Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

Doorzoek alle artikels uit FiscaalPro

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top 5-artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

Belastingen

Is interest met het oog op dividend of kapitaalvermindering niet langer aftrekbaar?

Omdat u kapitaalverminderingen door het zomerakkoord vanaf 2018 pro rata moet aanrekenen op het kapitaal en de belaste reserves, overwegen veel ondernemers om nog vóór het jaareinde een kapitaalvermindering door te voeren. Onlangs besliste een rechtbank echter dat de interest van een lening voor een kapitaalvermindering niet aftrekbaar was...

Meest gelezen artikels

Vennootschap - vastgeklikte reserves

Aandachtspunten bij de uitkering van ‘vastgeklikte’ reserves

Kmo’s die in het najaar van 2013 hun tegen 10% roerende voorheffing (rv) uitgekeerde reserves vastgeklikt hebben in kapitaal, kunnen deze weldra belastingvrij uitkeren. Vanaf wanneer kan dat juist? Wacht men beter met de uitkering tot begin volgend boekjaar? En welke aspecten van successieplanning verliest u dan ten slotte het best niet uit het oog? Meer...

successieplanning

Nu ook erfbelasting op niet-uitgekeerde inkomsten van een maatschap?

Volgens een recent standpunt van de Vlaamse Belastingdienst is er nu ook erfbelasting verschuldigd bij een niet-geregistreerde schenking van de delen van een maatschap. Daarnaast zal Vlabel ook de niet-uitgekeerde inkomsten van de maatschap aan de erfbelasting onderwerpen. Welke impact heeft dat standpunt op de keuze van de beleggingen van een maatschap? Heeft dat standpunt ook belang voor wie vandaag in Brussel of Wallonië woont? Wanneer? Meer...

Beroepskosten - autokosten

Zomerakkoord: optimaliseer de fiscale aftrek met car renting!

Het zomerakkoord zal de fiscale aftrekbaarheid van bedrijfswagens vanaf aanslagjaar 2021 grondig wijzigen. Zoals het er nu naar uitziet, zal elke bijkomende gram CO2 -uitstoot de aftrekbaarheid van de bedrijfswagen doen afnemen. Misschien is het dan tijd om nog in 2017 een auto aan te schaffen? En kunt u de fiscale pil milderen met car renting? Meer...

sociale bijdragen - ANTICIPEREN

Anticipeer nu op de eindafrekening van sociale bijdragen 2017

Sinds 2015 worden de definitieve sociale bijdragen van een zelfstandige berekend op het netto belastbaar inkomen van het jaar zelf. Zolang dat inkomen niet bekend is, betaalt de zelfstandige voorlopige bijdragen op basis van zijn netto belastbaar inkomen van drie jaar eerder. In 2017 kregen alle gevestigde zelfstandigen in principe hun definitieve afrekening sociale bijdragen voor 2015. Voor velen kwam dit supplement onverwacht en ongelegen. Men kan echter anticiperen en zodoende ook optimaliseren. Weet u hoe? Meer...

BEROEPSKOSTEN - AFTREKBAARHEID

Dit jaar nog een voorziening voor risico’s en kosten aanleggen?

Om de hervorming van de vennootschapsbelasting budgettair neutraal te houden, worden de vrijgestelde voorzieningen voor risico’s en kosten aan banden gelegd vanaf 2018. Welke voorzieningen kan men dan nog aanleggen en wat doet men het best dit jaar nog? Meer...
Geactualiseerd op: 16.02.2018

Meer van Indicator