Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

Doorzoek alle artikels uit FiscaalPro

Toon thema's en trefwoorden

E-zines

FiscaalPRO by e-mail [?]

Nieuwsflits FiscaalPRO [?]

Topartikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

CORONACRISIS

Carry-backverliezen: correctie voor tariefverschillen vennootschapsbelasting

U kunt nu zoals u weet een deel van de belastbare winst vrijstellen in het tijdperk voorafgaand aan dat waarin de coronaverliezen zich situeren. Als de vennootschap in de twee relevante belastbare tijdperken onderworpen is aan verschillende tarieven vennootschapsbelasting, zal zij – bij toepassing van de vrijstellingsmethodiek – geconfronteerd worden met een correctie van haar belastbare basis. Hoe werkt dat precies?

Meest gelezen artikels

BEDRIJFSLEIDER - INTERESTEN

Is de zgn. fictieve debetrente heilig?

Krijgt u een gratis lening van uw vennootschap, dan wordt u privé belast op een voordeel tegen een vaste rentevoet. Wat als u een lagere rente hanteert? Meer...

CORONAVIRUS - ACTUALITEIT

Nieuwe fiscale corona-incentives (wet van 15 juli 2020)

De recente wet ‘houdende dringende fiscale bepalingen ten gevolge van de COVID-19-pandemie’ bevat bijkomende fiscale steunmaatregelen die wellicht ook door u of uw onderneming toegepast kunnen worden. Hierbij een overzicht van de tien voornaamste incentives uit deze wetgeving. Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Wat heeft het regeerakkoord in petto voor de fiscaliteit?

De regering-De Croo I is een feit. Wat staat er op de fiscale agenda? Een overzicht van de maatregelen zoals omschreven in het regeerakkoord. Meer...

CORONACRISIS

Taxshelterregime nu uitgebreid

Particulieren die instappen in het kapitaal van een startende vennootschap of een groeibedrijf kunnen onder bepaalde voorwaarden een belastingvermindering genieten. Die regeling wordt nu tijdelijk uitgebreid naar investeringen in vennootschappen die hebben geleden onder de coronacrisis. Meer...

GROEP VAN VENNOOTSCHAPPEN

Financiële hulp tussen vennootschappen van een groep: hoe fiscale problemen vermijden?

Wanneer een vennootschap die behoort tot een groep financiële problemen heeft, krijgt ze vaak een lening zonder interest of een kwijtschelding van schulden vanwege een andere groepsvennootschap. Een dochtervennootschap met verliezen wordt soms deficitair vereffend, waarbij de vorderingen van de verbonden vennootschappen verloren gaan. Wat zijn dan de fiscale risico’s? Meer...
Geactualiseerd op: 29.10.2020

Meer van Indicator