Artikeldatabank

Zoekresultaat: 6 artikel(s) gevonden in het thema: Verzekeringen - trefwoord: Arbeidsongeschiktheid

Gesorteerd op checked relevantiepublicatiedatum

ARBEIDSONGEVALLEN

‘Wetsverzekering’: nu ruimer toepassingsgebied

Sinds 1 januari 2020 wordt het toepassingsgebied van de arbeidsongevallenverzekering uitgebreid. U moet nu iedereen verzekeren die een opleiding volgt die naar werk leidt (wet van 21.12.2018, BS 17.01.2019) . Wie valt onder het toepassingsgebied van de nieuwe wet en wat houdt de dekking precies in? Moet u nu ook zelf iets extra aan uw verzekeraar aangeven? Meer...

FIETSVERZEKERING

Fietsende werknemers: hoe correct verzekeren?

De elektrische fiets wordt steeds meer gebruikt voor woon-werkverkeer en zelfs voor korte professionele verplaatsingen. Welke verzekeringen zijn er verplicht voor een elektrische fiets? Kan de werkgever aansprakelijk gesteld worden als een werknemer met de fiets in een ongeval betrokken geraakt? Wie vergoedt de stoffelijke schade? Komt de polis arbeidsongevallen wel altijd tussen? Meer...

ARBEIDSONGEVALLEN

Uw polis arbeidsongevallen nu opzeggen?

Als u uw polis arbeidsongevallen wilt opzeggen, dan moet u dat vóór eind september doen. Waarom kan dat zinvol zijn, ook als u niet van plan bent om van verzekeraar te veranderen? Wanneer moet u daarmee oppassen? Bereikt u soms hetzelfde resultaat als u gewoon uw schadestatistiek opvraagt? Meer...

ARBEIDSONGEVALLEN

Telewerkers nu beter beschermd?

Uw verzekering arbeidsongevallen komt tussen als u en uw collega’s op het werk en in principe ook op de weg van en naar het werk een ongeval hebben. Is een medewerker die regelmatig of occasioneel van thuis werkt ook verzekerd? Wat is daaraan onlangs veranderd? Meer...

GEWAARBORGD INKOMEN

Hoe de premie van uw collectief gewaarborgd inkomen binnen de perken houden?

Een collectieve polis gewaarborgd inkomen is een aantrekkelijk sociaal voordeel voor u en voor uw collega’s. Hoe houdt u de dure premies dan zo goed mogelijk onder controle? Waarom koppelt u zo’n verzekering het best aan een pensioenverzekering? Wat zijn dan de aandachtspunten? Welke wachttijd kiest u en waarom? Is indexatie zinvol? Verzekert u het best invaliditeit bij ziekte en bij ongeval? Wanneer wel en wanneer niet? Is de premie aftrekbaar? Wordt de uitkering dan belast? Meer...

ARBEIDSONGEVALLENAANGIFTE

Kleine ongevallen beter niet aangeven?

Kunt u uw schadestatistiek verbeteren en daardoor besparen op de premie van uw verzekering arbeidsongevallen door kleine ongevallen niet aan te geven? Mag dat wettelijk gezien wel? Wat is er recentelijk veranderd m.b.t. de aangifteplicht voor lichte arbeidsongevallen? Wat houdt de registratieplicht precies in? Wanneer moet u achteraf toch nog aangifte doen? Meer...
Geactualiseerd op: 19.02.2020

Meer van Indicator