Artikeldatabank

Zoekresultaat: 34 artikel(s) gevonden in het thema: Financieel - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

OVERNAME

Een bedrijf waarderen: hoe operationele leasing correct reflecteren?

Waarmee moet u bij het opbouwen van uw waarderingsmodel zoal rekening houden als het overnametarget een belangrijk bedrag aan activa gefinancierd heeft via ‘off-balance sheet’-leasingcontracten? Hoe berekent u dan uw discontovoet, de zgn. weighted average cost of capital? Wat is de impact van die leasingcontracten op uw free cash flow-berekening? Meer...

INVESTERINGSBESLISSINGEN

Iedere divisie of businessunit zijn eigen ‘weighted average cost of capital’?

Wanneer mag u investeringsbeslissingen baseren op de gewogen gemiddelde kapitaalkost van de groep en wanneer moet u bij de berekening van die kapitaalkost rekening houden met specifieke kenmerken, zoals de risicograad van een project, een vestiging of een divisie? Is het soms ook aangewezen om daarbij met de financiële structuur van die vestiging of divisie of met de specifieke financiering van een project rekening te houden? Meer...

BELEGGEN

Heeft u nu ook een LEI-code nodig?

Als u de gelden van de vennootschap belegt, dan heeft u vanaf 2018 wellicht een LEI-code nodig. Wanneer is dat het geval? Hoe verkrijgt u zo’n code? Heeft die code ook fiscale gevolgen? Meer...

SHARE PURCHASE AGREEMENT

Hoe uw positie als koper optimaal beschermen in een overnameovereenkomst?

Als u een bedrijf overneemt, wilt u zich in het contract vanzelfsprekend maximaal indekken voor het geval dat er achteraf lijken uit de kast vallen. De verkoper van zijn kant wil het risico beperken dat hij na de overname nog met een claim geconfronteerd wordt. Een gespecialiseerd advocatenkantoor, Contrast, heeft nu voor de periode 2012-2016 een nieuwe M&A Survey gepubliceerd. Welke clausules zijn vandaag gebruikelijk in overnameovereenkomsten voor transacties met een waarde tot € 10 miljoen? Meer...

INTERNE CONTROLE

CEO-fraude: hoe voorkomen?

Alleen al in de VS verloren bedrijven volgens de FBI tussen juni 2015 en januari 2016 meer dan 3 miljard dollar door CEO-fraude. Ook in Europa is er een sterke toename. Wat is CEO-fraude precies? Hoe kunt u ze helpen voorkomen via een goede interne controle en aandacht voor de juiste bedrijfscultuur? Meer...

VERKOOP VOORBEREIDEN

Het bedrijf binnen een aantal jaren optimaal verkopen?

U las het wellicht ook al in de media, de komende jaren zullen er letterlijk duizenden bedrijven te koop komen staan. Lang niet alle eigenaars vinden echter gemakkelijk een koper. Wat adviseert u de bedrijfsleider nu al, als hij binnen een paar jaar wellicht aan een verkoop zal denken? Welke voorbereidingen treft u daarna, eens zijn verkoopplannen concreet worden? Meer...

AANDEELHOUDERSWAARDE

Aandeelhouderswaarde maximaliseren door bonussen te koppelen aan EVA?

‘Economic Value Added’ (EVA) laat u toe objectief te bepalen hoeveel winst er nodig is om aandeelhouderswaarde te genereren. We gingen eerder al uitgebreid in op de voordelen van EVA als prestatiemaatstaf. EVA kan echter ook gebruikt worden als bonussysteem. Wat zijn dan de mogelijkheden en de beperkingen? Hoe kunt u dan vermijden dat het bonussysteem een focus op kortetermijnresultaten aanmoedigt? Meer...

SLECHTE BETALERS

Vonnis uitvoeren als klant in beroep gaat?

Kunt u nu een vonnis toch laten uitvoeren als de klant in beroep gaat? Houdt dat voor u een risico in? Hoever kunt u dan in de praktijk gaan met het nemen van uitvoeringsmaatregelen en met welke maatregelen bent u het beste toch zeer voorzichtig? Meer...

ARBEIDSVOORWAARDEN

Een ‘asset deal’: welke gevolgen voor het personeel?

Moet u het personeel ook altijd verplicht mee overnemen als u via een overname van activa een bedrijfsactiviteit overneemt? Welke gevolgen heeft die overname voor de individuele en collectieve loon- en arbeidsvoorwaarden van het personeel? Waarmee moet u rekening houden als uw bedrijf zelf onder een ander paritair comité valt? Hoe pakt u de zaken dan praktisch het best aan? Meer...

OVERNAME

Een overname of investering in het buitenland: hoe een correcte DCF-analyse maken?

We gingen eerder al uitgebreid in op de valkuilen bij het berekenen van de gewogen gemiddelde kapitaalkost (GGK) in het kader van een ‘discounted cash flow’-analyse. Hoe bepaalt u die GGK correct als u in het buitenland investeert? Met welke cashflows houdt u dan rekening? Hoe reflecteert u politieke of landenrisico’s in uw analyse? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2018

Meer van Indicator