Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

ACTUALITEIT - VENNOOTSCHAP

Wijzigingen aan WIB na invoering WVV

In de avond van 28 februari ll. werd het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) finaal goedgekeurd door het parlement. Gelet op de herziening, was het noodzakelijk om het WIB aan te passen.

Meest gelezen artikels

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Rendeert investeren via taxshelter nog?

Door de belastinghervorming daalde het basistarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% naar 29,58% voor aanslagjaar 2019 en 2020. Om het fiscaal rendement van de belastingvrijstelling van de taxshelter voor de audiovisuele sector en podiumkunsten op hetzelfde niveau te houden, verhoogde de regering deze vrijstelling van 310% naar 356%. Ook de regelgeving werd aangepast. Hoe zit dat precies? En rendeert zo’n investering voor elke vennootschap? Meer...

BTW - BTW AANREKENEN

Vermijd problemen bij doorrekening van kosten!

De doorfacturering van kosten, al dan niet tussen verbonden ondernemingen, is niet altijd gemakkelijk. Nochtans kan een correcte toepassing en beoordeling risico’s uitsluiten alsmede dubbele aftrekbeperkingen voorkomen. Op welke wijze deze doorfacturering moet gebeuren, is afhankelijk van elke concrete situatie die op zich geanalyseerd moet worden inzake btw. Meer...

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nieuwe volgorde en beperking van aftrekposten vanaf aanslagjaar 2019: welke impact heeft dit?

Met de hervorming van de vennootschapsbelasting eind 2017 werden twee nieuwe minimumbelastingen ingevoerd. Ook de volgorde van de aftrekposten werd door het zomerakkoord gewijzigd. Vennootschappen die hun boekjaar afsluiten per 31 december 2018 zullen voor het eerst geconfronteerd worden met deze bepalingen. Welke impact heeft dat en waarop moet u bij de afsluiting van het boekjaar letten bij het bepalen van de belastingprovisie? Meer...

ACTUALITEIT - BELASTINGEN

Voorafbetaling 2019: opletten geblazen!

Sinds 01.01.2019 (KB 21.11.2018, BS 03.12.2018) zijn de praktische regels inzake voorafbetalingen (VA) lichtjes gewijzigd. Even kijken wat er voor u van belang is... Meer...

INTERESTEN

Interestaftrek nu beperkt in functie van de ebitda?

De nieuwe regels met betrekking tot de beperking van de aftrek van interesten werden recentelijk aangepast (wet 30.07.2018, BS 10.08.2018) . Wat houden die nieuwe regels concreet in? Wanneer kunt u het financieringskostensurplus overdragen naar een ander boekjaar of naar een andere groepsvennootschap? Welke leningen en welke vennootschappen blijven buiten schot? Wat gebeurt er dan met de bestaande ‘thin cap’-regels? Meer...
Geactualiseerd op: 23.05.2019

Meer van Indicator