekeerde goed? Wanneer is een meer- of minderwaarde bij de uitkerende vennootschap dan belastbaar of fiscaal aftrekbaar? Meer...

AANGIFTE NALATENSCHAP

Onroerend goed in nalatenschap: binnenkort kosteloze schatting door Vlabel mogelijk?

Het is bij het indienen van een aangifte nalatenschap niet altijd eenvoudig om de waarde van een onroerend goed correct te bepalen. Binnenkort kunt u bij de Vlaamse Belastingdienst (Vlabel) een schatting aanvragen. Hoe werkt dat precies en wat zijn de gevolgen? Wat zijn de mogelijkheden als de erflater in het Brussels of Waals gewest woonde? Meer...
Geactualiseerd op: 21.08.2019

Meer van Indicator