Alle artikels van de adviesbrief FiscaalPro digitaal beschikbaar.

E-zines

FiscaalPro by e-mail [?]

Nieuwsflits [?]

Top artikels FiscaalPro by e-mail [?]

Beheer e-zines

Aanbevolen artikel

AANGIFTE - VENNOOTSCHAPSBELASTING

Investeren via taxshelter als alternatief voor voorafbetalingen?

Zoals reeds in eerdere bijdragen besproken, wordt een gebrek aan voldoende voorafbetalingen afgestraft. Heeft u echter al gedacht aan de taxshelter voor audiovisuele werken of podiumkunsten? Dankzij een taxshelterinvestering kan uw vennootschap immers een mooi fiscaal rendement halen, waardoor ze ook minder belastingen moet betalen. De investering kan hierdoor een interessant alternatief zijn voor een voorafbetaling. Hoe zit dat precies?

Meest gelezen artikels

VENNOOTSCHAP - BOEKJAAR

Eerste fase hervorming vennootschapsbelasting: waarop letten bij de jaarafsluiting?

Nu voor de meeste vennootschappen het einde van het boekjaar met rasse schreden nadert, is het raadzaam om nog eens terug te blikken op de eerste fase van de hervorming van de vennootschapsbelasting. Waarop moet u zoal letten? Meer...

BTW - BTW-HERZIENING

Tot wanneer loopt de herzieningstermijn van bedrijfsmiddelen inzake btw?

De herzieningstermijn inzake btw op bedrijfsmiddelen bedraagt in principe 5 jaar voor roerende goederen en 15 jaar voor onroerende goederen. Op 1 januari 2019 zullen de herzieningstermijnen inzake btw uitgebreid worden met een nieuwe herzieningstermijn van 25 jaar. Deze zal immers toepasselijk zijn op de nieuwe gebouwen die het voorwerp uitmaken van de optionele verhuur met toepassing van btw, die in werking treedt op 1 januari 2019. Wanneer moet men de btw herzien? Hoe moet men de herzieningstermijn precies berekenen? En hoe zit dat met verbouwingswerken en vernieuwbouw? Meer...

VENNOOTSCHAPSBELASTING

Rendeert investeren via taxshelter nog?

Door de belastinghervorming daalde het basistarief van de vennootschapsbelasting van 33,99% naar 29,58% voor aanslagjaar 2019 en 2020. Om het fiscaal rendement van de belastingvrijstelling van de taxshelter voor de audiovisuele sector en podiumkunsten op hetzelfde niveau te houden, verhoogde de regering deze vrijstelling van 310% naar 356%. Ook de regelgeving werd aangepast. Hoe zit dat precies? En rendeert zo’n investering voor elke vennootschap? Meer...

INTERESTEN

Interestaftrek nu beperkt in functie van de ebitda?

De nieuwe regels met betrekking tot de beperking van de aftrek van interesten werden recentelijk aangepast (wet 30.07.2018, BS 10.08.2018) . Wat houden die nieuwe regels concreet in? Wanneer kunt u het financieringskostensurplus overdragen naar een ander boekjaar of naar een andere groepsvennootschap? Welke leningen en welke vennootschappen blijven buiten schot? Wat gebeurt er dan met de bestaande ‘thin cap’-regels? Meer...

BEDRIJFSLEIDER - BEZOLDIGING

Hoe moet u volgens de minister de zgn. minimumbezoldiging berekenen indien er voordelen alle aard toegekend worden?

Een van de compenserende maatregelen ter financiering van de hervorming van de vennootschapsbelasting was de verhoging van de zgn. minimumbezoldiging en de invoering van een afzonderlijke aanslag op een bezoldigingstekort. Op 24.10.2018 werden hierover aan de minister twee mondelinge parlementaire vragen gesteld. Waarover gingen die vragen dan precies en wat heeft de minister erop geantwoord? Meer...
Geactualiseerd op: 21.02.2019

Meer van Indicator