Artikeldatabank

Zoekresultaat: 42 artikel(s) gevonden in het thema: Financieel - trefwoord: Varia

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

CONTRACT

Nut van een derdenbeding in een overnameovereenkomst

Wanneer kan het in een M&A-context nuttig zijn om de doelvennootschap of een derde partij via een derdenbeding een vorderingsrecht te verlenen? Wat zijn de rechtsgevolgen van zo’n derdenbeding? Moet de derde ook met het beding instemmen? Welke voorwaarden moeten vervuld zijn opdat het derdenbeding geldig is? Meer...

OVERNAME

M&A-transacties: wanneer en waarom kiezen voor arbitrage (of niet)?

Wat zijn de voor- en nadelen van arbitrage? Voor welke soort M&A-transacties is arbitrage vooral aangewezen? Wat onderneemt u dan als de tegenpartij de arbitrale uitspraak uiteindelijk niet uitvoert? In welk stadium van de onderhandelingen kunt u een arbitrageclausule voorzien? Wat is het verschil tussen ad-hoc-arbitrage en institutionele arbitrage? Wanneer heeft u er belang bij om voor ad-hoc-arbitrage te kiezen? Meer...

OVERNAME

Overname aandelen: zorg voor een sluitend niet-concurrentiebeding

Aan welke voorwaarden en beperkingen moet een geldig niet-concurrentiebeding voldoen? Waarom voorziet u het best ook altijd een matigingsclausule? Wat heeft het Hof van Cassatie daarover recentelijk gezegd? Wat kunt u ondernemen als de verkoper toch een inbreuk op het niet-concurrentiebeding begaat? Waarom voorziet u in het contract het best meteen ook een forfaitaire schadevergoeding? Meer...

OVERNAME

M&A en GDPR: aandachtspunten?

De inwerkingtreding van de GDPR is wellicht niemand ontgaan. Dat het toepassingsgebied van de GDPR ook gevolgen kent voor M&A-transacties, is minder geweten. Wat zijn dan de aandachtspunten als u potentiële kopers informatie geeft over een target? Waarop moet u zoal letten als u zelf een due diligence uitvoert en over een overnamecontract onderhandelt? Meer...

OVERNAME

Een bedrijf overnemen: hoe de synergieval vermijden?

Heel wat bedrijven hebben de laatste jaren veel cash opgebouwd. Daarnaast blijft geld lenen zeer goedkoop. De verleiding is dan ook groot om de groei te proberen versnellen via overnames. Academisch onderzoek heeft echter aangetoond dat meer dan 70% van de overnames bij de overnemer uiteindelijk aandeelhouderswaarde vernietigen. Hoe komt dat? Hoe vermijdt u dat ook u in de synergieval trapt? Meer...

PRODUCTBELEID

Productmix beslissingen: niet enkel een kwestie van marges?

Hoe bepaalt u op welke producten het bedrijf op korte termijn zijn verkoopinspanningen moet concentreren? Is de analyse anders als er in het productieproces bepaalde ‘constraints’ aanwezig zijn? Wat leert de ‘theory of constraints’ ons daarnaast nog over de optimale organisatie van productieprocessen? Meer...

INVESTERINGSANALYSE

‘Discounted cash flow’-analyse: hoe belastingen correct verwerken?

Hoe berekent u bij een investeringsanalyse de belastbare basis van het project op de juiste manier? Welke correcties brengt u daarbij aan op de vrije cashflow? Met welke belastingvoet houdt u dan rekening? Mag u rekening houden met een belastingbesparing als het project initieel verlies maakt? Wanneer wel en wanneer niet? Meer...

OVERNAME

LOI: hoe vermijdt u dat u al gebonden bent?

Bij een overname wordt er vaak in een vroeg stadium van de onderhandelingen al een letter of intent ondertekend. Hoe vermijdt u dan dat er door het ondertekenen van die LOI al een bindende overnameovereenkomst tot stand komt? Meer...

OVERNAME

Een bedrijf waarderen: hoe operationele leasing correct reflecteren?

Waarmee moet u bij het opbouwen van uw waarderingsmodel zoal rekening houden als het overnametarget een belangrijk bedrag aan activa gefinancierd heeft via ‘off-balance sheet’-leasingcontracten? Hoe berekent u dan uw discontovoet, de zgn. weighted average cost of capital? Wat is de impact van die leasingcontracten op uw free cash flow-berekening? Meer...

INVESTERINGSBESLISSINGEN

Iedere divisie of businessunit zijn eigen ‘weighted average cost of capital’?

Wanneer mag u investeringsbeslissingen baseren op de gewogen gemiddelde kapitaalkost van de groep en wanneer moet u bij de berekening van die kapitaalkost rekening houden met specifieke kenmerken, zoals de risicograad van een project, een vestiging of een divisie? Is het soms ook aangewezen om daarbij met de financiële structuur van die vestiging of divisie of met de specifieke financiering van een project rekening te houden? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator